• 12/09/2023
 • Quản lý nhân sự
 • Quy trình quản lý nhân sự là tập hợp các bước cơ bản và hoạt động mà mọi tổ chức cần thực hiện để tối ưu hóa sự quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của họ. Điều này bao gồm việc xác định nhu cầu nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, và nhiều hoạt động khác để tạo một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. 

  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì?

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Quy trình quản lý nhân sự là các hoạt động mà mọi tổ chức cần thực hiện để tối ưu hóa quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

   

  Quy trình quản lý nhân sự là một chuỗi các hoạt động và quyết định được thực hiện để tạo, phát triển, duy trì và quản lý lực lượng lao động của một tổ chức. Quy trình này giúp tổ chức đảm bảo rằng họ có đủ nhân lực, với kỹ năng và hiệu suất phù hợp để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ của họ. Để xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả, tổ chức cần lắng nghe, hiểu rõ những yếu tố riêng biệt của họ, và liên tục điều chỉnh để đáp ứng thay đổi trong ngành và môi trường làm việc. Khi thực hiện đúng cách, quy trình quản lý nhân sự giúp cải thiện hiệu suất tổ chức và sự hài lòng của nhân viên. 

   

  Tại sao phải xây dựng quy trình quản lý nhân sự? 

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Tại sao phải xây dựng quy trình quản lý nhân sự? 

   

  Xây dựng quy trình quản lý nhân sự có nhiều mục đích quan trọng giúp tổ chức hoạt động một cách hiệu quả và có lợi ích cho cả nhân viên và tổ chức. Cùng 1BOSS điểm qua những lợi ích mà quy trình quản lý nhân sự mang lại cho doanh nghiệp. 

   

  Tạo sự đồng nhất và hiệu quả trong quản lý nhân sự 
  Quy trình quản lý nhân sự giúp đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức hiểu và tuân thủ các quy tắc và quy trình liên quan đến quản lý nhân sự. Điều này giúp loại bỏ sự hiểu lầm và không đồng nhất trong cách thực hiện công việc.

   

  Tối ưu hóa sử dụng lực lượng lao động 
  Quy trình giúp tổ chức xác định nhu cầu về nhân lực, giúp tránh việc có quá nhiều hoặc quá ít nhân viên cho công việc cụ thể. Điều này giúp tối ưu hóa sử dụng lực lượng lao động và giảm thiểu sự lãng phí.

   

  Phát triển nhân viên 
  Quy trình quản lý nhân sự cung cấp cơ hội cho việc đào tạo, phát triển và thăng tiến cho nhân viên. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

   

  Đảm bảo tuân thủ quy định và luật pháp 
  Quy trình quản lý nhân sự giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhân sự, bao gồm luật lao động, luật bảo vệ người lao động, và các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

   

  Nâng cao hiệu suất tổ chức 
  Bằng cách theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhân viên, quy trình quản lý nhân sự giúp tổ chức xác định những cơ hội để cải thiện hiệu suất tổ chức và thúc đẩy sự phát triển.

   

  Giảm xung đột và tạo môi trường làm việc tích cực 
  Quy trình quản lý nhân sự có thể giúp giải quyết xung đột và khiếu nại của nhân viên một cách công bằng và hiệu quả. Nó cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ sự phát triển cá nhân của nhân viên.

   

  Mục đích chính của việc xây dựng quy trình quản lý nhân sự là tạo ra một hệ thống quản lý có cơ cấu, đáng tin cậy, và hợp pháp để quản lý nhân lực của tổ chức một cách hiệu quả và bảo đảm lợi ích cho cả tổ chức và nhân viên.

   

  Quy trình 9 bước quản lý nhân sự hiệu quả 

   

  Quy trình quản lý nhân sự có thể được chia thành nhiều bước khác nhau tùy thuộc vào tổ chức cụ thể và ngữ cảnh. 

   

  Hoạch định nguồn nhân lực 

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Hoạch định nguồn nhân lực giúp tổ chức đảm bảo rằng họ có đủ nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 

   

  Xác định nhu cầu về nhân lực: Bước đầu tiên trong quá trình này là xác định chính xác nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại của tổ chức. Điều này bao gồm việc xem xét số lượng và loại hình nhân sự cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và dự án hiện tại của tổ chức. Quản lý nhân sự cần tiến hành một đánh giá chi tiết về lỗ hổng nhân lực hiện tại và xác định các vị trí cần điền vào hoặc cải thiện.

  Dự đoán nhu cầu nhân sự tương lai: Sau khi xác định nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại, quản lý nhân sự cần tiến hành dự đoán về nhu cầu nhân sự trong tương lai. Điều này bao gồm việc xem xét các yếu tố như mức tăng trưởng dự kiến của tổ chức, sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, và các yếu tố bên ngoài như thị trường lao động và công nghệ.

  Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo: Dựa trên việc xác định nhu cầu về nhân lực hiện tại và tương lai, quản lý nhân sự phải xây dựng một kế hoạch cụ thể cho việc tuyển dụng và đào tạo. Điều này bao gồm việc xác định các vị trí cần tuyển dụng, thiết lập quy trình tuyển dụng, lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên hiện tại để nâng cao kỹ năng và năng lực, và xác định nguồn tài trợ cần thiết cho việc đào tạo và phát triển.

  Quá trình này giúp tổ chức đảm bảo rằng họ có đủ loại nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của họ trong hiện tại và tương lai, đồng thời giúp họ duy trì tính linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với thay đổi trong môi trường kinh doanh.

   

  Tuyển dụng nhân sự  

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Bước tiếp theo trong quy tình quản lý nhân sự là tuyển dụng nhân sự 

   

  Thu thập hồ sơ ứng viên: thu thập hồ sơ ứng viên từ những người quan tâm. Hồ sơ này thường bao gồm CV và thư xin việc, trong đó ứng viên giới thiệu về bản thân và kể về kinh nghiệm, học vấn, và kỹ năng của họ.

  Tiến hành phỏng vấn và kiểm tra tài năng: quá trình phỏng vấn và kiểm tra tài năng là cơ hội để tổ chức hiểu sâu hơn về ứng viên và đánh giá xem họ có phù hợp với vị trí công việc và với tổ chức hay không. Điều này bao gồm việc tiến hành cuộc phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm, đánh giá kỹ năng kỹ thuật và tư duy logic, kiểm tra thực tế, và các bài kiểm tra tài năng khác.

  Lựa chọn và tuyển dụng nhân viên: sau khi hoàn thành quá trình phỏng vấn và kiểm tra tài năng, tổ chức sẽ đánh giá và so sánh ứng viên để chọn ra người phù hợp nhất cho vị trí công việc. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên nhiều yếu tố như kỹ năng, kinh nghiệm, sự phù hợp với văn hóa tổ chức, và các yếu tố khác.

  Quá trình tuyển dụng nhân sự này đảm bảo rằng tổ chức sẽ có được những người có năng lực và động lực cần thiết để đóng góp vào thành công của họ.

   

  Đào tạo và phát triển 

   

  Xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên mới: một phần quan trọng của quản lý nhân sự là đảm bảo rằng nhân viên mới được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của họ. Do đó, tổ chức cần xây dựng một chương trình đào tạo cụ thể cho nhân viên mới.
  Chương trình này có thể bao gồm việc hướng dẫn về văn hóa tổ chức, quy trình làm việc, sử dụng công cụ và hệ thống, và các kỹ năng cụ thể liên quan đến vị trí công việc.

  Cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên hiện tại: để duy trì và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, tổ chức cần cung cấp cơ hội cho nhân viên để phát triển nghề nghiệp của họ. Điều này có thể bao gồm việc tổ chức các khóa học đào tạo liên quan đến công việc hoặc các lĩnh vực liên quan, cung cấp hỗ trợ cho

   

  Quản lý hiệu suất 

   

  Quản lý hiệu suất là một phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao năng lực của nhân viên. Nó giúp đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ mục tiêu và kỳ vọng của tổ chức và có cơ hội để phát triển và cải thiện hiệu suất của họ theo thời gian. Điều này cũng có lợi cho tổ chức, vì nó giúp cải thiện hiệu suất tổng thể và đạt được mục tiêu kinh doanh.

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Đánh giá hiệu suất của nhân viên định kỳ & Phản hồi và hỗ trợ nhân viên để cải thiện hiệu suất

   

  Đánh giá hiệu suất của nhân viên định kỳ: quản lý hiệu suất bắt đầu bằng việc thực hiện các cuộc đánh giá hiệu suất định kỳ cho nhân viên. Thường, có ít nhất hai lần đánh giá hiệu suất mỗi năm, một lần trong giai đoạn giữa năm và một lần vào cuối năm. Trong quá trình này, nhân viên và người quản lý sẽ thảo luận về mục tiêu, kỹ năng, và nhiệm vụ đã đặt ra và hoàn thành trong khoảng thời gian trước đó. Ở bước này sự minh bạch là vô cùng quan trọng, vì thế 1BOSS HRM+ cho phép cấp quản lý thực hiện đánh giá nhân sự với dữ liệu được cập nhật tức thì từ đó dễ dàng ra quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật một cách chính xác và minh bạch nhất. 

  Phản hồi và hỗ trợ nhân viên để cải thiện hiệu suất: sau khi thực hiện cuộc đánh giá hiệu suất, quản lý cần cung cấp phản hồi cho nhân viên. Phản hồi này có thể liên quan đến những điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên, cũng như cách để cải thiện hiệu suất. Nếu cần, quản lý cũng có thể cung cấp hỗ trợ và nguồn tài liệu để giúp nhân viên phát triển kỹ năng và năng lực cần thiết. 

   

  Quản lý cơ hội nghề nghiệp 

   

  Xác định và phát triển cơ hội thăng tiến cho nhân viên: xem xét cơ cấu tổ chức và quá trình thăng tiến trong tổ chức để đảm bảo rằng nhân viên có thể phát triển nghề nghiệp và tiến xa hơn. Tổ chức cần xây dựng một lộ trình rõ ràng cho việc thăng tiến và đảm bảo rằng các vị trí quan trọng có thể được điền vào từ bên trong tổ chức.

  Đảm bảo công bằng trong việc thăng tiến và thăng chức: trong quá trình quản lý cơ hội nghề nghiệp, quản lý nhân sự cần đảm bảo rằng việc thăng tiến và thăng chức được thực hiện một cách công bằng và không thiên vị. Điều này có nghĩa là quá trình này phải dựa trên năng lực và thành tích của nhân viên. Cần có các hệ thống đánh giá hiệu suất và xem xét định kỳ để quyết định ai sẽ được thăng tiến và khi nào thăng chức. Ngoài ra, việc tạo ra cơ hội thăng tiến nên dựa trên sự minh bạch và khả năng tiến cử từ bên trong tổ chức.

  Quản lý cơ hội nghề nghiệp đảm bảo rằng nhân viên có cơ hội để phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp của họ, đồng thời giúp tổ chức duy trì và tận dụng tối đa tài năng và năng lực của họ. Điều này có lợi cho cả nhân viên và tổ chức, vì nó tạo ra sự cam kết và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

   

  Quản lý thông tin nhân viên 

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Quản lý thông tin nhân viên

   

  Quản lý thông tin nhân viên là quá trình quan trọng để đảm bảo rằng tổ chức có được thông tin cần thiết về nhân viên để quản lý hiệu suất, phát triển nghề nghiệp, và duy trì sự hài lòng của họ. Điều này cũng giúp bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên và tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

  Quản lý hồ sơ nhân viên: với phần mềm quản trị nhân sự 1BOSS.vn việc thu thập, lưu trữ và bảo mật thông tin như hồ sơ công việc, thông tin liên hệ, hồ sơ giáo dục và kỹ năng, và thông tin về lương, bảo hiểm sẽ được lưu trữ tập trung, loại bỏ 90% khả năng sai sót, dễ dàng tra cứu và cập nhật thông tin nhanh chóng. 

  Theo dõi thông tin cá nhân và cơ hội nghề nghiệp của họ: quản lý thông tin nhân viên cũng bao gồm việc theo dõi và cập nhật thông tin về cuộc sống cá nhân và cơ hội nghề nghiệp của nhân viên. Điều này có thể bao gồm việc ghi nhận thay đổi trong trạng thái gia đình, địa chỉ liên hệ mới, hoặc bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nghề nghiệp. Theo dõi cơ hội nghề nghiệp của nhân viên giúp tổ chức đảm bảo rằng họ có thể cung cấp cơ hội thăng tiến và phát triển phù hợp với mục tiêu và khả năng của từng nhân viên.

   

  Quản lý lương thưởng và phúc lợi

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Quản lý lương thưởng và phúc lợi

   

  Xây dựng và duyệt chính sách lương thưởng và phúc lợi là bước đầu tiên trong quản lý lương thưởng và phúc lợi là xây dựng và duyệt chính sách liên quan đến lương và các phúc lợi khác. Chính sách này cần được thiết lập dựa trên quy định pháp luật và phải đảm bảo tính công bằng và cân nhắc cho cả nhân viên và tổ chức.

  Chính sách này có thể bao gồm mức lương cơ bản, các khoản thưởng, các loại phúc lợi như bảo hiểm y tế, nghỉ phép, và các chế độ hỗ trợ khác.
  Thực hiện thanh toán lương và cung cấp phúc lợi cho nhân viên: Sau khi chính sách đã được xây dựng và duyệt, tổ chức cần thực hiện thanh toán lương cho nhân viên theo các chu kỳ cố định, thường là hàng tháng hoặc hàng tuần. Đồng thời, tổ chức cần cung cấp các phúc lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, và các dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định trong chính sách.

  Quản lý lương thưởng và phúc lợi đảm bảo rằng nhân viên được thanh toán đúng mức và được hưởng các quyền lợi phù hợp với công việc của họ. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hài lòng và cam kết của nhân viên và tuân thủ các quy định liên quan đến lương và phúc lợi. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp gặp sai sót ở bước tính lương cho nhân viên và gặp vô số những khó khăn khi quản lý hồ sơ bảo hiểm và thuế của nhân sự. 

  1BOSS cho phép quản lý thông tin lương thưởng, bảo hiểm đầy đủ và tập trung: 

   

  Giữ lại nhân viên tài năng 

   

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  Tạo môi trường làm việc thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng giúp giữ chân nhân tài 

   

  Tạo môi trường làm việc thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên: Để giữ lại nhân viên tài năng, tổ chức cần tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, thoải mái và đáng làm việc. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng nhân viên có điều kiện làm việc tốt, có cơ hội tham gia vào quyết định và đóng góp ý kiến, và được công nhận và thưởng năng lực của họ. Ngoài ra, môi trường làm việc nên thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cơ hội thăng tiến để nhân viên cảm thấy họ có tương lai trong tổ chức.

  Phát triển chương trình giữ lại nhân viên: Tổ chức nên xây dựng và triển khai chương trình giữ lại nhân viên để đảm bảo rằng những người tài năng và có tiềm năng được duy trì trong tổ chức. Chương trình này có thể bao gồm các yếu tố như:

   

  Theo dõi và đánh giá

   

  Theo dõi các chỉ số và số liệu liên quan đến quản lý nhân sự để đảm bảo rằng quá trình quản lý nhân sự đang hoạt động hiệu quả, tổ chức cần theo dõi các chỉ số và số liệu liên quan đến nhân sự. Điều này có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu về hiệu suất làm việc, tỷ lệ nghỉ việc, đánh giá hiệu suất, và sự hài lòng của nhân viên. Các chỉ số này có thể được thu thập thông qua cuộc khảo sát, phản hồi từ nhân viên, hệ thống quản lý nhân sự, và các nguồn dữ liệu khác.

  Đánh giá và điều chỉnh quy trình quản lý nhân sự để cải thiện hiệu suất tổ chức: Sau khi thu thập dữ liệu, tổ chức cần tiến hành đánh giá để xác định những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình quản lý nhân sự. Điều này có thể bao gồm việc so sánh các chỉ số và số liệu với các mục tiêu đã đề ra và đánh giá xem quá trình quản lý nhân sự đang hoạt động như mong muốn hay không.

  Dựa trên kết quả của đánh giá, tổ chức có thể điều chỉnh và cải thiện quy trình quản lý nhân sự. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi chính sách, cải thiện quá trình đào tạo, thúc đẩy sự phát triển cá nhân của nhân viên, hoặc thay đổi các quy trình hiện có để tối ưu hóa hiệu suất tổ chức.

  Quy trình theo dõi và đánh giá là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự, giúp tổ chức theo dõi và đo lường hiệu suất của họ và tìm cách để liên tục cải thiện. Điều này giúp tổ chức duy trì tính linh hoạt và thích nghi với thay đổi trong môi trường kinh doanh và đảm bảo rằng họ có nhân lực có khả năng và năng lực để đạt được mục tiêu của họ.

  Tuy nhiên, đối với mỗi tổ chức cụ thể, các bước này có thể được tùy chỉnh và thay đổi để phản ánh mô hình quản lý nhân sự của họ và đáp ứng nhu cầu cụ thể.

   

  Tạm kết 

   

  Quy trình quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của bất kỳ tổ chức nào. Để xây dựng một quy trình quản lý nhân sự hiệu quả, đầu tiên, tổ chức cần định rõ mục tiêu và giá trị cốt lõi của họ. Sau đó, họ cần xác định nhu cầu nhân sự, từ tuyển dụng và đào tạo đến quản lý hiệu suất và phát triển nghề nghiệp. Cơ chế đánh giá và điều chỉnh thường xuyên là quan trọng để đảm bảo rằng quy trình không chỉ hoạt động mà còn phù hợp với sự thay đổi liên tục trong tổ chức và môi trường kinh doanh. Bằng cách tạo ra một quy trình quản lý nhân sự mạnh mẽ và linh hoạt, tổ chức có thể thu hút, phát triển và giữ lại nhân tài, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững. 

   

   

  Ban biên tập 1BOSS

   
   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Coaching là gì? Những lợi ích khi áp dụng Coaching trong doanh nghiệp
  Coaching là gì? Những lợi ích khi áp dụng Coaching trong doanh nghiệp
  • 14/09/2023

  Hiện nay Coaching trong doanh nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân viên, cải thiện hiệu suất làm việc, và xây dựng môi trường làm việc tích cực. Bằng cách tạo cơ hội cho sự học hỏi và phát triển cá nhân, Coaching giúp tăng cường sự tự chủ và đóng góp vào sự thành công và bền vững của tổ chức.

  Cắt giảm nhân sự: Liệu có đúng đắn trong giai đoạn hiện tại
  Cắt giảm nhân sự: Liệu có đúng đắn trong giai đoạn hiện tại
  • 05/06/2023

  Trong tình cảnh kinh tế ngày càng không mấy khởi sắc như hiện tại. Các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu tối ưu chi phí nhân sự để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tình hình càng trở nên tệ hơn khi những doanh nghiệp từng được ca tụng là có chế độ đãi ngộ trong mơ nhưng Google, Amazon, Facebook…cũng phải cắt giảm từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn nhân sự.

   

  Sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh để tăng cường hiệu quả kinh doanh
  Sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh để tăng cường hiệu quả kinh doanh
  • 06/05/2023

  Khi thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ cần có sản phẩm chất lượng, mà còn phải tìm cách quản lý và tối ưu hóa quá trình kinh doanh của mình. Trong đó, sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý và theo dõi hoạt động của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

   

  CRM là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quản lý quan hệ khách hàng
  CRM là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quản lý quan hệ khách hàng
  • 04/05/2023

  Trong kinh doanh, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phần quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng và tạo ra sự tương tác tích cực giữa các bên. Trong bài viết này, 1BOSS sẽ tìm hiểu về CRM là gì, hướng dẫn cho người mới bắt đầu quản lý quan hệ khách hàng và các ví dụ về cách hoạt động của nền tảng CRM.

   

  Phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh - Giải pháp đáng tin cậy cho doanh nghiệp
  Phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh - Giải pháp đáng tin cậy cho doanh nghiệp
  • 02/05/2023

  Với khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại, nhân viên thị trường kinh doanh đóng góp rất nhiều vào sự thành công của một doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để quản lý nhân viên thị trường kinh doanh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Vì vậy phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh - Giải pháp đáng tin cậy cho doanh nghiệp.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn