Trải nghiệm ngay 0

Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị

Xem thêm các sản phẩm khác
1BOSS HRM+

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ 1BOSS HRM+

Phần mềm 1BOSS HRM+ được xây dựng trên những nền tảng công nghệ 4.0 hiện đại: Điện toán đám mây (Cloud Services), kết nối API, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật, IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến vân tay, nhân diện khuông mặt, định vị (GPS),... Giúp các HR đơn giản và hệ thống hóa công tác quản trị nhân lực. Hướng đến tương tai phát triển bền vững, thống nhất và đồng thuận.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ 1BOSS HRM+
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ 1BOSS HRM+

BỘ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 4.0

Phần mềm 1BOSS HRM+ là bộ công cụ tích hợp các phân hệ tối ưu, giúp nhà quản trị tự động hóa hệ thống quản lý thông tin nhân sự, đơn giản hóa công tác chấm công, tính lương, cũng như định hướng phát triển kế hoạch nhân sự.

QUẢN LÝ THỐNG NHẤT NGUỒN NHÂN SỰ

QUẢN LÝ THỐNG NHẤT NGUỒN NHÂN SỰ

Phần mềm 1BOSS HRM+ được nghiên cứu phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất, hướng đến tính thực dụng, hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
  • LOẠI TRỪ 89,99% sai sót/ trễ hạn trong công tác quản lý nhân sự
  • TĂNG 100% hiệu suất quản trị với hệ thống phân tích thông minh và tự động
  • TIẾT KIỆM 56,99% thời gian kiểm tra, đối soát so với các công cụ thủ công
  • THÚC ĐẨY X10 năng suất lao động thông qua "đòn bẩy nhân sự"
One system - One team - One dream
Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Hotline tư vấn và hỗ trợ: 0345913913
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Chọn sản phẩm / giải pháp
Giải pháp
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Hotline tư vấn và hỗ trợ: 0345913913
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn sản phẩm / giải pháp
Giải pháp
.1boss.vn