• 09/05/2022
 • Quản lý tài chính
 • Hạch toán kết quả kinh doanh nếu sai lệch sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Thông qua bài viết này, 1BOSS sẽ nêu 6 sai lầm thường mắc khi tiến hành hạch toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Đồng thời, nêu ra hướng giải quyết cho vấn đề này. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong quá trình hạch toán kết quả kinh doanh.


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  1. Doanh thu của doanh nghiệp không chính xác do tập hợp chi phí chậm 

   

  6 Sai sót thường gặp khi hạch toán kết quả kinh doanh trên phần mềm

   Doanh thu của doanh nghiệp không chính xác do tập hợp chi phí chậm  

   

  Để hạch toán kinh doanh thì doanh nghiệp phải xác định rõ thời điểm ghi nhận doanh thu; giá vốn phải được phù hợp với doanh thu ghi nhận. Thực tế có rất nhiều trường hợp ghi nhận giá vốn trễ, do vấn đề thu thập chứng từ từ phía bên thứ ba chậm... Từ đó khiến cho doanh nghiệp không thể trích trước chi phí cho hóa đơn bị trễ.

  Nếu trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành hạch toán hiệu quả kinh doanh trong tháng, quý; tuy nhiên do không thể thu thập được chứng từ nên không thể trích trước chi phí. Do đó, đến cuối năm bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành trích trước toàn bộ các chi phí liên quan trong năm; và không thể để lại chi phí qua năm sau; khi làm như vậy mới bảo đảm được tính xác thực trên Báo cáo tài chính.

  Mặc khác, ngoài vấn đề kế toán viên không năm rõ các quy định liên quan để trích trước các chi phí liên quan trong năm; còn có một số doanh nghiệp không tiến hành trích trước chi phí để làm đẹp hạch toán kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính theo ý muốn của doanh nghiệp.

   

  2. Hạch toán kết quả kinh doanh liên quan đến nguyên vật liệu vượt định mức

   

  Một số doanh nghiệp hiện nay không tính chính xác giá thành, do nguyên nhân sau: Không xác định được định mức; từ đó khiến cho việc xác định nguyên vật liệu trong và ngoài định mức không được rõ ràng; lưu ý định mức đăng ký tại cơ quan Nhà nước khác với số phất sinh trên thực tế.

  Do đó, doanh nghiệp không thể tiến hành việc kiểm soát được việc tăng lên của định mức; khiến cho quá trình  hạch toán kinh doanh, hạch toán chi phí sai lệch; kết quả là giá thành các sản phẩm của doanh nghiệp bị đội giá; ảnh hướng đến kinh doanh cũng như vị trí trên thị trường của doanh nghiệp. 

   

  3. Hạch toán kinh doanh sai do phương pháp khấu hao tài sản không hợp lý

   

  6 Sai sót thường gặp khi hạch toán kết quả kinh doanh trên phần mềm

   Hạch toán kết quả kinh doanh không chính xác 

   

  Nhiều doanh nghiệp tự ý thay đổi phương pháp khấu hao tài sản; cho thấy có sự thay đổi đáng kể về cách thức thu hồi và sử dụng tài sản; điều này nhằm tăng hoặc giảm chi phí phải tiến hành khấu hao trong năm. Tình trạng này dẫn đến tăng hoặc giảm lỗ trong hạch toán hiệu quả kinh doanh; dẫn đến lệch hạch toán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

  Ví dụ cụ thể: Máy móc sản xuất trong một doanh nghiệp trong kỳ hoạt động chỉ 70% đến 80% công suất thực; tách phần chi phí khấu hao định mức: Nếu máy móc đó hoạt động hết 100% công suất; thì phải tiến hành tính khấu hao là 1 tỷ động/năm; tuy nhiên, nếu máy móc đó chỉ hoạt động 70% công suất thực thì chỉ tính khấu hao là 700 triệu đồng/năm. Trong khi đó nếu doanh nghiệp vẫn giữ nguyên 1 tỷ đồng/năm; sẽ khiến cho giá thành của sản phẩm bị sai lệch; gây ra tình trạng độn giá thành; không thể cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

   

  4. Doanh thu không được ghi nhận rõ ràng khiến hạch toán kết quả kinh doanh sai lệch 

   

  Sai sót trong quá trình tính toán doanh thu khi hạch toán kinh doanh là vấn đề hay xảy ra tại các doanh nghiệp dịch vụ; Ví dụ như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán: Hợp đồng kiểm toán sẽ bao gồm dịch vụ xét Báo cáo tài chính giữa niên độ; và kiểm toán báo cáo tài chính cuối nay. Đối với hợp đồng kiểm toán, doanh nghiệp phải yêu cầu khách hàng thanh toán trước 30% giá trị dịch vụ; và sau kiểm toán giữa niên độ thì doanh nghiệp phải tiến hành ghi nhận doanh thu là 40%; nếu không ghi nhận 40% doanh thu sẽ bị sai lệch.

  Ví dụ: Một doanh nghiệp xây dựng tiến hành xây dựng một dự án với 10 tầng của một tòa nhà; khi doanh nghiệp đã xây đến tầng thứ 10 thì tầng 1 của Tòa nhà được đưa ra sử dụng và cho thuê hoặc bán. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí của 10 tầng đó vẫn nằm trong tài khoản Xây dựng cơ bản dở dang. Việc treo toàn bộ chi phí vào tài khoản đó làm cho doanh thu của tầng 1 không được ghi nhận. Do đó khi tiến hành cho thuê tầng 1, thì doanh nghiệp phải xác định được những tầng nào đã hoàn thành; kết chuyển tạm thời phần chi phí tại tài khoản đang xây dựng dở dang vào tài sản bất động sản đầu tư; tính khấu hao; giá vốn;  doanh thu hợp lý bảo đảm nguyên tắc doanh thu phải phù hợp với chi phí.

   

   5. Không có các khoản dự phòng các khoản phải thu trong doanh nghiệp 

   

  6 Sai sót thường gặp khi hạch toán kết quả kinh doanh trên phần mềm

  Không có các khoản dự phòng các khoản phải thu trong doanh nghiệp  

   

  Tại các công ty nước ngoài, thì việc lập các khoản dự phòng thường sẽ được áp dụng các chính sách do Tập đoàn đưa ra. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì các công ty phải tuân thủ việc trích lập dự phòng theo TT 48/2019/TT-BTC. Một số doah nghiệp hiện nay trích lập khoản dự phòng lớn hơn trích lập của TT 48/2019/TT-BTC; nên khi quyết toán Thuế các doanh nghiệp này phải tiến hành tính lại chi phí lập dự phòng này. Đối với những doanh nghiệp không tiến hành trích lập khoản dự phòng các khoảng phải thu trong doanh nghiệp sẽ khiến cho quá trình hạch toán kết quả kinh doanh; báo cáo tài chính gặp khó khăn trong vấn đề pháp lý.

  Ví dụ: Doanh nghiệp nước ngoài theo chính sách của Tập đoàn đưa ra; đó là trích lập dự phòng phải thu là 3 tháng đã trích lập 50% hoặc 30%. Trong khi đó theo quy định tại  TT 48/2019/TT-BTC  thì phải trích lập khoản thi 30%, quá hạn từ 6 tháng cho đến dưới 1 năm; trích lập 50% quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

   

  6. Ghi nhận sai doanh thu từ bất động sản khiến hạch toán kết quả kinh doanh sai lệch 

   

  Đa số các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ áp dụng chuẩn mực kế toán mang số 05 Bất động sản đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lại áp dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng; được gọi là ghi nhận doanh thu theo tiến dộ, nhà thầu xây dựng. Việc ghi nhận này sẽ làm sai doanh thu; dẫn đến sai lệch  hạch toán xác định kết quả kinh doanh; sai lệch báo cáo tài chính. Xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp muốn làm đẹp báo cáo tài chính của mình; làm đẹp kết quả kinh doanh nên mới không tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán đưa ra.

   

  1BOSS PAYMENT – Quản lý dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả

   

  6 Sai sót thường gặp khi hạch toán kết quả kinh doanh trên phần mềm

    1BOSS PAYMENT – Quản lý dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả 

   

  1BOSS PAYMENT - Phần mềm quản lý doanh tiền doanh nghiệp giúp tháo gỡ các khó khăn trong việc thanh toán; quản lý giao dịch; dòng tiền thu chi; hạch toán kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

   

  Hạch toán kết quả kinh doanh - Bằng công nghệ hiện đại, liên kết mở rộng, bảo mật cao

   

   

  Hạch toán hiệu quả kinh doanh - Bằng quản lý dòng tiền thu chi dễ dàng 

   

   

   Hạch toán kết quả kinh doanh - Quản lý công nợ chi tiết và hiệu quả

   

   

  Tạm kết

   

  1BOSS hi vọng sau bài viết 6 Sai sót thường gặp khi hạch toán kết quả kinh doanh trên phần mềm; doanh nghiệp có thể tự tin trong hạch toán kết quả kinh doanh một cách chính xác và đầy đủ nhất.

  Để giúp giải phòng nhân lực doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa công việc cho kế toán viên; 1BOSS đã phát triển 1BOSS PAYMENT với những lợi ích vượt trội; đây sẽ làm trợ thủ đắc lực trong kinh doanh của doanh nghiệp. Để đnăg ký trải nghiệm phần mềm miễn phí, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

   

  6 Sai sót thường gặp khi hạch toán kết quả kinh doanh trên phần mềm

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Làm chủ dòng tiền với phần mềm kế toán: Mẹo thành công trong giai đoạn khủng hoảng
  Làm chủ dòng tiền với phần mềm kế toán: Mẹo thành công trong giai đoạn khủng hoảng
  • 08/06/2023

  Giai đoạn hiện tại là giai đoạn của sự cạnh tranh không hồi kết giữa các doanh nghiệp để có thể tồn tại trên thị trường. Chính vì thế, quản lý tốt dòng tiền chính là chiếc chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng 1BOSS tìm hiểu thực trạng dòng tiền hiện nay của các doanh nghiệp tại Việt Nam và phương pháp làm chủ dòng tiền với phần mềm kế toán nhé.

   

  Quản lý tài chính doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?
  Quản lý tài chính doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?
  • 12/01/2023

  Quản lý tài chính doanh nghiệp là một vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của các doanh nhân. Làm thế nào để quản lý tài chính công ty hiệu quả? Tôi sẽ trả lời điều đó trong bài viết tiếp theo.

   

  Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả vượt bậc nhờ vào phần mềm kế toán
  Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả vượt bậc nhờ vào phần mềm kế toán
  • 05/01/2023

  Kế toán tài chính được coi là huyết mạch của bất kỳ doanh nghiệp nào, vì vậy việc sử dụng phần mềm kế toán trong quy trình quản lý của công ty là điều cần thiết. Phần mềm quản lý tài chính kế toán cung cấp giải pháp tốt nhất giúp người dùng đo lường và theo dõi tình hình tài chính, giám sát hiệu quả hoạt động của công ty.

   

  Quy trình 7 bước lập kế hoạch tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp
  Quy trình 7 bước lập kế hoạch tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp
  • 15/12/2022

  Lập kế hoạch tài chính là một trong những bước quan trọng nhất để quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của công ty theo mục tiêu và định hướng phát triển của công ty. Nó cũng cho thấy năng lực của người lãnh đạo và tương lai của công ty. Vậy kế hoạch tài chính là gì? Làm thế nào để quá trình làm việc? 

   

  CFO là gì? Vai trò và công việc của CFO
  CFO là gì? Vai trò và công việc của CFO
  • 01/12/2022

  CFO là viết tắt của Chief Finance Officer có nghĩa là Giám đốc tài chính, đây được xem là một ví giữ vai trò vô cùng quan trọng và chịu trách nhiệm quản lý đối với mảng tài chính của doanh nghiệp. Vậy vai trò và những công việc là gì? Cùng 1BOSS tìm hiểu thêm ở bài viết dưới đây nhé. 

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn