• 14/03/2024
 • Quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp gắn liền với các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành. Mặt khác, đối với bảo hiểm xã hội là điều bắt buộc đối với doanh nghiệp. Nhằm hướng tới đảm bảo quyền lợi của nhân sự trong doanh nghiệp. Đồng thời, khi doanh nghiệp tuân thủ việc tham gia thuế và bảo hiểm còn thể hiện uy tín, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, đặc biệt là xã hội. Vì vậy, trong quá trình lựa chọn phần mềm quản lý bảo hiểm, doanh nghiệp cần lưu ý những tính năng để mang lại hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp.

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Quản lý thuế trên 1BOSS Tax & Insurance

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Quản lý thuế trên 1BOSS Tax & Insurance

   

  Khai thuế điện tử trực tiếp trên hệ thống thuế

   

  Trong quá trình khai thuế, doanh nghiệp cần sử dụng chữ ký số để ký và nộp tờ khai. 1BOSS Tax & Insurance với khả năng tích hợp các API để kết nối phần mềm lưu trữ thông tin thuế nhà nước. Đồng thời cung cấp khả năng chia sẻ và tích hợp dữ liệu quản lý thuế cho mọi nhân viên truy cập, khả năng kết nối các thiết bị vào một nền tảng duy nhất. Ngoài ra, sau khi khai thuế điện tử xong, hóa đơn điện tử sẽ được đồng bộ thông qua công nghệ phân tích dữ liệu Big Data.

   

  Nhắc nhở thời hạn nộp thuế doanh nghiệp trên phần mềm quản lý thuế 

   

  Trong quá trình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ được xác định bằng tổng thu nhập trừ chi phí thu nhập chịu thuế khác. Hệ thống thuế phải nộp của doanh nghiệp bao gồm:

   

  Lệ phí thuế môn bài

   

  Đây là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh căn cứ vào số vốn đăng ký trên giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc doanh thu (đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh).

   

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

   

  Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh vào lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý.

  Thuế TNDN = Giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp x Thuế suất

  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh của công ty. Một số công ty có thể bị áp thuế suất cao tới 32%-50% trong lĩnh vực khai thác dầu khí, hoặc cao tới 40%-50% đối với công ty khai thác tài nguyên quý hiếm khác,…

  Doanh nghiệp sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuế theo quý và ngày đến hạn trước ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý đầu tiên.

   

  Thuế giá trị gia tăng (VAT)

   

  Thuế này còn được thuế bán hàng là khoản chênh lệch giữa VAT của hàng mua và VAT của hàng bán. Để xác định số thuế GTGT phải nộp, doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai thuế GTGT là phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp.

   

  Kiểm soát thời hạn đối với thuế thu nhập cá nhân

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Kiểm soát thời hạn đối với thuế thu nhập cá nhân

   

  Phần mềm quản lý thuế 1BOSS Tax & Insurance nhắc nhở trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, tổ chức thuế, doanh nghiệp sẽ thay mặt họ giải quyết việc đăng ký thuế. Đồng thời đối với cá nhân chưa có mã số thuế là 10 ngày làm việc, kể từ ngày làm việc, 1BOSS Tax & Insurance sẽ thông báo cho doanh nghiệp để xử lý đăng ký thuế giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật.

  Theo điều 32 của luật Quản lý Thuế 2006 (Sửa đổi và Bổ sung 2012 và 2016), thời hạn nộp khai thuế được quy định và cập nhật trực tiếp tại 1BOSS Tax & Insurance như sau: 

   

  Công tác quản lý bảo hiểm trên 1BOSS Tax & Insurance

   

  Kiểm soát đối tượng tham gia bảo hiểm trên hệ thống bảo hiểm xã hội

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Kiểm soát đối tượng tham gia BHXH

   

  Hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm ba đối tượng chính phải tham gia. Đó là người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động.

  Người lao động đã ký hợp đồng lao động trên 01 tháng thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, khi hai bên ký hợp đồng lao động trên 01 tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng BHXH bắt buộc. Thông tin đã ký sẽ được lưu trữ và bảo mật trong phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội và luân chuyển thông tin tới hệ thống quản lý bảo hiểm của nhà nước.

   

  Kiểm soát thời hạn tham gia và đóng bảo hiểm trực tiếp với 1BOSS Tax & Insurance

   

  Trong quá trình doanh nghiệp quản lý bảo hiểm, người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ tham gia BHXH bắt buộc.

  Thời gian đóng bảo hiểm là vào hàng tháng cho doanh nghiệp theo quy định. Về thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

   

  Quản lý ngân sách doanh nghiệp sau khấu trừ thuế và bảo hiểm

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Quản lý ngân sách doanh nghiệp sau khấu trừ thuế và bảo hiểm

   

  Mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng một hệ thống kế toán khác nhau tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và sẽ có một lĩnh vực hoạt động cụ thể. Do đó, một phần mềm quản lý thuế tốt có thể tích hợp và tạo dữ liệu riêng cho từng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc lập mô hình kế toán đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

  Công nghệ tích hợp trong phần mềm 1BOSS Tax & Insurance hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách tạo liên kết mối quan hệ giữa lập kế hoạch tài chính và ngân sách doanh nghiệp trong quản trị nhân sự. Các phân hệ của phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp thống kê, quản trị viên có thể nắm được đầy đủ các chi phí liên quan đến quá trình quản lý thuế và bảo hiểm xã hội. Đối chiếu chi phí ban đầu được báo cáo trong ngân sách với chi phí thực tế sau khi thanh toán lương cho nhân sự. 

  Phần mềm quản lý thuế và bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance còn tích hợp chức năng đồng bộ hóa giúp tất cả các phòng ban có thể lấy được số liệu chi tiết mà không mất thời gian tiến hành sao chép file hoặc thống kê riêng biệt.

   

  1BOSS Tax & Insurance bảo mật theo chuẩn ISO/IEC 27001: 2013

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  1BOSS Tax & Insurance bảo mật theo chuẩn ISO/IEC 27001: 2013

   

  Việc vận hành theo tiêu chuẩn này rất có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống dữ liệu quản lý thuế nội bộ. Đặc biệt đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm kê khai, nộp thuế điện tử, các dữ liệu đưa lên hệ thống liên quan trực tiếp đến tình hình tài chính, kế toán, thuế của doanh nghiệp vì vậy cần được bảo mật cao.

  Phần mềm của 1BOSS cũng đảm bảo dựa trên nền tảng ISO/IEC 27001: 2013 hướng tới quản lý rủi ro đe dọa tài sản thông tin. Đồng thời, ước tính tác động và thực hiện các bước để đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu thông tin quan trọng về thuế và bảo hiểm xã hội.

  Không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc bắt kịp xu hướng Công nghệ 4.0 mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm. 1BOSS Tax & Insurance đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

   

  Trích xuất báo cáo quản lý thuế và bảo hiểm đúng theo quy định 

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Trích xuất báo cáo quản lý thuế và bảo hiểm đúng theo quy định 

   

  Với phần mềm quản lý thuế và quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance, quy trình báo cáo cho người quản lý sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Không cần nhân sự ghi chép thông tin thủ công, tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Các thông tin về nhân sự, phí bảo hiểm, thuế suất, kỳ hạn thanh toán, tiền lương và các thông tin khác sau khi trừ các khoản chi phí trên đều được tích hợp trực tiếp và hiển thị trên phần mềm. 

  Ngoài ra, các bản báo cáo luôn được cập nhật theo thời gian thực. Do đó, nhà quản trị có thể tiếp nhận và quản lý thuế thu nhập cá nhân một cách nhanh chóng và chính xác dựa trên các thông tin để dễ dàng thông báo và nhắc nhở. Đồng thời, cũng có thể dễ dàng gửi báo cáo cho lãnh đạo của mình bất cứ lúc nào và thao tác trực tiếp từ phần mềm hoặc từ ứng dụng dành cho thiết bị di động. Với các trích xuất dưới dạng bảng hoặc Excel. 

   

  Tạm kết

   

  Phần mềm quản lý thuế và bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance là một trong những giải pháp đột phá giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Quản lý thuế hiệu quả thông qua hóa đơn điện tử tích hợp với các nền tảng công nghệ cũng giúp chuyển đổi hình thức tổ chức và quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

  Để được demo chi tiết về phần mềm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách đăng ký ở form sau:

   

  Hệ thống hóa công tác quản lý thuế – bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  • 15/03/2024

  1BOSS PROFILE là một hệ thống quản lý thông tin nhân sự được thiết kế đề quản lý thông tin cá nhân và hồ sơ của khách hàng một cách tổng thể và hiệu quả. Công cụ này là một trong số những nền tảng thúc đẩy mối quan hệ khách hàng  và marketing doanh nghiệp phát triển vững chắc, toàn vẹn

  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  • 15/03/2024

  1BOSS CR là hệ thống được thiết kế để quản lý thông tin khách hàng toàn diện và tập trung, thúc đẩy tốt nhất quá trình ký kết hợp đồng. Với các tính năng về quản lý danh sách khách hàng , quản lý chiến dịch tiếp thị,.. giúp doanh nghiệp tăng cường quan hệ và tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  • 15/03/2024

  1BOSS IoT là một phần mềm văn phòng chuyên hỗ trợ điều khiển và tự động hóa các thiết bị trong văn phòng. Bằng cách cung cấp dữ liệu để phân tích, cải tiến và tối ưu hóa  không gian làm việc mang lại không gian làm việc hiệu quả nhất. Nhờ đó hệ thống này góp phần cải thiện hiệu suất làm việc của nhân sự và tăng năng lực cạnh tranh của tổ chức.

  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  • 15/03/2024

  1BOSS MK là hệ thống marketing tự động với đa dạng tính năng về thiết lập mục tiêu cho chiến dịch marketing, hỗ trợ quản lý tự dộng các hoạt dộng marketing đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận từ mọi chiến dịch tiếp thị hay ngành nghề khác của doanh nghiệp. Nhờ đó có thể tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả chiến dịch và đẩy nhanh tiến độ hiệu quả của mục tiêu kinh doanh.

  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  • 14/03/2024

  1BOSS Booking là phần mềm quản lý lịch hẹn đảm bảo tính chủ động trong công việc của nhân sự. Thông thường, trong quá trình vận hành doanh nghiệp việc tổ chức các phòng họp tại các phòng ban khác nhau là nhu cầu không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để không bị trùng lịch họp và quá trình đặt các tiện ích liên quan cũng nhanh chóng, đơn giản?

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Bài viết nổi bật
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn