• 14/03/2024
 • Sử dụng phần mềm quản lý đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực là điều cần được ưu tiên trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Để có thể tổng thể các hoạt động đào tạo có tổ chức được thực hiện trong một thời kỳ nhất định. Nhằm mang lại những thay đổi tích cực về năng lực nghề nghiệp của người lao động. Từ đó nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, giúp cải thiện hiệu suất giá trị của tổ chức. Đáp ứng nhu cầu đó 1BOSS mang đến phần mềm 1BOSS Training giúp quá trình phát triển nhân sự thuận lợi hơn.

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training đảm bảo các yếu tố cơ cấu tổ chức

   

  Quản lý đào tạo bài bản với 1BOSS Training

  Quản lý đào tạo bài bản với 1BOSS Training

   

   

  Xác định được mục tiêu và yêu cầu đào tạo

   

  Mục tiêu đào tạo dựa trên các vấn đề sau:

  Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển là phân tích tập trung vào ba lĩnh vực được xác định ở trên cho nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

   

  Phân tích nhu cầu của tổ chức

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Phân tích nhu cầu của tổ chức

   

  Việc phân tích các nhu cầu của tổ chức trên phần mềm quản lý đào tạo sẽ tập trung vào các mục tiêu chiến lược của tổ chức, phương hướng, hướng phát triển và sự biến động của các yếu tố bên ngoài… Qua đó, xác định được nhóm nhu cầu, cần bao nhiêu người với trình độ kỹ năng nào trong bộ phận nào của tổ chức.

   

  Phân tích yêu cầu từ trình độ chuyên môn của nhân viên

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Phân tích yêu cầu từ trình độ chuyên môn của nhân viên

   

  Trong quy trình quản lý đào tạo đây là quá trình xem xét và so sánh các yêu cầu công việc được phản ánh trong tiêu chuẩn thực hiện công việc với trình độ thực tế của nhân viên dựa trên kết quả về hiệu suất để phát hiện khoảng cách giữa trình độ và yêu cầu công việc để xác định công việc nào cần tiến hành đào tạo.

   

  Phân tích kỹ năng hiện tại của nhân sự

   

  Các kỹ năng hiện tại của một nhân viên có thể được xác định thông qua phân tích lý lịch cá nhân và hiệu quả công việc. Từ đó xác định được nhân viên đó có cần được tiến hành đào tạo thêm về kỹ năng hoặc chuyên môn thêm không.

  Khi nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực nhân sự đã được xác định, bước tiếp theo là chuyển những yêu cầu này thành mục tiêu đào tạo. Mục tiêu đào tạo và phát triển của tổ chức được thiết lập trên phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training cụ thể các vấn đề sau: các kỹ năng cụ thể được học, trình độ có được sau khi học, số lượng người được đào tạo, cơ cấu nhân sự của bộ phận, thời gian, địa điểm, chi phí và hình thức đào tạo.

   

  Chuẩn hoá kế hoạch quy trình quản lý đào tạo 

   

  Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực được xây dựng trên hệ thống quản lý đào tạo dựa vào các nhu cầu và mục tiêu đào tạo đã được xác định. Do đó, người quản lý sẽ lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp. Và lựa chọn loại hình đào tạo phù hợp. Trực tuyến hoặc ngoại tuyến, người đào tạo thuê ngoài hay trong nội bộ,… Tối ưu nhất hiện nay là hình thức online dạng video 1BOSS Training các bài giảng sẽ được lưu trữ trên hệ thống nhân sự có thể xem lại nhiều lần và cũng có thể sử dụng lại nếu phù hợp với các khung chương trình đào tạo lần sau.

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Chuẩn hoá kế hoạch quy trình quản lý đào tạo với 1BOSS Training

   

  Ngoài ra, để xây dựng một chương trình đào tạo tối ưu, các nhà quản lý cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung đào tạo, tài liệu, thiết kế giảng dạy và các yêu cầu đào tạo.

  Tiến hành đào tạo nhân viên theo kế hoạch đã vạch ra. Một chương trình đào tạo hiệu quả cho phép nhân viên tham gia vào quá trình đào tạo và thực hành các kỹ năng và kiến ​​thức của họ. 1BOSS Training hỗ trợ nhân sự tham gia thảo luận, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến,… Bên cạnh đó, phần mềm quản lý đào tạo đảm bảo luôn theo dõi nhân sự trong toàn bộ quy trình quản lý đào tạo. Giúp doanh nghiệp có thể đánh giá cuối cùng hiệu quả của chương trình đào tạo của mình.

   

  Duy trì sự ổn định và định hướng phát triển nguồn nhân lực bằng 1BOSS Training

   

  Đảm bảo đánh giá năng lực nhân sự trên hệ thống quản lý đào tạo

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Đảm bảo đánh giá năng lực nhân sự trên hệ thống quản lý đào tạo

   

  Việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên là vô cùng quan trọng, để đánh giá một cách chính xác và công bằng là điều không dễ dàng. Bởi vì, đánh giá phụ thuộc vào vị trí và tính chất của công việc. Vì vậy, khi đánh giá cần dựa trên các mục tiêu. Trong quá trình làm việc, mỗi nhân viên sẽ được giao nhiệm vụ và KPI riêng và hướng tới mục tiêu chung của bộ phận. Người quản lý có thể sử dụng khả năng đạt được mục tiêu của nhân viên làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá về năng lực.

  Và trong quá trình đánh giá năng lực của nhân viên so với mục tiêu, sẽ được chia thành các nhóm như sau:

   

  Đánh giá từ phần mềm 1BOSS Training dựa trên mục tiêu phát triển

   

  Đối với hình thức đánh giá này, người quản lý sẽ nắm bắt được mục tiêu phát triển của từng nhân viên theo hệ thống KPI trên hệ thống quản lý đào tạo. Nhờ đó, nhà quản lý sẽ biết được nhân viên của mình có nguyện vọng gì, có thực sự muốn gắn bó với công việc hay không. Từ đó, nhà quản lý sẽ biết cách đưa ra những chiến lược cụ thể để phát triển năng lực của nhân viên.

   

  Đánh giá từ phần mềm dựa trên mục tiêu quản lý

   

  Hình thức đánh giá này sẽ dựa trên mức độ hoàn thành công việc của nhân viên là xuất sắc, khá hay trung bình, yếu. Đây cũng là cơ sở để đưa ra các đề xuất tăng lương, phạt, sa thải.

   

  Đánh giá từ phần mềm dựa trên mục tiêu hoàn thành công việc

   

  Người quản lý cũng có thể đánh giá chính xác năng lực của nhân viên dựa trên các tiêu chí hoàn thành công việc hàng tuần, hàng quý, hàng tháng, hàng năm. Để làm được điều này, người quản lý chỉ cần dựa trên báo cáo của nhân viên trên phần mềm quản lý đào tạo. Từ đó nắm được các thông tin về năng suất công việc hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của nhân sự. Dựa trên các báo cáo này, các nhà quản lý sẽ biết được nhân viên của mình có làm tốt hay không.

   

  Đào tạo nhân sự trên cơ cấu phù hợp với doanh nghiệp với phần mềm quản lý đào tạo

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Đào tạo nhân sự trên cơ cấu phù hợp với doanh nghiệp với 1BOSS Training

   

  Để có thể xác định được loại hình đào tạo phù hợp cho quy trình quản lý đào tạo, doanh nghiệp cần hiểu rõ yếu tố con người trong công ty. Các nhà quản lý nên xác định điểm mạnh và điểm yếu của những người trong doanh nghiệp của họ. Bước tiếp theo là đưa ra lộ trình phù hợp với khả năng làm việc của nhân sự.

  Nếu có thể xác định chính xác những yếu điểm của doanh nghiệp ngay từ đầu, thì quá trình đào tạo có thể hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, các nhà quản lý cần đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đào tạo cần được lập kế hoạch, thường xuyên và nhất quán.

   

  Quản lý và báo cáo quá trình đào tạo chi tiết với phần mềm 1BOSS Training

   

  Cũng cần đánh giá chất lượng đào tạo nhân viên để làm cơ sở đánh giá tổng thể quá trình đào tạo trực tuyến của doanh nghiệp. Với phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training, mỗi nhân viên có bản báo cáo chi tiết về tiến độ đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp doanh nghiệp, bao gồm: đã học những kỹ năng nào, đã hoàn thành khóa học nào,… Thông qua báo cáo tiến độ học tập của nhân viên, doanh nghiệp có thể đánh giá việc đào tạo kế tiếp hoặc xây dựng định hướng và nâng cao chất lượng chuyên môn của nhân sự.

  Đối với một số doanh nghiệp quy mô lớn, đào tạo nội bộ trực tuyến cũng cần có báo cáo triển khai từ từng chi nhánh, từng đơn vị. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đồng đều trong toàn doanh nghiệp.

  Phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training có các dạng báo cáo về các vấn đề như số lượng khóa học đã thực hiện, số lượng người tham gia, chất lượng hoàn thành,… phù hợp với hình thức báo cáo thống nhất được áp dụng cho doanh nghiệp. 

   

  Thiết lập kế hoạch thu hút nhân tài với phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

   

  Một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét trong các chính sách thu hút nhân tài của một doanh nghiệp là cách trả lương cho nhân viên, phù hợp với điều kiện của công ty. Trong thị trường ngày nay và sự cạnh tranh về nguồn lực chất lượng, các nhà tuyển dụng buộc phải xây dựng các chính sách lương thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu quả công việc. Bằng cách này, các ứng viên tiềm năng cảm thấy rằng mức lương họ nhận được là tương xứng với khả năng của họ và doanh nghiệp có thể giữ chân họ lâu hơn.

  Để có chính sách thu hút nhân tài hiệu quả, doanh nghiệp cần triển khai các khóa đào tạo nhằm phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động. Thông qua các quy trình quản lý đào tạo này, nhân viên có thể cập nhật những kiến ​​thức cần thiết để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó cũng là cách doanh nghiệp có thể hỗ trợ nhân viên xác định mục tiêu, nắm bắt cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

   

  Đánh giá nhân sự với mô hình DISC trên phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Đánh giá nhân sự với mô hình DISC trên phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

   

  Để biết nhân sự thuộc nhóm tính cách nào trên DISC, phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training đã thiết lập bảng câu hỏi với 24-28 câu hỏi trắc nghiệm. Kết quả được đưa ra ở một trong các nhóm tính cách được đưa ra dưới đây. Các mô hình DISC cụ thể cũng có thể giúp các nhà quản lý đang đọc phần này hiểu cách bổ nhiệm đúng nhân viên và các quy tắc ứng xử phù hợp.

   

  D-Dominance trong mô hình DISC

   

  Những người thuộc nhóm này thường có đặc điểm tự chủ, nghị lực, nhanh nhẹn, tập trung cao độ trong công việc, thích cạnh tranh, chú trọng kết quả công việc. Khi làm việc với nhân sự thuộc nhóm này cần tạo ra những thay đổi mới trong môi trường làm việc một cách thường xuyên hoặc cho phép họ giải quyết những vấn đề mới.

   

  I-Influence trong mô hình DISC

   

  Sự nhiệt tình, thân thiện, lạc quan, hòa đồng, nhiệt tình và có khả năng thuyết phục tốt là những điểm nổi bật của nhóm này. Những người thuộc nhóm này thường sẽ làm việc theo cảm tính nhiều và họ không thích các công việc lặp lại.

   

  S-Steadiness trong mô hình DISC

   

  Những người thuộc nhóm S có những đặc điểm nổi bật như trung thực, kiên nhẫn, biết lắng nghe và khiêm tốn trong mọi việc. Những người thuộc nhóm S rất sợ rủi ro, vì vậy khi bắt đầu một dự án, cần đảm bảo với họ rằng cách tiếp cận đó đã giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt.

   

  C-Compliance trong mô hình DISC

   

  Các đặc điểm nhận biết các cá nhân nhóm C là sự thận trọng, suy nghĩ chín chắn, tính tự giác cao và thực hiện các kế hoạch một cách cẩn thận. Khi họ trình bày ý kiến, cần phải trau chuốt. Nhóm C tỉ mỉ và cần thời gian để suy nghĩ và phản ánh, vì họ muốn tìm hiểu sâu hơn.

  Dựa vào kết quả phân tích trên hệ thống quản lý đào tạo, việc phân bổ nhân lực sẽ dễ dàng hơn khi lựa chọn nhân sự phù hợp với tính chất công việc.

   

  Phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training tiết kiệm thời gian và chi phí

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training tiết kiệm thời gian và chi phí

   

  Phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training mang lại những lợi ích trong quá trình đào tạo và phát triển nhân sự của doanh nghiệp, cụ thể:

   

  Tạm kết

   

  Không có nguồn nhân lực mạnh thì không có doanh nghiệp tốt. Nguồn nhân lực là chỉ tiêu đo lường hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của doanh nghiệp. Nguồn tài sản trí tuệ này không chỉ duy trì hoạt động hiện tại của doanh nghiệp mà còn tạo ra lợi nhuận cho tương lai. Vì vậy việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo hướng tới tối ưu phát triển năng lực là điều 1BOSS Training có thể đáp ứng cho doanh nghiệp.

  Nếu quý doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm quản lý đào tạo nhân sự 1BOSS Training, hãy liên lạc với 1BOSS bằng cách:

   

  Phát triển nguồn nhân lực cùng phần mềm quản lý đào tạo 1BOSS Training

  Bấm vào link

   

  Ban biên tập 1BOSS.

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  1BOSS PROFILE- Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự chuyên nghiệp
  • 15/03/2024

  1BOSS PROFILE là một hệ thống quản lý thông tin nhân sự được thiết kế đề quản lý thông tin cá nhân và hồ sơ của khách hàng một cách tổng thể và hiệu quả. Công cụ này là một trong số những nền tảng thúc đẩy mối quan hệ khách hàng  và marketing doanh nghiệp phát triển vững chắc, toàn vẹn

  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TOÀN DIỆN VỚI 1BOSS CR
  • 15/03/2024

  1BOSS CR là hệ thống được thiết kế để quản lý thông tin khách hàng toàn diện và tập trung, thúc đẩy tốt nhất quá trình ký kết hợp đồng. Với các tính năng về quản lý danh sách khách hàng , quản lý chiến dịch tiếp thị,.. giúp doanh nghiệp tăng cường quan hệ và tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VỚI BOSS IoT
  • 15/03/2024

  1BOSS IoT là một phần mềm văn phòng chuyên hỗ trợ điều khiển và tự động hóa các thiết bị trong văn phòng. Bằng cách cung cấp dữ liệu để phân tích, cải tiến và tối ưu hóa  không gian làm việc mang lại không gian làm việc hiệu quả nhất. Nhờ đó hệ thống này góp phần cải thiện hiệu suất làm việc của nhân sự và tăng năng lực cạnh tranh của tổ chức.

  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  Tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn với 1BOSS MK
  • 15/03/2024

  1BOSS MK là hệ thống marketing tự động với đa dạng tính năng về thiết lập mục tiêu cho chiến dịch marketing, hỗ trợ quản lý tự dộng các hoạt dộng marketing đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận từ mọi chiến dịch tiếp thị hay ngành nghề khác của doanh nghiệp. Nhờ đó có thể tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả chiến dịch và đẩy nhanh tiến độ hiệu quả của mục tiêu kinh doanh.

  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  1BOSS Booking | Phần mềm quản lý lịch hẹn, lịch công tác online
  • 14/03/2024

  1BOSS Booking là phần mềm quản lý lịch hẹn đảm bảo tính chủ động trong công việc của nhân sự. Thông thường, trong quá trình vận hành doanh nghiệp việc tổ chức các phòng họp tại các phòng ban khác nhau là nhu cầu không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để không bị trùng lịch họp và quá trình đặt các tiện ích liên quan cũng nhanh chóng, đơn giản?

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Bài viết nổi bật
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn