• 25/02/2022
 • Quản lý nhân sự
 • Bài viết dưới đây 1BOSS sẽ giới thiệu các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty mới nhất. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch bố trí nhân sự tối ưu. Mặt khác, còn định hình lực lượng lao động trong tương lai.

  Xây dựng kế hoạch dựa trên các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty

   

  Xây dựng kế hoạch dựa trên các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty

  Xây dựng kế hoạch dựa trên các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty

   

  Xây dựng kế hoạch nhân sự dựa trên các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty là quá trình phân tích và xác định các nhu cầu, điều kiện nguồn nhân lực. Bao gồm những lợi ích sau:

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty mới nhất 2022

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty theo phương thức tổng hợp hàng năm

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty theo phương thức tổng hợp

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty theo phương thức tổng hợp

   

  Nhằm nắm bắt được tình hình nhân sự một năm của công ty, cũng như nhìn nhận lại các vị trí công việc và chi phí. Bảng kế hoạch nhân sự tổng hợp hàng năm sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất và đưa ra các mục tiêu và chiến lược cho năm kế tiếp.

   

  → Download mẫu lập kế hoạch nhân sự cho công ty tổng hợp hàng năm: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty khi thiếu hụt nhân viên

   

  https://1boss.vn/

  Mẫu kế hoạch khi thiếu hụt nhân viên

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty khi thiếu hụt nhân lực dựa trên các tiêu chí sau:

   

  → Download mẫu lập kế hoạch do thiếu hụt nhân viên: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty khi dư thừa nhân lực

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự khi dư thừa nhân lực

  Mẫu kế hoạch nhân sự khi dư thừa nhân lực

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty khi thừa nhân lực này dựa trên các tiêu chí sau:

   

  → Download mẫu lập kế hoạch dư thừa nhân lực: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu lập kế hoạch cho phòng hành chính nhân sự giúp tối ưu công tác tuyển dụng

   

  Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

  Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

   

  Công tác tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tuyển dụng nhân sự là công việc quan trọng của phòng hành chính nhân sự và có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp.

   

  → Download mẫu lập kế hoạch tuyển dụng cho phòng hành chính nhân sự: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn

   

  Mẫu lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn

  Mẫu lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự ngắn hạn

   

  Kế hoạch tuyển dụng ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thay thế nhân sự như sa thải trong kế hoạch hàng năm và các nhu cầu thay thế nhân sự như bổ sung đột xuất … Các bước thực hiện kế hoạch nhân sự với việc tuyển dụng ngắn hạn như sau:

   

  → Download mẫu lập kế hoạch tuyển dụng tuyển dụng nhân sự ngắn hạn: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu lập kế hoạch nâng cao chất lượng hệ thống quản trị nhân sự

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty để nâng cao chất lượng hệ thống nhân sự

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty để nâng cao chất lượng hệ thống nhân sự

   

  Cách lập kế hoạch nhân sự dựa trên những đánh giá toàn diện về điểm thiếu sót của hệ thống quản lý nhân sự hiện tại và những hoạt động cần được thực hiện để cải thiện trong năm 2022. Kèm theo đó là các giải pháp, nguồn lực, trách nhiệm và kết quả đầu ra mong đợi của các cá nhân và bộ phận liên quan.

   

  → Download mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty: nâng cao chất lượng hệ thống quản trị nhân sự: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu kế hoạch chi phí nhân sự

   

  Mẫu kế hoạch chi phí nhân sự

  Mẫu kế hoạch chi phí nhân sự

   

  Căn cứ vào số lượng lao động dự kiến ​​của công ty, cần liệt kê các khoản mục chi phí liên quan đến hao phí lao động như tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, phí công đoàn, phí phúc lợi, tiền thưởng, phí tuyển dụng – đào tạo và các chi phí phát sinh của hoạt động nhân sự trong năm. Từ đó, dự trù được ngân sách cho kế hoạch nhân sự năm sau là bao nhiêu. Nội dung này cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán.

   

  → Download mẫu kế hoạch chi phí nhân sự: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu thống kê và quản lý nhân sự cơ bản

   

  Mẫu định biên nhân sự

   

  Mẫu kế hoạch định biên nhân sự

  Mẫu kế hoạch định biên nhân sự

   

  Khi lập kế hoạch nhân sự, việc xác định số lượng người cần thiết cho mỗi vị trí trong mỗi bộ phận trong một năm nhất định, cấp độ của mỗi vị trí (theo cấp chức danh trong công ty), cũng như mô tả công việc và các yêu cầu khác là điều vô cùng cần thiết.

   

  → Download mẫu định biên nhân sự: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu thanh toán tiền lương

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty để thanh toán lương

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty để thanh toán lương

   

  Trong toàn bộ mẫu lập kế hoạch nhân sự cho công ty, thì bảng mẫu tiền lương đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự minh bạch và uy tín cho công ty. Với bảng mẫu này, kế toán lập bảng thanh toán lương hàng tháng trình kế toán trưởng, giám đốc và các cấp trên phê duyệt việc trả lương của người quản lý doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, mẫu bảng lương còn là văn bản được kiểm chứng khi kiểm tra, kiểm đếm tiền lương của người lao động theo quy định của Pháp luật.

   

  → Download mẫu thanh toán tiền lương: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu chấm công

   

  Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày làm việc thực tế, xin nghỉ phép, xin nghỉ để tham gia BHXH, … Có cơ sở để tính lương, BHXH trả lương cho mọi người và quản lý lao động trong đơn vị. Các mục bắt buộc này đã được quy định cụ thể trong mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty.

  Bạn có thể tham khảo các mẫu chấm công nhân sự chi tiết đã được 1BOSS tổng hợp tại bài viết:

   

  Mẫu đánh giá hiệu suất

   

  Mẫu kế hoạch đánh giá hiệu suất làm việc

  Mẫu kế hoạch đánh giá hiệu suất làm việc

   

  Đánh giá hiệu suất của nhân viên là một quá trình và hoạt động thường xuyên được các công ty và tổ chức sử dụng để xác định mức độ hiệu quả các nguồn lực của công ty đang được sử dụng để đạt được các mục tiêu công việc. Và là bước quan trọng trong kế hoạch quản lý nhân sự.

  Đạt được mục tiêu với thời gian, chi phí và nỗ lực tối thiểu có nghĩa là hiệu suất ở mức cao nhất, tốt nhất cho doanh nghiệp. Ngược lại, công ty cần tốn nhiều thời gian, chi phí và công sức, đồng nghĩa với việc hiệu quả công việc đang ở mức thấp.

   

  → Download mẫu lập đánh giá hiệu suất: TẠI ĐÂY

   

  Mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên

   

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty về vấn đề đào tạo nhân viên

  Mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty về vấn đề đào tạo nhân viên

   

  Được xây dựng theo nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp mẫu lập kế hoạch nhân sự cho công ty về việc đào tạo, sẽ được ban lãnh đạo các cấp thảo luận và quyết định trong từng thời điểm. Hơn hết, các mục tiêu của nó được gắn với mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp.

  Việc xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên giúp bộ phận hành chính nhân sự có định hướng rõ ràng về chương trình đào tạo và có được sự tham gia tự nguyện, nhiệt tình của toàn thể nhân viên trong công ty.

   

  → Download mẫu lập kế hoạch đào tạo nhân viên: TẠI ĐÂY

   

  Cách lập kế hoạch chuẩn từ các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty

   

  Lập kế hoạch nhân sự trải qua 5 bước cơ bản như sau:

   

  Bước 1: Xác định các yếu tố ngoại lực tác động

   

  Môi trường bên ngoài bao gồm các yếu tố như nền tảng kinh tế, chính sách pháp luật hay điển hình hơn là đối thủ cạnh tranh và sự phát triển công nghệ… Đây là những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác hoạch định kế hoạch nhân sự.

   

  Bước 2: Xác định các yếu tố nội lực tác động

   

  Xác định các yếu tố nội lực tác động lên kế hoạch nhân sự

  Xác định các yếu tố nội lực tác động lên kế hoạch nhân sự

   

  Thông qua các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty mà 1BOSS đã giới thiệu, có thể thấy, môi trường nội bộ bao gồm: các yếu tố ngành, chính sách và chiến lược của công ty. Nó trực tiếp bắt nguồn từ văn hóa hoặc lực lượng lao động hiện tại dựa theo điều kiện thực tế:

   

  Bước 3: Nhận định các yếu tố cần thiết khi lập mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty

   

  Hình dung những yếu tố cần và đủ để đạt được mục tiêu đã đề. Việc hình dung những nhu cầu này có thể được thực hiện về số lượng nhân viên, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu tiếp cận họ về mặt thâm niên hoặc kỹ năng. Để đáp ứng nhu cầu cho kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp.

   

  Bước 4: Phân tích Gap Analysis – khoảng trống hiệu suất

   

  Những khoảng trống có thể bao gồm tình trạng thiếu nhân viên, yếu kém về chuyên môn hoặc vị trí công việc sắp xếp không đúng.

  Việc phân tích thông tin về những điều trên sẽ giúp các nhà quản trị nhân sự xác định được những khiếm khuyết cần giải quyết để hoàn thành tốt chức năng của phòng nhân sự trong việc xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự. Tuy nhiên, những “Gap” này không nhất thiết được coi là điểm yếu mà là cơ hội để cải thiện và nâng tầm vai trò chức năng của phòng nhân sự lên một trạng thái hoàn thiện hơn.

   

  Bước 5: Thiết lập giải pháp bằng bản kế hoạch

   

  Thiết lập giải pháp bằng bản kế hoạch

  Thiết lập giải pháp bằng bản kế hoạch

   

  Xác định thời gian và dự toán chi phí tương xứng với thời kỳ ngân sách. Một số câu hỏi có thể giúp các nhà quản lý nhân sự phát triển một kế hoạch giải pháp và các câu hỏi này được hệ thống hoá qua các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty:

   

  1BOSS HRM+ | Bộ công cụ quản lý và xây dựng kế hoạch nhân sự cho công ty

   

  1BOSS là nền tảng phần mềm quản trị doanh nghiệp được tin dùng qua 19+ năm từ hơn 3.200 doanh nghiệp. Đội ngũ giàu kinh nghiệm quản trị và tinh thông về công nghệ. Qua đó, bộ công cụ 1BOSS HRM+ cũng được xây dựng trên những nền tảng công nghệ 4.0 hiện đại: Điện toán đám mây (Cloud Services), kết nối API, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến vân tay, nhân diện khuông mặt, định vị (GPS),… Giúp cho việc quản lý nhân sự đơn giản và hệ thống hóa công tác quản trị nhân lực.

  Hơn hết, 1BOSS HRM+ là bộ công cụ với các tính năng ưu việt:

   

  Tổng hợp các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty mới nhất 2022

   

  Tạm kết

   

  Kế hoạch quản lý nhân sự giúp công ty xác định điểm mạnh và điểm yếu hiện tại và tương lai. Đồng thời, hãy lập một kế hoạch thực sự hiệu quả nhất có thể. 1BOSS đã giới thiệu đến quý độc giả một số mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn những góc nhìn cơ bản nhất trong quản lý nhân sự hiệu quả.

   


  Tham khảo thêm một số bài viết giúp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại:


   

  Ban Biên Tập 1BOSS.

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Coaching là gì? Những lợi ích khi áp dụng Coaching trong doanh nghiệp
  Coaching là gì? Những lợi ích khi áp dụng Coaching trong doanh nghiệp
  • 14/09/2023

  Hiện nay Coaching trong doanh nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân viên, cải thiện hiệu suất làm việc, và xây dựng môi trường làm việc tích cực. Bằng cách tạo cơ hội cho sự học hỏi và phát triển cá nhân, Coaching giúp tăng cường sự tự chủ và đóng góp vào sự thành công và bền vững của tổ chức.

  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả
  Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả
  • 12/09/2023

  Quy trình quản lý nhân sự là tập hợp các bước cơ bản và hoạt động mà mọi tổ chức cần thực hiện để tối ưu hóa sự quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của họ. Điều này bao gồm việc xác định nhu cầu nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất, và nhiều hoạt động khác để tạo một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. 

  Cắt giảm nhân sự: Liệu có đúng đắn trong giai đoạn hiện tại
  Cắt giảm nhân sự: Liệu có đúng đắn trong giai đoạn hiện tại
  • 05/06/2023

  Trong tình cảnh kinh tế ngày càng không mấy khởi sắc như hiện tại. Các doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu tối ưu chi phí nhân sự để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tình hình càng trở nên tệ hơn khi những doanh nghiệp từng được ca tụng là có chế độ đãi ngộ trong mơ nhưng Google, Amazon, Facebook…cũng phải cắt giảm từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn nhân sự.

   

  Sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh để tăng cường hiệu quả kinh doanh
  Sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh để tăng cường hiệu quả kinh doanh
  • 06/05/2023

  Khi thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ cần có sản phẩm chất lượng, mà còn phải tìm cách quản lý và tối ưu hóa quá trình kinh doanh của mình. Trong đó, sử dụng phần mềm quản lý nhân viên thị trường kinh doanh là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý và theo dõi hoạt động của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

   

  CRM là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quản lý quan hệ khách hàng
  CRM là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về quản lý quan hệ khách hàng
  • 04/05/2023

  Trong kinh doanh, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phần quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với khách hàng và tạo ra sự tương tác tích cực giữa các bên. Trong bài viết này, 1BOSS sẽ tìm hiểu về CRM là gì, hướng dẫn cho người mới bắt đầu quản lý quan hệ khách hàng và các ví dụ về cách hoạt động của nền tảng CRM.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn