• 24/03/2023
 • Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023 là một tài nguyên hữu ích cho các nhà quản lý nhân sự và các chuyên gia về quản lý. Trong bài viết này, 1BOSS giới thiệu cho bạn 15 file Excel đa dạng về quản lý nhân sự, bao gồm các mẫu biểu, bảng tính và công cụ quản lý nhân sự.

   

  Xem thêm:


  Mẫu quản lý nhân sự là gì?

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu quản lý nhân sự là gì?

   

  Mẫu quản lý nhân sự là một bộ các công cụ, quy trình và hệ thống được thiết kế để hỗ trợ quản lý các hoạt động nhân sự trong tổ chức. Nó bao gồm các mẫu đơn giản như mẫu đăng ký thông tin nhân viên, mẫu hợp đồng lao động, mẫu phiếu đánh giá hiệu suất, mẫu quy trình tuyển dụng, mẫu kế hoạch đào tạo và phát triển, v.v.

  Mẫu quản lý nhân sự giúp đơn giản hóa và tổ chức các quy trình nhân sự, từ việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển đến giữ chân nhân viên. Việc sử dụng các mẫu quản lý nhân sự cũng giúp giảm thiểu các lỗi và nhầm lẫn trong quản lý nhân sự, nâng cao tính chính xác và hiệu quả của quản lý nhân sự.

  Các mẫu quản lý nhân sự có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng tổ chức. Nhiều công ty và tổ chức đã sử dụng các mẫu quản lý nhân sự để đơn giản hóa và nâng cao quản lý nhân sự của họ.

   

  Lợi ích của mẫu quản lý nhân sự 

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Lợi ích của mẫu quản lý nhân sự 

   

  Mẫu quản lý nhân sự có nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp, bao gồm:

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

   

  Mẫu sơ đồ - cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phổ biến

   

  Mẫu sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là một bản mô tả về cấu trúc và tổ chức của một doanh nghiệp, bao gồm các phòng ban, bộ phận và chức danh của các nhân viên. Nó thường được thể hiện dưới dạng biểu đồ để dễ dàng theo dõi và hiểu được sự phân chia và liên kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu quyết định thôi việc mới và chuẩn nhất

   

  Mẫu quyết định thôi việc là một mẫu văn bản chứa thông tin về quyết định của nhà tuyển dụng về việc chấm dứt hợp đồng lao động của nhân viên. Mẫu này có thể bao gồm các thông tin như lý do thôi việc, ngày thôi việc, các chế độ và quyền lợi của nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu quyết định thôi việc Tải ngaytại đây

   

  Mẫu chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023

   

  Mẫu chấm dứt hợp đồng lao động là một mẫu văn bản chứa thông tin về việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa nhà tuyển dụng và nhân viên. Mẫu này có thể chứa các thông tin như lý do chấm dứt, ngày chấm dứt, các chế độ và quyền lợi của nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu chấm dứt hợp đồng lao động ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu nội quy lao động đầy đủ và chi tiết nhất

   

  Mẫu nội quy lao động là một văn bản quy định các nguyên tắc, quy định và chính sách của công ty hoặc tổ chức đối với việc làm việc của nhân viên.

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu nội quy lao động​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự 2023

   

  Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự là một văn bản chính thức được sử dụng để thông báo việc điều chuyển nhân sự từ một vị trí công việc hoặc bộ phận sang vị trí khác trong cùng tổ chức. Quyết định điều chuyển nhân sự có thể được đưa ra khi có sự thay đổi về nhu cầu công việc, năng lực của nhân viên hoặc khi có sự thay đổi trong cấu trúc tổ chức.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu quyết định điều chuyển nhân sự​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc mới nhất

   

  Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc là một tài liệu được viết bởi nhân viên trong công ty hoặc tổ chức để đề nghị được chuyển từ vị trí công việc hiện tại sang một vị trí công việc khác trong cùng công ty hoặc tổ chức đó

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu chính sách phúc lợi cơ bản nhất

   

  Mẫu chính sách phúc lợi cơ bản nhất là tài liệu quy định các chính sách về phúc lợi cho nhân viên của một tổ chức hoặc công ty. Nó cung cấp hướng dẫn về các loại phúc lợi được cung cấp cho nhân viên và quy trình để đăng ký và sử dụng chúng. Một số chính sách phúc lợi cơ bản bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ thai sản, và trợ cấp chăm sóc con cái. Mẫu chính sách phúc lợi cơ bản thường được sử dụng như một tài liệu tham khảo để đảm bảo rằng các chính sách phúc lợi được áp dụng đồng nhất và công bằng cho tất cả các nhân viên.

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu chính sách phúc lợi cơ bản​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu cam kết bảo mật tiền lương mới nhất 2022

   

  Mẫu cam kết bảo mật tiền lương là một tài liệu được sử dụng trong các tổ chức, công ty để đảm bảo rằng thông tin liên quan đến tiền lương của nhân viên sẽ được bảo mật và bảo vệ. Mẫu cam kết này thường chứa các cam kết của nhà tuyển dụng, nhà quản lý hoặc nhân viên về việc giữ bí mật và không tiết lộ thông tin về tiền lương của nhân viên cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào bên ngoài công ty mà không có sự cho phép của người đó. 

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu cam kết bảo mật tiền lương​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu quyết định lương thử việc chuẩn nhất

   

  Mẫu quyết định lương thử việc là một tài liệu chính thức được sử dụng bởi nhà tuyển dụng để xác định mức lương cơ bản cho nhân viên mới trong giai đoạn thử việc. Mẫu này thường được chuẩn hóa và được sử dụng như một tiêu chuẩn để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình định lương.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu quyết định lương thử việc​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu quyết định điều chỉnh lương nhân viên 2022

   

  Mẫu quyết định điều chỉnh lương là văn bản chính thức được thông báo đến nhân viên khi giảm hoặc tăng lương cho nhân viên nào đó. Nhằm làm giảm và né sử dụng từ” giảm lương” nên mẫu quyết định điều chỉnh lương thường dùng với mục đích giảm lương

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu quyết định điều chỉnh lương​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu quyết định tăng lương mới nhất

   

  Mẫu quyết định tăng lương mới nhất là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự của một tổ chức hay công ty, được sử dụng để xác định và thông báo về việc tăng lương cho nhân viên. Đây là một bản thông báo chính thức từ nhà quản lý cho nhân viên, cho biết mức độ tăng lương, thời gian bắt đầu áp dụng và các điều kiện áp dụng cho quá trình tăng lương.

   

   

  Mẫu quyết định tăng lương ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu đề nghị khen thưởng mới nhất

   

  Đề nghị khen thưởng là văn bản được lập ra để gửi ban lãnh đọa công ty xem xét và khen thưởng các cá nhân xuất sắc. Thông thường đề nghị khen thưởng sẽ được lập vào cuối năm. Giấy đề nghị khen phải bao gồm thông tin về nhân viên / người đóng góp, thành tích, lý do khen thưởng, hình thức khen thưởng, v.v.

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu đề nghị khen thưởng​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất 2022

   

  Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức mới nhất là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự của một tổ chức hay công ty, được sử dụng để xác định và thông báo về việc khen thưởng cho nhân viên hoặc tổ chức có thành tích xuất sắc.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu đánh giá KPI các phòng ban đầy đủ và chi tiết nhất

   

  Mẫu đánh giá KPI các phòng ban đầy đủ và chi tiết nhất là một tài liệu được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả công việc của từng phòng ban trong công ty hoặc tổ chức.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu đánh giá KPI​ ​Tải ngaytại đây

   

  Mẫu ORK chi tiết nhất cho các phòng ban

   

  OKR là một kỹ thuật lãnh đạo phổ biến giúp các tổ chức thiết lập, giao tiếp và theo dõi các mục tiêu của họ. Đó là một cách tiếp cận toàn diện để quản lý các mục tiêu và mức độ thực hiện của nhân viên ở mọi cấp độ của doanh nghiệp. Nó giúp tạo ra sự liên kết và tương tác tốt hơn xung quanh các mục tiêu có thể đo lường được, thường được đặt ra mỗi quý.

   

  Download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023

  Mẫu ORK chi tiết nhất cho các phòng ban​​ ​Tải ngaytại đây

   

  Tạm kết 

   

  Nếu bạn đang muốn cải thiện quá trình quản lý nhân sự trong công ty của mình, thì bộ tài liệu download 15 file excel quản lý nhân sự chuyên nghiệp năm 2023 sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. 1BOSS hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm các tài liệu hữu ích cho công việc quản lý nhân sự của mình.

  Tải miễn phí 1000+ template giúp quản trị doanh nghiệp hiệu quả và dễ dàng hơn  

   Tải miễn phí mẫu đề nghị thanh lý hàng tồn kho mới nhất 2023

   

  Biên tập viên 1BOSS

  Bài viết khác
  Top 10 mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty hay nhất năm 2023
  Top 10 mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty hay nhất năm 2023
  • 27/03/2023

  Trong thời đại phát triển kinh tế như hiện nay, việc tạo ra kế hoạch nhân sự phù hợp và hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng giúp các công ty đạt được sự thành công. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch nhân sự là một công việc không hề đơn giản và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, để giúp cho các doanh nghiệp có thể lập kế hoạch nhân sự đạt hiệu quả cao nhất, 1BOSS đã tổng hợp và giới thiệu đến bạn Top 10 mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty hay nhất năm 2023.

  Mẫu đánh giá nhân viên đầy đủ nhất
  Mẫu đánh giá nhân viên đầy đủ nhất
  • 31/12/2022

  Tiến hành đánh giá nhân viên là điều cần thiết cho sự phát triển của một công ty .Nắm rõ các tiêu chí đánh giá nhân viên sẽ giúp bạn tiến hành đánh giá một cách chính xác và hiệu quả hơn. Cùng 1BOSS tham khảo mẫu đánh giá nhân viên trong bài viết dưới đây.

   

  Mẫu kế hoạch đào tạo mới nhất
  Mẫu kế hoạch đào tạo mới nhất
  • 29/12/2022

  Nhân viên là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bằng cách cung cấp cho họ những công cụ phù hợp, bạn có thể giúp doanh nghiệp của mình thành công. Một kế hoạch đào tạo tốt là một phần thiết yếu để đảm bảo rằng mọi nhân viên đều hiểu công việc của họ và những gì được mong đợi ở họ. Cùng 1BOSS tham khảo mẫu kế hoạch đào tạo dưới đây.

   

  Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ luật lao động
  Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Bộ luật lao động
  • 27/12/2022

  Hợp đồng lao động là văn bản quan trọng được ký kết bởi người lao động và người sử dụng lao động. Nó là bằng chứng để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. Cùng 1BOSS tìm hiểu và tham khảo mẫu hợp đồng lao động trong bài viết dưới đây.

   

  Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất 2023
  Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất 2023
  • 26/12/2022

  Trước khi trở thành nhân viên chính thức, nhân viên sẽ có một khoảng thời gian thử việc. Đây là thời gian để công ty đánh giá xem xét liệu nhân viên có phù hợp với công ty không. Hợp đồng thử việc giúp đảm bảo cho người lao động được hưởng những quyền lợi nhất định khi chưa có hợp đồng chính thức. Tham khảo mẫu hợp đồng thử việc trong bài viết dưới đây.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn