• 26/06/2022
 • Quản lý bảo hiểm và thuế trong quy trình số hóa hiện nay là việc sử dụng thông tin và dữ liệu đã được số hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ứng dụng kỹ thuật số trong xử lý dữ liệu giúp cho việc tính toán, truy cập và tổng hợp thông tin dữ liệu trở nên nhanh chóng, dễ dàng. Phần mềm 1BOSS Tax & Insurance mang đến cho doanh nghiệp những trải nghiệm mới trong phương thức quản lý liên quan đến các chi phí khấu trừ thuế và bảo hiểm. Để đảm bảo quá trình sử dụng đạt tối ưu nhất dưới đây là 8 lưu ý 1BOSS đã tổng hợp. 

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Kiểm soát đối tượng tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội với 1BOSS Tax & Insurance

   

  Hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm 3 đối tượng chính. Đó là người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động.

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

   

  Người lao động đã ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, khi hai bên đã ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng BHXH bắt buộc. Các thông tin kí kết sẽ được lưu trữ và đảm bảo bảo mật trên phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội và quản lý thuế

   

  Kiểm soát đối tượng trong công tác quản lý thuế

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Kiểm soát đối tượng trong công tác quản lý thuế

   

  Khi quản lý thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế tuân theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2016) và quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP như sau:

  Tổ chức, gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu tài chính nhà nước khác do cơ quan thuế quản lý, thu theo quy định của pháp luật.

  Tổ chức, cá nhân khấu trừ, nộp thuế, tổ chức, cá nhân thay mặt người nộp thuế làm thủ tục quản lý thuế bao gồm:

   

  Thông báo thời hạn tham gia trên phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Thông báo thời hạn tham gia bảo hiểm 

   

  Trong quá trình doanh nghiệp quản lý bảo hiểm người lao động đã ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, nếu hai bên đã ký hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng BHXH bắt buộc.

  1BOSS Tax & Insurance cảnh báo trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, tổ chức và doanh nghiệp nộp thuế có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký thuế thay cho cá nhân đó. Đồng thời, đối với cá nhân chưa có mã số thuế là 10 ngày làm việc, kể từ ngày làm việc 1BOSS Tax & Insurance sẽ thông báo để doanh nghiệp giải quyết việc quản lý đăng ký thuế giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật.

   

  Thời gian nộp thuế và bảo hiểm trên 1BOSS Tax & Insurance

   

  Nhắc nhở thời gian nộp tiền bảo hiểm

   

  Thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc được tiến hành thông báo chủ động hàng tháng cho doanh nghiệp trên 1BOSS Tax & Insurance, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

  Doanh nghiệp trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, quản lý bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tiền lương tháng và quỹ tiền lương của người lao động. Đồng thời khấu trừ vào số tiền đã đóng.Tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chuyển đồng thời vào tài khoản chuyên thu do cơ quan bảo hiểm xã hội tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng.

   

  Nhắc nhở thời gian nộp thuế

   

  Theo điều 32 của Luật Quản lý thuế 2006 (Bản sửa đổi và bổ sung 2012, 2016) quy định thời hạn nộp tờ khai thuế như sau. Các báo cáo và quản lý thuế theo các mốc thời gian và cập nhật trên phần mềm của 1BOSS cụ thể: 

   

  Nộp từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với số thuế đã kê khai, nộp từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.

   

  Thường xuyên kiểm soát tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội và quản lý thuế thu nhập cá nhân

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội và quản lý thuế thu nhập cá nhân

   

   

  Các cá nhân phải tự thanh toán. Công ty khấu trừ 10% tiền lương của người lao động và xuất hóa đơn cho người lao động. Cuối năm, nhân viên liên hệ với bộ phận kế toán của công ty để yêu cầu xuất hóa đơn khấu trừ thuế, sau đó tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  Phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội và thuế sẽ báo cáo tỷ lệ nhân sự đóng hai khoản chi phí trên thường xuyên, quản lý bảo hiểm và thuế đảm bảo tỷ lệ nhân sự thực hiện và tuân theo đúng quy định của pháp luật. Hơn hết, với tỉ lệ này, doanh nghiệp sẽ có thể phát hiện ra những sai lệch trong quá trình kiểm kê chi phí bảo hiểm và thuế của doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

   

  Khấu trừ lương trên phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance theo quy định

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Khấu trừ lương trên phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance

   

  Về các khoản trích theo lương, Điều 102, khoản 3, của Luật Lao động năm 2019 quy định:

  Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không quá 30% tiền lương tháng của người lao động sau khi đã trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN bắt buộc.

  Điều 102, khoản 3, của Luật Lao động năm 2019

  Tất cả đều được khấu trừ trên phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance có tích hợp với phần mềm tính lương nên người lao động luôn được thanh toán chính xác. Đảm bảo theo quy định hiện hành, khi trả lương cho người lao động, với phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo chính xác mức khấu trừ.

   

  Phân quyền sử dụng phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance

   

  Phân quyền là phân bổ quyền làm và không nên làm của các thành viên trong phần mềm. Phần mềm có phân quyền sâu sẽ cho phép các nhà quản lý bảo hiểm và thuế. Đặc biệt 1BOSS Tax & Insurance, đảm bảo phân quyền nhằm bảo mật với các thông tin cá nhân liên quan đến số bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân. 

  Các tính năng phân quyền trong phần mềm là cơ sở đã được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu để giúp người quản trị đạt được sự cân bằng trong quá trình quản lý thông tin của nhân sự trong doanh nghiệp.

   

  Lựa chọn trích xuất báo cáo quản lý thuế phù hợp trên 1BOSS Tax & Insurance

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Trích xuất báo cáo quản lý thuế phù hợp

   

  Với phần mềm quản lý bảo hiểm 1BOSS Tax & Insurance, quy trình báo cáo cho người quản lý sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Không cần nhân sự ghi chép thông tin thủ công, tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Tích hợp và hiển thị các thông tin như thông tin nhân sự, mức đóng bảo hiểm và thuế, thời hạn đóng, tiền lương sau khi trừ các khoản chi phí trên trực tiếp trên phần mềm. Hơn nữa, thông tin cập nhật luôn gắn liền với thời gian thực. Nhờ đó, người quản trị có thể tiếp nhận và quản lý thuế thu nhập cá nhân dựa trên các thông tin một cách nhanh chóng và chính xác để dễ dàng nhắc nhở. Đồng thời, có thể dễ dàng gửi báo cáo cho lãnh đạo của mình bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện trực tiếp với app mobile. 

   

  Tạm kết 

   

  Quy trình quản lý bảo hiểm và thuế cần được thực hiện tốt để đảm bảo quyền lợi nhân sự và đảm bảo uy tín của doanh nghiệp trong quá trình minh bạch các chi phí về lương. Hiểu được nhu cầu đó, phần mềm 1BOSS Tax & Insurance đảm bảo tự động hóa quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức tránh những rủi ro không cần thiết.

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  8 Lưu ý khi quản lý thuế & bảo hiểm với 1BOSS Tax & Insurance

  Bài viết khác
  Review phần mềm 1BOSS Project – quản lý dự án doanh nghiệp
  Review phần mềm 1BOSS Project – quản lý dự án doanh nghiệp
  • 08/07/2022

  Phần mềm 1BOSS Project là công cụ quản lý dự án, thiết lập và giám sát dự án tự động. 1BOSS Project được nghiên cứu và triển khai dựa trên các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam. Hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi quy trình và nắm bắt tổng thể một cách chính xác nhất. Song, đây liệu có phải là phần mềm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp? Cùng xem review ở bài viết sau nhé.

  Ứng dụng của phần mềm quản lý trang thiết bị 1BOSS Booking trong thực tiễn
  Ứng dụng của phần mềm quản lý trang thiết bị 1BOSS Booking trong thực tiễn
  • 08/07/2022

  Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như ngày nay, công tác quản lý trang thiết bị trong doanh nghiệp cũng đã được ứng dụng những công nghệ hiện đại hỗ trợ. Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý thiết bị vật tư đã có mặt trên thị trường. Trong số rất nhiều phần mềm uy tín, 1BOSS Booking của chúng tôi đã được nhiều đối tác tin tưởng lựa chọn. Bởi vì những tính năng chuyên môn mà phần mềm cung cấp đã đem đến hiệu quả trong thực tiễn. Hãy cùng tìm hiểu về phần mềm quản lý trang thiết bị này nhé!

  Cách ứng dụng phần mềm quản lý tài sản công ty 1BOSS Asset hiệu quả
  Cách ứng dụng phần mềm quản lý tài sản công ty 1BOSS Asset hiệu quả
  • 08/07/2022

  Hiện nay trên thị trường có vô vàn phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài sản. Một trong những phần mềm được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng nhất hiện nay chính là 1BOSS Asset. Phần mềm quản lý tài sản này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý các tài sản và tài nguyên hiệu quả. Hệ thống sẽ giúp bạn phát huy tối đa công năng trong quy trình quản lý. Doanh nghiệp sẽ tránh được toàn bộ lỗi thường gặp khi quản lý thủ công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cách ứng dụng phần mềm quản lý tài sản công ty sao cho hiệu quả nhất. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

  Phần mềm quản lý công việc 1BOSS giúp được gì cho doanh nghiệp
  Phần mềm quản lý công việc 1BOSS giúp được gì cho doanh nghiệp
  • 08/07/2022

  Phần mềm quản lý công việc 1BOSS giám sát tiến độ quan trọng như thế nào  đối với tiến độ công việc của doanh nghiệp? Theo dõi tiến độ thực hiện công việc là một trong những công việc quan trọng giúp người quản lý nắm được hiệu quả và chất lượng của quá trình làm việc, Tuy nhiên, việc giám sát trở nên khó khăn hơn đối với những công việc phức tạp, nhiều công đoạn, cần nhiều nhân viên thực hiện. Ở bài viết sau, 1BOSS sẽ cung cấp những tính năng mà hệ thống mang lại cho doanh nghiệp. 

   

  Hệ thống báo cáo quản trị 1BOSS BI sử dụng các dạng biểu đồ nào?
  Hệ thống báo cáo quản trị 1BOSS BI sử dụng các dạng biểu đồ nào?
  • 07/07/2022

  Sử dụng biểu đồ để tạo lập báo cáo đã không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp. Việc dùng phần mềm để hỗ trợ công tác tạo báo cáo trực quan hơn đã được nhiều doanh nghiệp ứng dụng. 1BOSS BI là một trong những phần mềm giúp doanh nghiệp báo cáo quản trị và điều hành uy tín nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu hệ thống báo cáo quản trị của phần mềm này có hiệu quả thế nào nhé!

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Bài viết nổi bật
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn