• 28/12/2021
 • Quản lý kế toán
 • Cách làm báo cáo thuế được thực hiện ra sao? Trong doanh nghiệp phải lập báo cáo mấy loại thuế? Bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn cách lập báo cáo thuế đơn giản nhất.

  Báo cáo thuế theo quý là gì?

   

  Case-study cách làm báo cáo thuế theo quý cho người mới bắt đầu

   Cách làm báo cáo thuế theo quý ​


  Lập báo có thuế theo quý là hoạt động kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào 3 tháng 1 lần; các hóa đơn này phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa của doanh nghiệp. Đây là đầu mối cho cơ quan thuế nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán của doanh nghiệp.

  Chính vì vậy, các doanh nghiệp nên chú trọng về lập tờ khai thuế, xác định thời hạn khai thuế, thời hạn nộp thuế là vấn đề rất quan trọng; chúng có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

   


  Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ các dịch vụ tư vấn kế toán thế. Một số dịch vụ khá tốt mà 1BOSS đã tổng hợp và so sánh như sau:


   

  Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế trong doanh nghiệp theo quý

   

  Định kỳ hàng quý, về cơ bản doanh nghiệp phải tiền hành báo cáo các loại thuế, sau: Báo cáo thuế giá trị gia tăng; báo cáo thuế thu nhập cá nhân; báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, lập báo cáo thuế bao gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng; tờ khai thuế thu nhập cá nhân; tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, cách làm báo cáo thuế như sau:

   

  Bước 1: Cách làm báo cáo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

   

  Cách làm báo cáo thuế GTGT theo quý

   

  Cách làm báo cáo thuế gtgt theo quý tương đối đơn giản, cụ thể:

  Tiến hành đăng nhập vào hệ thống phần mềm hỗ trợ khai thuế; chọn thuế GTGT hiện trên màm hình → chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ (tờ khai thuế theo quý) → chọn mục phụ lục (nếu có) → chọn đồng ý.

   

  Cách làm báo cáo thuế TNCN theo quý

   

  Cách làm báo cáo thuế tncn theo quý có phần phức tạp hơn. Để khai thuế tncn, đầu tiên phải tính thuế TNCN hằng tháng → Tính thuế TNCN quý (tức 3 tháng gộp lại) → Mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế → Chọn kê khai thuế TNCN theo quý → chọn mẫu tờ khai 05/KK-TNCN.

   

  Cách làm báo cáo thuế TNDN theo quý

   

  Cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý; đầu tiên bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế → Tiến hành chọn mục thuế TNDN → chọn mục Quyết toán TNDN → Phần mềm sẽ hiện Bảng Chọn kỳ tính thuế.

   

  Bước 2: Cách làm báo cáo thuế thông qua điền tờ khai

   

  Lập tờ khai thuế để tiến hành báo cáo thuế theo quý ​

  Lập tờ khai thuế để tiến hành báo cáo thuế theo quý ​

   

  Tờ khai thuế GTGT theo quý

   

  Cách làm tờ khai báo cáo thuế GTGT khấu trừ (mẫu 01/GTGT)

  Kế toán báo cáo thuế tiến hành chọn các chỉ tiêu sau:

  Chỉ tiêu [21]: Trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh hoá đơn đầu vào/đầu ra thì kế toán tích vào chọn chỉ tiêu này

  Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang

  Chỉ tiêu [23] đến chỉ tiêu [25]: Thuế GTGT khấu trừ kỳ này

  Chỉ tiêu [ 23]: Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào

  Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ được mua vào

  Chỉ tiêu [25]: Số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này.

  Chỉ tiêu  [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

  Chỉ tiêu [27] và chỉ tiêu [28]: phần mềm tự động cập nhật

  Chỉ tiêu [29]: Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%.

  Chỉ tiêu [30]: Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%.

   

  Trích mẫu 01/GTGT

   

  Tương tự như trên, từ chỉ tiêu [31] đến chỉ tiêu [40] kế toán báo cáo thuế phải tiến hành điền đầy đủ các thông tin.

   

  Tờ khai thuế TNCN theo quý

   

  Cách điền tờ khai thuế TNCN vào mẫu số 05/KK-TNCN, cụ thể:

  Chỉ tiêu [21]: Tổng số người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ doanh nghiệp.

  Chỉ tiêu [22]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

  Chỉ tiêu [23]:  Tổng số cá nhân đã bị khấu trừ Thuế: 23 = [24 + 25] (chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự điền)

  Chỉ tiêu [24]: Cá nhân cư trú

  Chỉ tiêu [25]: Cá nhân không cư trú

  Chỉ tiêu [26]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] (phần mềm tự điền khi đã có đầy đủ các chỉ tiêu.

  Chỉ tiêu [27]: Cá nhân cư trú

  Chỉ tiêu [28]: Cá nhân không cư trú

  Chỉ tiêu [29]: Tổng TNCT thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]

  Chỉ tiêu [30]: Cá nhân cư trú: Là các khoản tiền thu nhập chịu thuế doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ.

  Chỉ tiêu [31]: Cá nhân không cư trú: Là khoản thu nhập chịu thuế doanh nghiệp đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ.

  Chỉ tiêu [32]: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34]

  Chỉ tiêu [33]: Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ.

  Chỉ tiêu [34]: Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

  Chỉ tiêu [35]: Tổng thu nhập cá nhân từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

   

  Trích mẫu số 05/KK-TNCN

  ➤ Tờ khai thuế TNDN theo quý

   

  cách làm báo cáo thuế theo quý, mẫu Tờ khai thuế TNDN theo quý​

  cách làm báo cáo thuế theo quý, mẫu Tờ khai thuế TNDN theo quý​

   Tờ khai thuế TNDN theo quý​

   

  Trước khi bắt đầu khai thuế, kế toán báo cáo thuế phải chọn tờ khai, như sau:

  Kế toán chọn năm quyết toán → Chọn danh mục nghề nghề (ngành nghề sản xuất thông thường) → chọn phụ lục kê khai → chọn phụ lục 03-1A/TND → chọn đồng ý → tiến hành các bước báo cáo thuế tiếp theo.

  Cách điền thông tin tờ khai 03-1A/TNDN

  Chỉ tiêu A1: Thông tin từ chỉ tiêu này được lấy tại Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Cụ thể:

  Người nộp thuế thuộc ngành sản xuất thương mại, dịch vụ thì lấy số Chỉ tiêu [19] tại Phụ lục 03-1A/TNDN.

  Người nộp thuế thuộc ngành ngân hàng, tín dụng: lấy số Chỉ tiêu [16] tại Phụ lục 03-1B/TNDN.

  Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tiến hành lấy số Chỉ tiêu [28] tại Phụ lục 03-1C/TNDN.

  Chỉ tiêu B2: Chỉ tiêu này sẽ ghi tất cả các khoản dẫn đến việc tăng doanh thu tính thuế.

  Chỉ tiêu B3: Chỉ tiêu sẽ ghi tất cả các chi phí liên quan đến vấn đề tạo ra các khoản doanh thu.

  Chỉ tiêu B4: Chỉ tiêu này đề cập toàn bộ khoản chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN căn cứ tại Luật thuế TNDN

  Chỉ tiêu B5: Chỉ tiêu ghi tổng số thuế TNDN của các doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài.

   

  Trích tờ khai 03-1A/TNDN

  Các chỉ tiêu khác, kế toán báo cáo thuế tiến hành thiết lập và ghi thông tin đầy đủ tại tờ khai.

   

  Bước 3: Xuất kết tờ khai báo cáo thuế theo quý dưới dạng XML

   

  Xuất kết tờ khai báo cáo thuế theo quý dưới dạng XML

  Xuất kết tờ khai báo cáo thuế theo quý dưới dạng XML

  Sau khi, kế toán báo cáo thuế đã hoàn tất việc kê khai thuế theo quý như trên; tiến hành xuất tờ khai dưới dạng XML để nộp tờ kê khai cho cơ quan thuế. Đối với trường hợp nộp qua phần mềm điện tử; kế toán phải có hóa đơn điện tử nộp kèm với tờ khai. Thời hạn nộp thời khai chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

   

  Phần mềm hóa đơn điện tử của 1BOSS

   

  Khi tiến hành khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai, mọi doanh nghiệp đều phải cần đến phần mềm hóa đơn điện tử. Phần mềm hóa đơn điện tử 1 BOSS được tích hợp tất cả các quy trình, bao gồm: lập hóa đơn và gửi hóa đơn điện tử trực tiếp cho khách hàng. Phần mềm 1BOSS hỗ trợ tất cả các mẫu hóa đơn theo quy chuẩn của Cơ quan thuế, gồm: 07KPTQ, 01GTKT,…tại phần mềm này cho phép các doanh nghiệp tự động trong việc thiết kế các mẫu hóa đơn mang tên thương hiệu của mình.

  Sử dụng phần mềm 1BOSS sẽ cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích thiết thực, cách làm báo cáo thuế trở nên đơn giản; đồng thời, giảm chi phí in ấn; giảm chi phí vân chuyển và không gian lưu trữ tài liệu; bảo mật an toàn dữ liệu doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp thực hiện tao lập, chuyển hóa đơn nhanh chóng, chính xác cho khách hàng; dựa trên dữ liệu doanh nghiệp được tích hợp sẵn trong phần mềm. Hệ thống sẽ tự ký số trên từng hóa đơn của doanh nghiệp trong cùng một lúc.

   

  Kết luận

   

  Bài viết trên đây, đã cung cấp thông tin về cách làm báo cáo thuế trong doanh nghiệp đơn giản nhất cho người mới bắt đầu. Nhà nước hiện nay đang khuyến khích người dân nên quyết toán thuế qua phương tiện internet. Một mặt, có thể bảo vệ được sức khỏe cộng đồng trong thời gian dịch bệnh “căng thẳng”; mặt khác, có thể tích kiệm được ngân sách hàng nước cũng như chi phí cho doanh nghiệp về vấn đề giấy tờ, in ấn, lưu trữ. Vậy nên trong thời điểm này, doanh nghiệp nên lựa chọn khai thuế và quyết toán toán nhanh chóng bằng phần mềm Cơ quan Thuế; đây là sự lựa chọn tối ưu nhất.

  1BOSS là tiền thân là Công ty Cổ phần ASOFT – Nền tảng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; với kinh nghiệm trên 19+ năm đồng hành cùng hơn 3.200+ doanh nghiệp với quy mô lớn nhỏ. 1BOSS dã nghiên cứu phát triển phần mềm Tax & Insurance - Quản lý bảo hiểm và thuế.  Đây là một sự kết tinh, kết thừa từ kinh nghiệm thực tiễn về quản trị; mang lại một lợi tích thiết thực, đáp ứng sát sao nhu cầu quản trị và hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp. Giúp tích hợp hàng loạt các tính năng phục vụ quá trình thống kê, kê khai thuế, phần mềm kế toán,… nhờ đó xuất tờ khai thuế dễ dàng, cung cấp hóa đơn điện tử nhanh chóng.

   

  Case-study cách làm báo cáo thuế theo quý cho người mới bắt đầu

   


  Thông tin chi tiết doanh nghiệp có thể xem thêm tại:


   

  Ngoài ra, nếu doanh nghiệp đang cần tư vấn chi tiết hoặc đặt lịch demo miễn phí, Đăng ký ngay hoặc liên hệ hotline 1900 6123 để được hỗ trợ nhanh nhất.

   

  Ban Biên Tập 1BOSS.

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn