• 28/12/2021
 • Quản lý tài chính
 • Nộp báo cáo tài chính qua mạng được thực hiện qua các bước nào? Hình thức phạt nộp chậm báo cáo tài chính được tiến hành như thế nào?

  Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan nào?

   

   nơi-nhận-báo-cáo-tài-chính

  Cơ quan tiếp nhận báo cáo tài chính


  Doanh nghiệp báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào? vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 110, thông tư 200/2014/TT-BTC, nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau:

   

  1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

  – Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

  – Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

  2. Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

  3. Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

  4. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

  5. Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

  6. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

  7. Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

  Trích Căn cứ Điều 110, THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

   


  Một số kiến thức và quy định về Thuế - Tài chính mà bạn có thể tham khảo:


   

  Thời hạn nộp báo cáo tài chính qua mạng năm 2022 theo pháp luật hiện hành

   

  Quy định và hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2022

  Thời hạn nộp báo cáo tài chính qua mạng năm 2022 theo pháp luật hiện hành​

   

  Căn cứ theo Khoản 1,2 Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

   

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

  a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

  b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

  2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

  a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

  b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

  c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

   

  Trích Khoản 1,2 Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

   

  Ví dụ: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2021 qua mạng của doanh nghiệp và hồ sơ quyết toán thuế; doanh nghiệp sẽ nộp châm nhất là ngày 31/3/2022).

  Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành nộp báo cáo tài chính qua mạng (khai thuế) trong thời hạn cuối cùng để nộp; nhưng cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế bị “lỗi” (gặp sự cố); thì doanh nghiệp tiến hành khai thuế, nộp chứng từ liên quan trong ngày tiếp theo.

   

  Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính qua mạng

   

  Quy định và hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2022

  Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính qua mạng

   

  Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2022 được căn cứ theo Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

   

  “Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

  b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

  b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

  c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

  d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

  e) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

  b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.”

   

  Trích Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP

   

  Như vây, nếu doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính sẽ chịu mức phạt từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền dưới 3 tháng so với quy định. Mặt khác, nếu doanh doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính từ 3 tháng trở lên sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.

   

  Hướng dẫn doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính qua mạng

   

  Quy định và hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2022

  Hưỡng dẫn doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính qua mạng 

   

  Để nộp báo cáo tài chính qua mạng; bạn phải tiến hành đăng nhập vào trang thông tin điện tử của Cơ quan Thuế tại đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn/ . Sau khi đã đăng nhập, bạn có 3 cách nộp báo cáo tài chính như sau:

   

  Cách 1: Nộp báo cáo tài chính thuế bằng hình thức xuất file XML được kết xuất từ phần mềm hỗ trơh khai thuế

   

  Sau khi đăng nhập vào trang thông tin điện tử; bạn chọn mục Khai thuế ➜ Chọn Nộp tờ khai XML ➜ nhấn chọn tệp tờ khai; ➜ Chọn Chữ ký điện tử (máy tính phải đang cắm USB) ➜ chọn mục Nộp hồ sơ.

   

  Cách 2: Nộp báo cáo tài chính thuế bằng hình thức xuất file XML được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ khai thuế dưới dạng trình ký

   

  Sau khi đăng nhập vào trang thông tin điện tử của cơ quan thuế; bạn nhấn vào mục Khai thuế ➜ tiếp tục nhấn vào mục Trình ký; ➜ sau đó chọn Tệp tờ khai; ➜ nhấn Trình ký ➜ cuối cùng chọn ký điện tử và nộp tờ khai.

   

  Cách 3: Nộp báo cáo tài chính thuế bằng hình thức kê khai trực tuyến

   

  Sau khi đăng nhập vào trang thông tin điện tử của cơ quan thuế; bạn nhấn vào mục Kê khai ➜ chọn Kê khai thuế ➜ Điền đầy đủ dữ liệu trên biểu mẫu; ➜ nhấn nút Hoàn thành kê khai ➜ Ký điện tử và nộp tờ khai.

  Lưu ý: khi tiến hành nhập dự liệu kê khai, bạn nên nhấn nút “Lưu bản nháp” thường xuyên; đề phòng trường hợp bị mất internet hoặc lỗi phần mềm.

   

  Tạm kết

   

  Khi nộp báo cáo tài chính qua mạng thì doanh nghiệp phải chú ý đến thời hạn luật định; tránh trường hợp bị phạt hành chính. Hiện nay, có 03 cách nộp báo cáo tài chính qua mạng dành cho doanh nghiệp; tùy theo mỗi doanh nghiệp sẽ chọn những cách khác nhau để phù hợp với nội bộ công ty. Tuy nhiên, dù nộp báo cáo tài chính bằng cách nào thì doanh nghiệp phải cần chuẩn bị một phần mềm hỗ trợ khai thuế.

  1BOSS đã nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm tích hợp hỗ trợ khai thuế cần thiết cho mỗi doanh nghiệp. Với các ứng dụng như: in chứng từ, hóa đơn điện tử; hỗ trợ ký điện tử; xuất file chứng từ; hỗ trợ khai thuế,… Đây là một phần mềm mang lợi ích thiệt thực cho mỗi doanh nghiệp... Để được demo chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

   

  Quy định và hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất năm 2022

   


  Tham khảo chi tiết các tính năng của phần mềm tại:


   

  Ban Biên Tập 1BOSS.

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Làm chủ dòng tiền với phần mềm kế toán: Mẹo thành công trong giai đoạn khủng hoảng
  Làm chủ dòng tiền với phần mềm kế toán: Mẹo thành công trong giai đoạn khủng hoảng
  • 08/06/2023

  Giai đoạn hiện tại là giai đoạn của sự cạnh tranh không hồi kết giữa các doanh nghiệp để có thể tồn tại trên thị trường. Chính vì thế, quản lý tốt dòng tiền chính là chiếc chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng 1BOSS tìm hiểu thực trạng dòng tiền hiện nay của các doanh nghiệp tại Việt Nam và phương pháp làm chủ dòng tiền với phần mềm kế toán nhé.

   

  Quản lý tài chính doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?
  Quản lý tài chính doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?
  • 12/01/2023

  Quản lý tài chính doanh nghiệp là một vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của các doanh nhân. Làm thế nào để quản lý tài chính công ty hiệu quả? Tôi sẽ trả lời điều đó trong bài viết tiếp theo.

   

  Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả vượt bậc nhờ vào phần mềm kế toán
  Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả vượt bậc nhờ vào phần mềm kế toán
  • 05/01/2023

  Kế toán tài chính được coi là huyết mạch của bất kỳ doanh nghiệp nào, vì vậy việc sử dụng phần mềm kế toán trong quy trình quản lý của công ty là điều cần thiết. Phần mềm quản lý tài chính kế toán cung cấp giải pháp tốt nhất giúp người dùng đo lường và theo dõi tình hình tài chính, giám sát hiệu quả hoạt động của công ty.

   

  Quy trình 7 bước lập kế hoạch tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp
  Quy trình 7 bước lập kế hoạch tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp
  • 15/12/2022

  Lập kế hoạch tài chính là một trong những bước quan trọng nhất để quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của công ty theo mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. Nó cũng cho thấy năng lực của người lãnh đạo và tương lai của công ty. Vậy kế hoạch tài chính là gì? Làm thế nào để quá trình làm việc? 

   

  CFO là gì? Vai trò và công việc của CFO
  CFO là gì? Vai trò và công việc của CFO
  • 01/12/2022

  CFO là viết tắt của Chief Finance Officer có nghĩa là Giám đốc tài chính, đây được xem là một ví giữ vai trò vô cùng quan trọng và chịu trách nhiệm quản lý đối với mảng tài chính của doanh nghiệp. Vậy vai trò và những công việc là gì? Cùng 1BOSS tìm hiểu thêm ở bài viết dưới đây nhé. 

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn