• 28/02/2022
 • Quản lý nhân sự
 • OKR và KPI Được xem là những chỉ số vô cùng quan trọng để đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Đây là chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả từ các công việc hằng ngày của từng bộ phận đến chiến lược phát triển chung của toàn doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng các quy trình này cho doanh nghiệp? Cùng 1BOSS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

  Tầm quan trọng của OKR và KPI trong hoạt động quản lý

   

  Tầm quan trọng của OKR và KPI trong hoạt động quản lý

  Tầm quan trọng của OKR và KPI  trong hoạt động quản lý

   

  OKR và KPI được xem là hai công cụ quản lý hiệu suất nổi bật nhất, hoạt động cùng nhau và đóng góp vào sự thành công trong các mục tiêu của doanh nghiệp.

  Trong giai đoạn hiện nay các tổ chức và cá nhân phải đối mặt với những thách thức rất khác so với trước đây. Trước đây, khi các tổ chức và cá nhân chỉ tập trung vào việc tìm kiếm những cách thức làm việc hiệu quả hơn, thì nay họ muốn tập trung vào các mục tiêu cá nhân hóa có liên quan mật thiết đến mục tiêu kinh doanh. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp bây giờ cần phải lựa chọn cách mỗi nhân viên thực hiện để đạt được mục tiêu của họ, thì OKR và KPI đã thực hiện được mong muốn trên. Đây còn là hệ thống quản lý hiệu suất tốt sẽ giúp cải thiện hiệu suất chung của doanh nghiệp trong khi vẫn có thể hỗ trợ năng suất, hiệu suất của nhân viên.

   


  Để nâng cao khả năng quả trị năng suất hoạt động cho doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm một số phương pháp sau:


   

  Chỉ số KPI trong doanh nghiệp

   

  KPI là gì?

   

  Phân biệt OKR và KPI: KPI là gì?

  KPI là gì?

   

  KPI là gì? KPI – Key Performance Indicator, một giá trị có thể đo lường được để chứng minh một công ty hoặc một cá nhân đang đạt được các mục tiêu kinh doanh chính một cách hiệu quả như thế nào. Xây dựng KPI sẽ giúp bạn xác định và đo lường hiệu suất để đạt được mục tiêu của mình. Các tổ chức và cá nhân sử dụng KPI ở nhiều cấp độ để đánh giá mức độ thành công của họ trong việc đạt được mục tiêu. KPI cấp cao có thể tập trung vào hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp, trong khi KPI cấp thấp có thể tập trung vào các mục tiêu hoặc quy trình riêng lẻ trong các bộ phận như bán hàng, tiếp thị hoặc trung tâm cuộc gọi.

   

  Phân loại KPI

   

   

  Vai trò của KPI trong các hoạt động kết nối của doanh nghiệp

   

  Vai trò của KPI trong các hoạt động kết nối của doanh nghiệp

  Vai trò của KPI trong các hoạt động kết nối của doanh nghiệp

   

   

  Quy trình xây dựng KPI

   

  Khung quy chuẩn các bước xây dựng KPI cho doanh nghiệp gồm:

   

  Bước 1: Xác định chủ thể thiết lập KPI 

   

  Xác định chủ thể thiết lập KPI

  Xác định chủ thể thiết lập KPI 

   

  Chủ thể xây dựng KPI có thể là trưởng bộ phận, trưởng phòng, bộ phận,… Tuy nhiên đòi hỏi phải là người có chuyên môn cao, hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, dự án. Đồng thời, cũng phải hiểu rõ về đánh giá KPI trong doanh nghiệp của mình

   

  Bước 2: Xác định chỉ số KPI

   

   

  Bước 3: Tạo lập khung cho điểm cho các tiêu chí đã được xác định rõ ràng

   

  Mỗi chỉ số sẽ có các mức cho điểm khác nhau, tùy thuộc vào mức độ hoàn thành công việc được đề xuất.

   

  Bước 4: Tổng kết và điều chỉnh

   

  Căn cứ vào khung điểm trên, các trưởng phòng, trưởng bộ phận,… sẽ tổng hợp lại tổng điểm và đưa ra kết luận, điều chỉnh cách thức cho phù hợp.

   

  Mẫu xây dựng KPI

   

  Mẫu xây dựng KPI cho nhân viên hành chính – nhân sự

   

  Xây dựng mẫu KPI cho nhân viên hành chính - nhân sự

  Xây dựng mẫu KPI cho nhân viên hành chính - nhân sự

   

  Các yếu tố cơ cần được đề cập trong bảng KPI HR:

   

  → Download mẫu xây dựng KPI cho nhân viên Hành chính nhân sự: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu xây dựng KPI cho nhân viên Kinh doanh

   

  Mẫu OKR và KPI cho nhân viên kinh doanh

  Mẫu KPI cho nhân viên kinh doanh

   

  Phòng kinh doanh là người cung cấp hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp cho người tiêu dùng và mang lại đơn đặt hàng và doanh số cho doanh nghiệp. Trước khi bắt đầu lập chiến lược sản phẩm, chiến lược mở rộng thị trường, dịch vụ khách hàng…, trước tiên cần xác định KPI của bộ phận bán hàng trên tất cả các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động trên tất cả các bộ phận của doanh nghiệp.

   

  → Download xây dựng KPI cho nhân viên Kinh doanh: TẠI ĐÂY

   

  Xây dựng KPI cho bộ phận Kế toán

   

  Mẫu KPI cho nhân viên kế toán tài chính

  Mẫu KPI cho nhân viên kế toán tài chính

   

  Quy trình xây dựng KPI cho bộ phận kế toán thông qua các bước và tiêu chí như sau:

  Bước 1: Xác định người / bộ phận sẽ tạo KPI kế toán

  Bước 2: Xác định các tiêu chí bắt buộc cho mẫu KPI

  ► Đánh giá nhân viên kế toán dựa trên thái độ

  ► Xây dựng KPI kế toán dựa trên năng lực

  Bước 3: Xác định KPI hoàn thành của nhân viên kế toán dựa trên kết quả thu được

  Thông thường, hiệu suất của một kế toán sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc và kết quả. Điểm số càng được chia thành nhiều cấp độ khác nhau thì việc đánh giá sẽ càng khách quan hơn.

   

  → Download mẫu xây dựng KPI cho bộ phận Kế toán: TẠI ĐÂY

   

  Xây dựng KPI cho bộ phận Đầu tư

   

  Mẫu KPI dành cho phòng đầu tư

  Mẫu KPI dành cho phòng đầu tư

   

  Với bộ phận này việc xây dựng KPI sẽ đánh giá dựa vào nhiệm vụ của họ, tư vấn trong các việc bao gồm: nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược phát triển của công ty, lập dự án đầu tư, quán lý và phát triển CNTT của công ty,…

   

  → Download mẫu xây dựng KPI cho bộ phận Đầu tư: TẠI ĐÂY

   

  Xây dựng KPI trong quản lý dự án

   

  Mẫu OKR và KPI quản lý dự án

  Mẫu KPI quản lý dự án

   

  Quản lý dự án là một công việc quan trọng đối với cấp quản lý. Để đảm bảo các dự án đúng tiến độ và nằm trong dự toán ngân sách, các nhà quản lý cần lập kế hoạch KPI khoa học để nâng cao năng suất của nhân viên và chất lượng của các sản phẩm dự án.

   

  → Download mẫu xây dựng KPI cho nhân viên quản lý dự án: TẠI ĐÂY

   

  OKR trong quản trị doanh nghiệp

   

  OKR là gì?

   

  OKR là gì?

  OKR là gì?

   

  OKR là cụm từ viết tắt của Objectives and Key Results – Mục tiêu và Kết quả chính. Đây là một cách tiếp cận để quản trị công ty, như tên cho thấy. Đối với OKR và KPI trong doanh nghiệp thì khi áp dụng OKR, doanh nghiệp thực hiện tính toán để tạo ra các kết quả chính nhằm đạt được mục tiêu trong một khung thời gian cụ thể, thường là quý. Ngoài ra, doanh nghiệp phải công bố minh bạch tất cả các mục tiêu và kết quả chính trong toàn công ty.

   

  Nguyên lý hoạt động của OKR

   

  Tìm hiểu quản lý mục tiêu OKR là gì và OKR hoạt động như thế nào? OKR và KPI đều là mô hình để quản lý các mục tiêu kinh doanh, nhưng OKR hoạt động hơi khác một chút vì nó dựa trên một hệ thống cao hơn so với thực tế, cụ thể:

   

  Những lợi ích OKR mang lại 

   

  Tạo sự liên kết trong nội bộ doanh nghiệp chặt chẽ

   

  Lợi ich của OKR

  Tạo sự liên kết trong nội bộ doanh nghiệp chặt chẽ

   

  Việc quản lý và xây dựng OKR áp dụng cho toàn bộ tổ chức của doanh nghiệp, từ cấp cá nhân đến cấp phòng ban sẽ có OKR. Từ đó, nó giúp gắn kết hiệu suất công việc của mọi người với mục tiêu chung của công ty. Bằng cách này, ban quản lý có thể đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một định hướng.

   

  Tập trung vào bản chất

   

  Đối với mỗi cấp độ của doanh nghiệp, OKR đưa ra 3-5 mục tiêu chính để giúp tất cả nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ và kế hoạch của từng cá nhân và cả bộ phận.

   

  Tăng tính minh bạch

   

  Khi xây dựng OKR đảm bảo rằng tất cả nhân viên, bất kể vị trí và cấp độ, đều hiểu và theo dõi OKR trong toàn doanh nghiệp.

   

  Nhân viên được trao quyền

   

  Khi tất cả các mục tiêu và kế hoạch trở nên minh bạch sẽ giúp ban lãnh đạo hiểu rõ các hoạt động của công ty và đưa ra các quyết định chính xác. Về phía nhân viên, họ có cơ hội theo dõi kết quả công việc của cá nhân, bộ phận và tổ chức.

   

  Đo lường khả năng đạt mục tiêu

   

  Tiêu chí đầu tiên cho kết quả chính là khả năng đo lường. Vì vậy, với công cụ OKR, tiến trình của một cá nhân, một bộ phận hoặc toàn bộ công ty trong việc đạt được mục tiêu sẽ được phản ánh chính xác và đầy đủ thông qua các chỉ số.

   

  Tạo ra những kết quả vượt bậc

   

  Khi xây dựng OKR, bộ mục tiêu sẽ nằm trên ngưỡng năng lực. Có như vậy thì mỗi cá nhân, bộ phận mới có thể phát huy hết khả năng của mình để làm việc, đóng góp cho công ty chung và đạt được những kết quả xuất sắc.

   

  Case-study cách làm báo cáo thuế theo quý cho người mới bắt đầu

   

  Cách để xây dựng OKR

   

  OKR và KPI: Quy trình xây dựng OKR

  Quy trình xây dựng OKR

   

  Quy trình xây dựng OKR thông qua các bước sau:

   

  Bước 1: Xác định và đo lường Objective, Key Result

   

  Cần hình thành 3-5 mục tiêu nhưng phải rõ ràng, cụ thể, tránh tình trạng mục tiêu lớn dẫn đến không xây dựng được chiến lược. Ngoài ra, doanh nghiệp phải tạo áp lực đối với các mục tiêu đã thiết lập để phát huy hết khả năng của nhân viên. Với Key Result cần đo lường và phản ánh tình hình thực tế, sau đó nhận về giá trị cốt lõi.

   

  Bước 2: Xác định một hệ thống để quản lý OKR cho doanh nghiệp

   

  Dễ dàng quản lý, giám sát và điều chỉnh quy trình làm việc bằng phần mềm hiện có. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên quá phụ thuộc vào phần mềm. Thay vào đó, hãy nắm vững quy trình làm việc và mục tiêu, tránh lan man, mất tập trung và đi chệch hướng ban đầu.

   

  Bước 3: Gặp gỡ quản lý cấp trung để vạch ra các mục tiêu

   

  Việc xây dựng OKR trong toàn bộ công ty và bộ phận đòi hỏi phải có các cuộc họp với các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp để thu thập các ý tưởng và tinh chỉnh chiến lược. Đồng thời, phổ biến cách sử dụng phương pháp OKR để làm việc hiệu quả, đồng thời chỉ ra những hạn chế và cơ hội mà OKR mang lại.

   

  Bước 4: Phổ biến chiến lược OKR trong toàn bộ doanh nghiệp

   

  Sau khi kế hoạch cuối cùng được xây dựng, các OKR được tuyên truyền trong toàn công ty, đồng thời phải có sự phân tích rõ ràng và chi tiết về mục đích và kết quả đạt được sau khi thực hiện. Từ đó, nhân viên công ty thấy và nắm  rõ được những gì mình sẽ làm.

   

  Bước 5: Mỗi bộ phận họp để thảo luận về các mục tiêu cá nhân

   

  Các trưởng bộ phận sẽ triển khai công việc cho nhân viên và cùng nhau phân tích công việc, chia sẻ những mong muốn của mọi người và thống nhất những nhiệm vụ phù hợp cho mọi người để dễ dàng đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên . Các cuộc họp này thể hiện tính dân chủ và tôn trọng ý kiến ​​của nhân viên. Điều này sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn và đạt được kết quả như mong muốn.

   

  Bước 6: Trình bày OKR

   

  Sau khi triển khai đến nhân viên, trưởng các bộ phận khác nhau sẽ tổng hợp ý kiến ​​của các OKR và gửi lại cho lãnh đạo. Sau khi ban lãnh đạo đồng ý về thời gian thực hiện, OKR sẽ được trình bày tại các cuộc họp toàn công ty với các phương hướng cụ thể để giúp đạt được kết quả mong muốn.

   

  Bước 7: Theo dõi và quản lý OKR cá nhân

   

  Thường xuyên theo dõi và đánh giá OKR của mọi người với sự hỗ trợ của phần mềm có sẵn. Thời gian đầu mọi thứ sẽ rất mới mẻ và ban lãnh đạo sẽ cần theo dõi và điều chỉnh thường xuyên trong quá trình thực hiện. Điều này giúp mọi người làm việc hiệu quả, chủ động và có ý thức trong công việc. Khi nhân viên thực sự hiểu quy trình và thành thạo sẽ giúp tăng năng suất.

   

  Bước 8: Đánh giá chiến lược OKR

   

  Kết quả sẽ được tính theo Key Result và điểm trung bình sẽ được dùng làm thang điểm (0-100). Tuy nhiên, hệ thống cho điểm OKR không được sử dụng để đánh giá hiệu suất vì nó không phải là công cụ tốt nhất để phân tích công việc.

   

  Mẫu xây dựng OKR

   

  Mẫu OKR cơ bản

   

  Mẫu OKR cơ bản

  Mẫu OKR cơ bản

   

  Mẫu OKR đơn giản này dễ sử dụng và chia sẻ với nhóm. Nó bao gồm các thông tin cơ bản như: khung thời gian, mục tiêu, kết quả chính và điểm số. Sử dụng mẫu này khi lập kế hoạch hoặc xem xét các OKR cụ thể là gì, để có cái nhìn cơ bản về các mục tiêu và ưu tiên.

   

  → Download mẫu xây dựng OKR cơ bản: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu ưu tiên OKR quan trọng

   

  Với mẫu này các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xác định các mục tiêu và kết quả chính, đồng thời xem xét những yếu tố nào có thể đóng góp hoặc cản trở nỗ lực đạt được OKR.

   

  Mẫu OKR ưu tiên các nghiệp vụ quan trọng

  Mẫu OKR ưu tiên các nghiệp vụ quan trọng

   

  Quá trình thiết lập mục tiêu này có thể giúp đảm bảo rằng bạn ưu tiên đúng mức các OKR của mình và điều chỉnh chúng phù hợp với tầm nhìn của công ty bạn. Nó cũng có thể giúp các chủ doanh nghiệp phát hiện trước các rào cản tiềm năng và tạo ra các chương trình hiệu quả hơn để phục vụ các mục tiêu lớn hơn của họ. Đây là mẫu xây dựng OKR dễ nhất và phổ biến nhất dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Vạch ra kế hoạch thực hiện OKR của doanh nghiệp cho giai đoạn sắp tới.

   

  → Download mẫu ưu tiên OKR quan trọng: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu báo cáo tiến độ OKR

   

  Mẫu OKR để báo cáo tiến độ công việc cho doanh nghiệp

  Mẫu OKR để báo cáo tiến độ công việc cho doanh nghiệp

   

  Trong cách xây dựng OKR thì bảng này chỉ cung cấp tiến trình hướng tới các mục tiêu, bao gồm ở cấp công ty, cá nhân và bộ phận. Đối với các khía cạnh quan tâm khác, nên kết hợp các chế độ trên.

   

  → Download mẫu báo cáo tiến độ OKR: TẠI ĐÂY

   

  Một số lưu ý khi xây dựng OKR và KPI trong đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

   


  Có nên sử dụng phần mềm quản lý KPI và OKR không? Cần lưu ý gì khi sử dụng phần mềm này?


   

  Lưu ý khi triển khai OKR

   

  Doanh nghiệp khi xây dựng OKR cần thiết lập riêng từng yếu tố để đạt hiệu quả tốt hơn.

   

  Triển khai Objective (Mục tiêu)

   

  Tùy thuộc vào cấu trúc của tổ chức kinh doanh, cần có từ 2-7 mục tiêu
  Khi đặt mục tiêu, bạn cần có mục tiêu rõ ràng và hoàn toàn có thể kiểm soát được. Các mục tiêu đặt ra cần vượt qua ngưỡng năng lực của người lao động và doanh nghiệp khi xây dựng OKR. Điều này sẽ mang đến những thách thức mới để chúng tôi có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

   

  Với Key Result (Kết quả chính)

   

   

  Lưu ý khi triển khai KPI

   

  KPI cần sự liên kết và phù với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

   

  Đúng như tên gọi, KPI phải là những chỉ số rất quan trọng. Trong quy trình xây dựng KPI, chúng phải được cấu trúc và theo dõi theo mục tiêu chiến lược của từng bộ phận và doanh nghiệp. Việc phát triển và đánh giá KPI không đáp ứng các mục tiêu cụ thể có thể dẫn đến việc lãng phí nguồn lực và nguồn lực cho doanh nghiệp và không mang lại kết quả như mong muốn.

   

  KPI không nên chỉ tập trung vào kết quả

   

  Nhìn chung, cần có mối quan hệ nhân quả chặt chẽ giữa các KPI. Do đó, các công ty cũng nên cân bằng giữa hai loại KPI là kết quả và nguyên nhân để đảm bảo chất lượng như mong đợi.

   

  Lưu ý khi triển khai kết hợp OKR và KPI

   

  Mặc dù cả OKR và KPI đều đo lường hiệu quả kinh doanh, nhưng chúng thực sự phục vụ các mục đích khác nhau. KPI đo lường hiệu quả kinh doanh bằng thời gian, trong khi OKR sắp xếp các ưu tiên của công ty và đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu trong tương lai.

   

  Triển khai kết hợp OKR và KPI

  Triển khai kết hợp OKR và KPI

   

  Thay vì chỉ dựa vào chỉ số KPI thì có thể xem lại các OKR và thảo luận nhóm có đang đi đúng hướng hay không? Điều này có thể giúp doanh nghiệp thiết lập lại quy trình và thúc đẩy mọi người trong công ty của bạn phát triển và thực hiện theo chỉ đạo nhất quán trong suốt quý và năm.

  Trong hoạt động kinh doanh, KPI tạo ra các OKR khi chúng cần được thay đổi để phù hợp với mục đích phát triển của doanh nghiệp. Các yêu cầu và kỳ vọng cụ thể sẽ được đặt ra trong điều kiện thay đổi KPI, tạo mốc thời gian và mức độ hoàn thành công việc trong quá trình trang bị thêm.

  Nói cách khác, OKR và KPI có thể xuất hiện cùng lúc và hoạt động hiệu quả cùng nhau. Đặc biệt khi kết hợp sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất của và giải quyết các vấn đề, cải thiện quy trình làm việc. Việc kết hợp OKR và KPI giúp bạn khi bị tụt lại so với một số KPI khác, bạn có thể áp dụng OKR để trở lại đúng hướng. Tại thời điểm này, mục tiêu của OKR giúp cải thiện KPI.

   

  1BOSS Review | Phần mềm quản lý năng suất OKR và KPI chuẩn xác, khoa học

   

  KPI là gì? OKR là gì? Cách kết hợp xây dựng OKR và KPI cho doanh nghiệp

  Nhấn vào ảnh để đăng ký Demo trải nghiệm phần mềm 1BOSS Review

   

  Để xây dưng và quản lý các bảng đánh giá OKR và KPI chuẩn xác, minh bạch nhất. Đồng thời kiểm soát và tối ưu hóa năng suất làm việc của nhân viên. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo Phần mềm theo dõi OKR và KPI của 1BOSS với các công nghệ 4.0 hiện đại; cùng các tính năng chuyên nghiệp như:

   

  Tạm kết

   

  Nhìn chOKR và KPI có phương pháp, mục đích và ý nghĩa làm việc khác nhau, phù hợp với sự phát triển chung của toàn tổ chức. Dựa trên yêu cầu của từng doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo sẽ tìm ra cách lựa chọn các phương pháp phù hợp và kết hợp hài hòa chúng với các giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp để giữ cho tổ chức doanh nghiệp ngày càng phát triển.

   


  Tham khảo thêm một số file/mẫu giúp tối ưu khả năng quản lý hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp:


   

  Ban Biên Tập 1BOSS.

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Coaching là gì? Những lợi ích khi áp dụng Coaching trong doanh nghiệp
  Coaching là gì? Những lợi ích khi áp dụng Coaching trong doanh nghiệp
  • 14/09/2023

  Hiện nay Coaching trong doanh nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân viên, cải thiện hiệu suất làm việc, và xây dựng môi trường làm việc tích cực. Bằng cách tạo cơ hội cho sự học hỏi và phát triển cá nhân, Coaching giúp tăng cường sự tự chủ và đóng góp vào sự thành công và bền vững của tổ chức.

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả
  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả
  • 12/09/2023

  Quy trình quản lý nhân sự là tập hợp các bước cơ bản và hoạt động mà mọi tổ chức cần thực hiện để tối ưu hóa sự quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của họ. Điều này bao gồm việc xác định nhu cầu nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, và nhiều hoạt động khác để tạo một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. 

  Cắt giảm nhân sự: Liệu có đúng đắn trong giai đoạn hiện tại
  Cắt giảm nhân sự: Liệu có đúng đắn trong giai đoạn hiện tại
  • 05/06/2023

  Trong tình cảnh kinh tế ngày càng không mấy khởi sắc như hiện tại. Các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu tối ưu chi phí nhân sự để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tình hình càng trở nên tệ hơn khi những doanh nghiệp từng được ca tụng là có chế độ đãi ngộ trong mơ nhưng Google, Amazon, Facebook…cũng phải cắt giảm từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn nhân sự.

   

  Sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh để tăng cường hiệu quả kinh doanh
  Sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh để tăng cường hiệu quả kinh doanh
  • 06/05/2023

  Khi thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ cần có sản phẩm chất lượng, mà còn phải tìm cách quản lý và tối ưu hóa quá trình kinh doanh của mình. Trong đó, sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý và theo dõi hoạt động của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

   

  CRM là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quản lý quan hệ khách hàng
  CRM là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quản lý quan hệ khách hàng
  • 04/05/2023

  Trong kinh doanh, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phần quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng và tạo ra sự tương tác tích cực giữa các bên. Trong bài viết này, 1BOSS sẽ tìm hiểu về CRM là gì, hướng dẫn cho người mới bắt đầu quản lý quan hệ khách hàng và các ví dụ về cách hoạt động của nền tảng CRM.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn