• 15/06/2022
 • Quy trình đánh giá nhân sự thông qua hiệu quả công việc của nhân viên cũng là điều vô cùng cần thiết cho sự phát triển chung của một doanh nghiệp. Khi việc quản lý được thực hiện hiệu quả thông qua quy trình đánh giá nhân viên, doanh nghiệp sẽ đánh giá được khả năng đóng góp cũng như năng suất của từng nhân viên.

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Bước 1: Xây dựng chỉ tiêu cho quy trình đánh giá nhân sự với phần mềm đánh giá nhân sự 1BOSS Review

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Xây dựng chỉ tiêu cho quy trình đánh giá nhân sự trên 1BOSS Review

   

  Việc xác định chỉ tiêu theo số lượng cho quy trình đánh giá nhân sự sẽ giúp nhà quản trị tiết kiệm thời gian và công sức của người đánh giá. Sau khi được xác định, tất cả các kết quả có thể được thể hiện rõ ràng thông qua xem dữ liệu.

  Những số liệu này dựa trên mô tả công việc của nhân viên, các yêu cầu về năng suất và chất lượng sẽ khác nhau tùy theo chức danh và cấp bậc của công việc.Chẳng hạn, mô tả công việc của nhân viên KPI của nhân viên Sales cần chú trọng đánh giá năng suất bán hàng để có thể đánh giá hiệu quả làm việc. Đánh giá của nhân viên sau đó sẽ là doanh số bán hàng (năng suất) và đánh giá của khách hàng (chất lượng). Doanh nghiệp nên thống nhất với nhân viên/bộ phận/ phòng ban để đưa ra con số mục tiêu cụ thể.

  Nhìn chung, để xác định tiêu chí định lượng và xây dựng bộ mẫu đánh giá nhân sự tiêu chuẩn, cần thực hiện các bước sau:

   

  Bước 2: Xây dựng mẫu đánh giá cho quy trình đánh giá nhân sự tự động bằng 1BOSS Review 

   

  Quy trình đánh giá nhân sự thông qua hiệu suất công việc của nhân sự phải được tiến hành một cách công bằng, nhất quán và khách quan để bảo vệ lợi ích của nhân viên và bảo vệ các quyết định của nhà quản trị khỏi trách nhiệm pháp lý. Để đảm bảo tính nhất quán, cần thiết lập một mẫu đánh giá chuẩn được sử dụng cho mọi cuộc đánh giá.

  Đối với hầu hết nhân viên, các yếu tố cần có trong biểu mẫu đánh giá hiệu suất là kiến ​​thức, kỹ năng, năng suất, chất lượng, thói quen và thái độ làm việc. Ở mỗi khía cạnh, người thẩm định cần có nhiều câu trả lời để có thể tiến hành đánh giá dựa trên thang điểm 5 (dưới mức yêu cầu quá mức, dưới mức yêu cầu, đáp ứng yêu cầu, vượt yêu cầu, vượt quá yêu cầu).

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Mẫu đánh giá từ 1BOSS Review

   

  Đối với các vị trí quản lý, ngoài khả năng hoàn thành công việc, các kỹ năng lãnh đạo như khả năng làm việc với mọi người, động viên, ra quyết định, tư duy chiến lược, điều phối, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề cũng được nên được tiến hành trong quy trình đánh giá nhân sự. Nhà quản trị có thể tạo một mẫu đánh giá riêng cho nhóm quản lý hoặc thêm một phần dành riêng cho nhóm quản lý trong biểu mẫu điểm chuẩn.

   

  Bước 3: Thiết lập tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên với phần mềm 1BOSS Review 

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Thiết lập tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên

   

  Sẽ có nhiều tiêu chí đánh giá nhân sự khác nhau, nhưng về cơ bản, các doanh nghiệp có thể dựa vào các tiêu chí sau:

   

  Quy trình đánh giá nhân sự dựa trên tiêu chí về thái độ làm việc

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Đánh giá dựa trên thái độ làm việc với 1BOSS Review

   

   

  Quy trình đánh giá nhân sự dựa trên tiêu chí mục tiêu doanh nghiệp

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Quy trình đánh giá nhân sự với 1BOSS Review

   

  Ba tiêu chí dựa trên mục tiêu cho quy trình đánh giá nhân sự: mục tiêu quản lý, mục tiêu phát triển và mục tiêu hoàn thành công việc.

   

   

  Bước 4: Tự động hóa quy trình đánh giá nhân sự dựa trên hiệu suất công việc bằng 1BOSS Review

   

  Phương pháp đánh giá nhân sự bằng hiệu suất dựa trên KPI

   

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Phương pháp đánh giá nhân sự bằng hiệu suất dựa trên KPI

   

  Quy trình đánh giá nhân sự bằng hiệu suất dựa trên OKR

   

  Quy trình đánh giá nhân sự dựa trên chiến lược theo dõi tiến trình hướng tới một mục tiêu chiến lược, tập trung vào kết quả mong đợi theo giai đoạn. Các thước đo chiến lược này được sử dụng để đánh giá tiến trình của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược, dựa trên hai thước đo dưới đây để đánh giá hiệu suất OKR của nhân sự:

  Sau khi hoàn thành các tiêu chí đánh giá, tổ chức cho nhân viên đánh giá điểm mạnh và điểm yếu để tránh xúc phạm hoặc đánh giá quá cao nhân viên. Người quản lý cần đề xuất những cải tiến.

  Khi đưa ra phản hồi cho nhân viên về những điểm yếu của họ, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ rõ cách bạn muốn nhân viên cải thiện và cung cấp hỗ trợ. Bên cạnh đó, khuyến khích nhân viên đưa ra phản hồi.

   

  Bước 5: Báo cáo kết quả đánh giá nhân sự linh hoạt và đa dạng loại hình với phần mềm 1BOSS Review

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

  Báo cáo kết quả đánh giá nhân sự với Dashboard

   

  Sau khi có một quy trình đánh giá nhân viên hiệu quả và đầy đủ, bao gồm các biểu mẫu, quy định và chính sách đánh giá, các nhà quản lý cần quyết định thời điểm bắt đầu các hoạt động đánh giá nhân sự, dựa trên các số liệu đã được lưu trữ trên phần mềm 1BOSS Review.

  Tùy từng doanh nghiệp mà cách thức đánh giá sẽ khác nhau. Với hệ thống đánh giá kết quả hoạt động của ứng viên đã được thiết lập: bao gồm các biểu mẫu, quy định và chính sách đánh giá, nhà quản lý cần quyết định thời điểm bắt đầu các hoạt động chấp nhận. Thời gian đánh giá và nhận báo cáo cũng phụ thuộc vào thực tế kinh doanh của doanh nghiệp, nhà quản lý có thể dễ dàng trích xuất báo cáo mọi lúc, mọi nơi.

  Bên cạnh đó, phần mềm còn có thể tự động xuất báo cáo dưới các dạng khác nhau: Dashboard, PDF, Excel,… phụ thuộc vào những nhu cầu khác nhau của nhà quản trị.

   

  Tạm kết

   

  Hệ thống nguồn nhân lực được coi là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần một quy trình đánh giá nhân sự để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tổ chức và xây dựng tinh thần của nhân viên. Từ đó, các nhà quản lý có cơ sở để thiết lập một chính sách khen thưởng hay kỷ luật phù hợp. Giúp nhân viên có những mục tiêu để đạt được nhiều hơn thông qua quy trình đánh giá nhân viên cụ thể và minh bạch.

  Để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí về phần mềm, bạn có thể liên hệ với 1BOSS bằng cách:

   

  Quy trình đánh giá nhân sự trên phần mềm 1BOSS Review

   

  Ban biên tập 1BOSS

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  • 15/03/2024

  1BOSS PROFILE là một hệ thống quản lý thông tin nhân sự được thiết kế đề quản lý thông tin cá nhân và hồ sơ của khách hàng một cách tổng thể và hiệu quả. Công cụ này là một trong số những nền tảng thúc đẩy mối quan hệ khách hàng  và marketing doanh nghiệp phát triển vững chắc, toàn vẹn

  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  • 15/03/2024

  1BOSS CR là hệ thống được thiết kế để quản lý thông tin khách hàng toàn diện và tập trung, thúc đẩy tốt nhất quá trình ký kết hợp đồng. Với các tính năng về quản lý danh sách khách hàng , quản lý chiến dịch tiếp thị,.. giúp doanh nghiệp tăng cường quan hệ và tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  • 15/03/2024

  1BOSS IoT là một phần mềm văn phòng chuyên hỗ trợ điều khiển và tự động hóa các thiết bị trong văn phòng. Bằng cách cung cấp dữ liệu để phân tích, cải tiến và tối ưu hóa  không gian làm việc mang lại không gian làm việc hiệu quả nhất. Nhờ đó hệ thống này góp phần cải thiện hiệu suất làm việc của nhân sự và tăng năng lực cạnh tranh của tổ chức.

  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  • 15/03/2024

  1BOSS MK là hệ thống marketing tự động với đa dạng tính năng về thiết lập mục tiêu cho chiến dịch marketing, hỗ trợ quản lý tự dộng các hoạt dộng marketing đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận từ mọi chiến dịch tiếp thị hay ngành nghề khác của doanh nghiệp. Nhờ đó có thể tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả chiến dịch và đẩy nhanh tiến độ hiệu quả của mục tiêu kinh doanh.

  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  • 14/03/2024

  1BOSS Booking là phần mềm quản lý lịch hẹn đảm bảo tính chủ động trong công việc của nhân sự. Thông thường, trong quá trình vận hành doanh nghiệp việc tổ chức các phòng họp tại các phòng ban khác nhau là nhu cầu không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để không bị trùng lịch họp và quá trình đặt các tiện ích liên quan cũng nhanh chóng, đơn giản?

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Bài viết nổi bật
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn