• 06/05/2022
 • Quản lý kế toán
 • Hiện nay, phần mềm quản lý bảo hiểm không còn mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho các doanh nghiệp sử dụng phần mềm. Trong bài viết dưới đây, 1BOSS sẽ gửi đến bạn đọc những lưu ý khi sử dụng phần mềm và những phần mềm quản lý bảo hiểm phổ biến được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất hiện nay.

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Quản lý bảo hiểm xu hướng 4.0 có gì đặc biệt?

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Quản lý bảo hiểm trong xu hướng 4.0

   

  Một khâu không thể thiếu trong quản lý nhân sự là vấn đề quản lý bảo hiểm. Ngày nay, với việc ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp, các nhà quản trị điều hành không còn bận bịu với những con số.

  Công nghệ thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý bảo hiểm, đặc biệt là đối với tài chính doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quyết định đến khả năng quản trị hệ thống và năng lực cạnh tranh của các tổ chức,  doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng kĩ thuật số dựa trên công nghệ Big Data và Digital Marketing, các phần mềm quản lý bảo hiểm giúp các doanh nghiệp quản lý bảo hiểm nhân sự. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tiết kiệm chi phí quản lý và khách hàng cũng sẽ dễ dàng trong việc chủ động tìm hiểu các thông tin về bảo hiểm cập nhật những thay đổi.

   

  Những lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

   

  Kiểm soát đối tượng và thời hạn tham gia bảo hiểm trên phần mềm quản lý bảo hiểm

   

  Đối tượng tham gia bảo hiểm

   

  Đối tượng bảo hiểm bắt buộc bao gồm 3 đối tượng chính. Đó là người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động.

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Kiểm soát đối tượng

   

  Các loại bảo hiểm bắt buộc

   

  Bảo hiểm xã hội

   

  Đây là một trong 4 loại bảo hiểm bắt buộc quan trọng nhất mà doanh nghiệp nào cũng phải đóng cho người lao động của mình. (Theo quy định tại Điều 2 Bộ luật Lao động năm 2014 quy định rõ đối tượng phải tham gia BHXH) Đặc biệt:

  Ngoài bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp cũng cần đảm bảo người lao động được đóng bảo hiểm đầy đủ. Phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội đảm bảo quá trình tính toán bảo hiểm do công ty đóng cho người lao động theo đúng quy định Pháp luật: Việt Nam và người nước ngoài tương đương 3% tổng tiền lương hàng tháng.

   

  Bảo hiểm y tế

   

  Có bảo hiểm y tế, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp được bảo vệ tốt hơn khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động trên 03 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý đơn vị sự nghiệp, công lập, hợp tác xã làm công ăn lương; cán bộ, công chức

   

  Bảo hiểm thất nghiệp

   

  Cụ thể, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, quân đội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân tham gia sửa chữa và khoán dịch vụ lao động.

  Phí bảo hiểm thất nghiệp tương đương với 1% tổng tiền lương hàng tháng. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài không được phép tham gia loại bảo hiểm này.

  Thời hạn tham gia bảo hiểm cho người lao động là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động với người lao động.

   

  Tự động khấu trừ lương trên phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội theo đúng quy định

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Khấu trừ lương trên phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội theo đúng quy định

   

  Liên quan đến mức khấu trừ tiền lương, khoản 3 Điều 102 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

   

  Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không được quá 30% tiền lương tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. 

  Đều được khấu trừ trên phần mềm quản lý bảo hiểm và tích hợp với phần mềm tính lương, để khoản lương của người lao động luôn đảm bảo độ chính xác. Theo quy định hiện nay, khi trả lương cho người lao động thì thông thường bên phía sử dụng lao động có tiến hành khấu trừ một số khoản cụ thể như sau:

   

  Tiền bảo hiểm xã hội người lao động đóng 8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014.Với người sử dụng lao động là 17,5% trừ vào chi phí của đơn vị.

   

  Hạch toán số chi phí bảo hiểm của toàn doanh nghiệp

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Hạch toán số chi phí bảo hiểm của toàn doanh nghiệp

   

  Chi phí bảo hiểm của doanh nghiệp được đo lường và tính toán bằng tiền cho một thời kỳ cụ thể hàng năm (kỳ kế toán cơ sở) hoặc hàng quý, hàng tháng (kỳ kế toán giữa niên độ). Nó bao gồm tất cả các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra liên quan đến bảo hiểm, phải trích ra để tồn tại và hoạt động, dù là khách quan hay chủ quan (thiệt hại về tài sản, phạt vi phạm hợp đồng, hợp đồng …). Các khoản phải trả chủ yếu thể hiện dự phòng bảo hiểm.

  Doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho nhân sự: doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 theo quy định:

   

  Người sử dụng lao động đóng 22% mức lương cơ bản của mỗi người lao động vào Quỹ hưu trí và tử tuất mỗi tháng.

  Theo quy định tại điểm e, Điều 2 khoản 1 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

   

  Người sử dụng lao động sẽ đóng 14% mức lương cơ bản hàng tháng vào quỹ hưu trí và tồn tại của người lao động quy định tại

  Điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   

  Vì vậy, việc sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm là vô cùng cần cần thiết để tránh những sai sót, chậm trễ hạn thanh toán cho doanh nghiệp.

   

  Phần mềm quản lý bảo hiểm trích xuất các báo cáo theo thời gian thực

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Trích xuất các báo cáo theo thời gian thực

   

  Với phần mềm quản lý bảo hiểm, quy trình báo cáo cho các cấp quản lý sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Không cần nhân sự ghi chép ác thông tin bằng phương pháp thủ công, gây mất nhiều thời gian và dễ sai sót. Từ thông tin nhân sự, mức bảo hiểm, thời gián đóng, lương sau khấu trừ bảo hiểm… sẽ được tích hợp và hiển thị trên phần mềm. Bên cạnh đó, thông tin cập nhật luôn gắn với thời gian thực, cụ thể. Chính vì vậy người quản trị có thể nhận được thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, thuận tiện cho việc nhắc nhở. Đồng thời, cũng có thể gửi báo cáo cho lãnh đạo bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.

   

  Top 3 phần mềm quản lý bảo hiểm đáp ứng tối đa lợi ích cho doanh nghiệp

   

  EBH | Phần mềm kê khai BHXH điện tử theo mô hình I-VAN

   

  EBH có dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử BHXH giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua tổ chức I-VAN sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử. Với các tính năng nổi bật của phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội:

   

  1BOSS Tax & Insurance | Phần mềm quản lý bảo hiểm uy tín 

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS cho phép trải nghiệm miễn phí

   

  1Boss Tax & Insurance là phần mềm quản lý chung các vấn đề liên quan đến tính BHXH, như: thay đổi mức đóng BHXH, BHYT; điều chỉnh mã số hồ sơ đóng quản lý các chế độ theo dõi tình hình xã hội hàng tháng, chi trả bảo hiểm / bảo hiểm y tế Tổng ngân sách cho bảo hiểm,…

   

  Phần mềm VIN | Phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội điện tử đơn giản, tiết kiệm

   

  Phần mềm VIN-BHXH hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động khai báo, vận hành thông tin bảo hiểm một cách tối ưu thông qua hệ thống điện tử theo đúng quy trình của chính quyền an sinh xã hội.

   

  Tạm kết

   

  Bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, khi tuân thủ việc tham gia đổi các loại hình bảo hiểm này, doanh nghiệp còn thể hiện uy tín và trách nhiệm của mình đối với người lao động và đặc biệt là đối với cộng đồng nói chung. Vì vậy, trong quá trình lựa chọn phần mềm quản lý bảo hiểm cần lưu ý những vấn đề trên để có thể mang đến hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp.

   

  Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến phần mềm quản lý thuế và bảo hiểm của 1BOSS, bạn có thể đăng ký thông tin liên hệ tại đây:

   

  4 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm cho công tác kế toán

  Bấm vào ảnh để đăng ký trải nghiệm phần mềm

   

  Ban Biên Tập 1BOSS.

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn