• 14/03/2024
 • Ứng dụng quản lý nhân sự hỗ trợ sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Phần lớn phụ thuộc vào việc phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như vốn, cơ sở vật chất, công nghệ, và người lao động. Người lao động trong doanh nghiệp, bằng sức sáng tạo của mình, chính là nguồn gốc của sự phát triển doanh nghiệp. Thị trường ngày nay ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì việc cải tiến quản lý nhân sự theo hướng tinh gọn là điều đáng được quan tâm.

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Tập trung kiểm soát mọi quy trình tuyển dụng trên ứng dụng 1BOSS Supperapps HRM+

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Kiểm soát mọi quy trình tuyển dụng trên ứng dụng 1BOSS Supperapps HRM+

   

  Hiện nay, có nhiều cách để tiến hành quá trình tuyển dụng. Doanh nghiệp có thể đăng thông tin trên các website, mạng xã hội hoặc các trang tuyển dụng uy tín để tìm kiếm những ứng viên tài năng. Khi bộ phận nhân sự nhận được đơn của ứng viên, bộ phận nhân sự sẽ xem xét dựa trên dữ liệu tổng hợp của phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại đã lọc ứng viên phù hợp với các yêu cầu của công ty. Việc thực hiện với app 1BOSS đảm bảo công bằng, minh bạch, không bị tác động từ bên ngoài.

   

  Đảm bảo cung cấp thông tin nhân sự đầu vào cho ứng dụng quản lý nhân sự 1BOSS

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Cung cấp thông tin nhân sự đầu vào cho ứng dụng quản lý nhân sự 1BOSS

   

  Cung cấp thông tin nhân sự cần thiết cho ứng dụng quản lý nhân sự, bao gồm:  

   

  Thường xuyên kiểm soát tiến độ tham gia đào tạo của nhân sự

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Kiểm soát tiến độ tham gia đào tạo của nhân sự

   

  Không chỉ giới hạn trong các buổi đào tạo cho nhân viên tổ chức, các nhóm tổ chức cũng cần được đánh giá. Toàn bộ quá trình cần được tóm tắt chi tiết. Có nhiều cách để đo lường hiệu quả đào tạo trên phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại 1BOSS HRM+, chẳng hạn như:

  Quá trình đào tạo nội bộ liên quan đến việc giữ chân nhân viên, nâng cao kỹ năng và chuyên môn cũng như cải thiện hiệu suất công việc của mọi người trong doanh nghiệp. Đào tạo nội bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp. Đặc biệt trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đào tạo tại chức chiếm một vị trí đặc biệt.

  Nhân viên là người thực hiện chiến lược ngắn hạn hoặc dài hạn. Vì vậy, chất lượng đào tạo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả mục tiêu mà người lao động và doanh nghiệp đạt được. Do đó, quá trình đào tạo nhà quản trị cần chủ động theo dõi và giám sát tiến độ đào tạo của nhân sự trong doanh nghiệp trên ứng dụng quản lý nhân sự 1BOSS Supperapps HRM+. Điều này hỗ trợ quá trình thực hiện dự án về sau của doanh nghiệp luôn được đảm bảo về chất lượng. 

   

  Lưu ý khi quản lý công việc từ xa trên ứng dụng quản lý nhân sự

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Quản lý công việc từ xa trên ứng dụng quản lý nhân sự

   

  Cần đặt ra tiêu chuẩn và năng suất công việc trên ứng dụng 

   

  Nhiều nhà quản lý và doanh nghiệp đang áp dụng hình thức đánh giá dựa trên năng lực thực tế của nhân viên. Để nâng cao tính khách quan của kết quả, nhiều công ty đã bắt đầu áp dụng các bài kiểm tra trong quá trình đánh giá năng lực của nhân viên.

  Ngoài ra, phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại hỗ trợ người quản lý các bài đánh giá để có thể tận dụng để đánh giá nhân viên của mình theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: tính cách DISC, kỹ năng mềm hoặc chuyên môn dựa trên mức độ công việc. Với cách đánh giá này, doanh nghiệp cần đặt ra tiêu chuẩn và có một hệ thống để đo lường kết quả và hoàn thành công việc. Điển hình nhất là các chỉ số KPI, mà người quản lý có thể áp dụng cho từng cá nhân, đội nhóm hoặc bộ phận cụ thể.

  Ngoài số lượng và mức độ, hiệu quả hoàn thành công việc cũng là một trong những phương pháp đánh giá hiệu quả trên ứng dụng quản lý nhân sự trên iphone của 1BOSS. Người quản lý có thể dễ dàng đánh giá mức độ nỗ lực của nhân viên bằng công việc đã hoàn thành và hiệu quả mà nó mang lại.

   

  Thường xuyên cập nhật tiến độ công việc trên ứng dụng quản lý 

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Thường xuyên cập nhật tiến độ công việc trên ứng dụng quản lý 

   

  Mỗi công việc được tạo trên ứng dụng quản lý nhân sự là một tệp cấu hình chi tiết. Vì vậy, nhà quản trị sẽ kiểm soát tiến độ công việc một cách khoa học chặt chẽ và đảm bảo cập nhật tiến độ bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, đánh giá tiến độ với biểu đồ dữ liệu, đồng thời có thể so sánh tiến độ theo thời gian thực và theo mức độ hoàn thành.

  Nhà quản lý có thể thoải mái lựa chọn mức độ quản lý tiến độ phù hợp cho từng loại công việc khác nhau, trên ứng dụng quản lý nhân sự 1BOSS Supperapps HRM+ cung cấp một trợ lý ảo theo dõi tiến độ. Được trang bị module nhắc nhở cuộc hẹn theo dõi lịch trình độc đáo, doanh nghiệp có thể thiết lập trợ lý ảo để theo dõi tiến độ công việc trong suốt quá trình, giúp việc quản lý của bạn dễ dàng hơn:

   

  Đảm bảo cập nhật các thông báo liên quan đến nhân sự trên nền tảng nội bộ

   

  Các thông tin liên quan đến nhân sự có thể có trên phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại: khoá đào tạo, khen thưởng nhân viên xuất sắc, thông tin liên quan tới những dự án tương lai của doanh nghiệp và các thông tin nội bộ khác. Trong cổng thông tin nội bộ tất cả các thông tin trước khi phát hành đều cần phải trải qua nhiều bước xét duyệt nghiêm ngặt, đồng thời các thông tin này cũng được các thành viên trong bộ phận nội bộ tải lên, tăng tính xác thực, hạn chế tối đa các nguồn thông tin không chính thống, tin giả, đưa thông tin đến tất cả các nhân sự. 

   

  Lưu ý kiểm tra dữ liệu chấm công trên ứng dụng 1BOSS Supperapps HRM+

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Lưu ý kiểm tra dữ liệu chấm công trên ứng dụng 1BOSS Supperapps HRM+

   

  Dù phần mềm 1BOSS HRM+ đã quản lý quy trình ca làm việc của nhân sự tự động. Tuy nhiên, nhà quản trị cần lưu ý các vấn đề sau để đảm bảo nâng cao hiệu suất nhân sự. 

  Nhân viên có thể xem những ngày nghỉ phép và những ngày còn lại của họ từ ứng dụng quản lý nhân sự trên Android hoặc Iphone. Các nhà quản lý cần kiểm soát nhân sự để nắm bắt thông tin ai đang làm việc và ai đang đi nghỉ, giúp việc sắp xếp các cuộc họp trở nên dễ dàng hơn.

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Kiểm soát phép trên ứng dụng 1BOSS Supperapps HRM+

   

  Ứng dụng quản lý nhân sự 1BOSS Supperapps HRM+ cho phép truy cập các báo cáo toàn diện về số ngày nghỉ phép và thời gian nghỉ phép còn lại của mỗi nhân viên. Báo cáo nghỉ phép không lương và phiếu lương sẽ giúp bạn tính toán số ngày nghỉ phép được trả lương hoặc số ngày nghỉ không lương của mỗi người lao động. Các nhà quản trị và quản lý nhân sự cũng có thể tự động nhận các báo cáo liên quan đến việc nghỉ phép của nhân viên.

   

  Theo dõi và cập nhật OT của nhân sự tại phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại

   

  Chủ động kiểm soát giờ làm thêm cho nhân sự và phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại chỉ dựa trên những giờ đã được thiết lập sẵn và lưu trữ thông tin. Khi tính giờ làm thêm, phần mềm quản lý chấm công có thể sẽ tự động cập nhật mốc chính xác dựa vào ngày để xác định nhân viên có làm thêm giờ hay không.

  Danh sách làm thêm giờ cần được thiết lập thành một bản báo cáo đảm bảo quản lý nhân viên đã đăng ký làm thêm giờ nhưng không thực sự đến làm việc trong thời gian đăng ký.

   

  Phân quyền truy cập phù hợp trên 1BOSS Supperapps HRM+

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

  Phân quyền truy cập phù hợp trên 1BOSS Supperapps HRM+

   

  Cần chú trọng thiết lập phân quyền nhân viên cho phép thêm, sửa, xóa tài khoản nhân viên. Phân quyền cho nhân viên trên phần mềm quản lý nhân sự trên điện thoại sao cho phù hợp với công việc của từng cá nhân, từng bộ phận. Nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin doanh nghiệp, hệ thống cho phép bạn thiết lập quyền truy cập vào các chức năng khác nhau cho các tài khoản khác nhau. 

  Bên cạnh đó, app 1BOSS Supperapps HRM+ cho phép giới hạn thời gian sử dụng trong ngày trên mỗi tài khoản người dùng, giúp nhà quản lý kiểm soát tốt hơn các thao tác của tài khoản người dùng trên phần mềm.

   

  Tạm kết 

   

  Những tiến bộ của khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế buộc các nhà quản lý phải thích ứng. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, đào tạo và điều động nhân sự trong một tổ chức sao cho đạt hiệu quả tối ưu được ưu tiên hàng đầu. Việc chọn đúng người, đúng việc là rất quan trọng sẽ giúp doanh nghiệp tránh được nhiều lãng phí.  Bên cạnh đó cần chú trọng trình độ, kỹ năng sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự để đạt hiệu quả tối ưu nhất của 1BOSS Supperapps HRM+.

  Để được tư vấn chi tiết về phần mềm 1BOSS Supperapps HRM+, bạn có thể bấm vào link sau:

   

  9 Điều cần lưu ý khi sử dụng ứng dụng quản lý nhân sự của 1BOSS

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  • 15/03/2024

  1BOSS PROFILE là một hệ thống quản lý thông tin nhân sự được thiết kế đề quản lý thông tin cá nhân và hồ sơ của khách hàng một cách tổng thể và hiệu quả. Công cụ này là một trong số những nền tảng thúc đẩy mối quan hệ khách hàng  và marketing doanh nghiệp phát triển vững chắc, toàn vẹn

  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  • 15/03/2024

  1BOSS CR là hệ thống được thiết kế để quản lý thông tin khách hàng toàn diện và tập trung, thúc đẩy tốt nhất quá trình ký kết hợp đồng. Với các tính năng về quản lý danh sách khách hàng , quản lý chiến dịch tiếp thị,.. giúp doanh nghiệp tăng cường quan hệ và tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  • 15/03/2024

  1BOSS IoT là một phần mềm văn phòng chuyên hỗ trợ điều khiển và tự động hóa các thiết bị trong văn phòng. Bằng cách cung cấp dữ liệu để phân tích, cải tiến và tối ưu hóa  không gian làm việc mang lại không gian làm việc hiệu quả nhất. Nhờ đó hệ thống này góp phần cải thiện hiệu suất làm việc của nhân sự và tăng năng lực cạnh tranh của tổ chức.

  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  • 15/03/2024

  1BOSS MK là hệ thống marketing tự động với đa dạng tính năng về thiết lập mục tiêu cho chiến dịch marketing, hỗ trợ quản lý tự dộng các hoạt dộng marketing đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận từ mọi chiến dịch tiếp thị hay ngành nghề khác của doanh nghiệp. Nhờ đó có thể tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả chiến dịch và đẩy nhanh tiến độ hiệu quả của mục tiêu kinh doanh.

  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  • 14/03/2024

  1BOSS Booking là phần mềm quản lý lịch hẹn đảm bảo tính chủ động trong công việc của nhân sự. Thông thường, trong quá trình vận hành doanh nghiệp việc tổ chức các phòng họp tại các phòng ban khác nhau là nhu cầu không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để không bị trùng lịch họp và quá trình đặt các tiện ích liên quan cũng nhanh chóng, đơn giản?

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Bài viết nổi bật
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn