• 18/04/2022
 • Quản lý sản xuất
 • Quy trình ISO 9001:2015 là gì? thực hiện ra sao? Trải qua bao nhiêu bước?  Còn tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp khác nhau mà tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ được áp dụng sao cho phù hợp và tối ưu nhất. Quy trình ISO 9001 có tiêu đề Hệ thống quản lý chất lượng và các Quy trình bao gồm các yêu cầu chung đối với quá trình làm việc. Tuy nhiên trong lĩnh vực lập kế hoạch và tài liệu cho Hệ thống quản lý chất lượng, các thuật ngữ và định nghĩa thường chưa được các doanh nghiệp hiểu đúng. 

  Tại bài viết dưới đây, người đọc sẽ tìm thấy định nghĩa của từng loại thuật ngữ cùng với các ví dụ và liên kết đến các tài nguyên giúp cho việc cải thiện tài liệu quy trình ISO 9001:2015 của doanh nghiệp tốt hơn. 


  Xem thêm bài viết liên quan:


   

  Quy trình ISO 9001: mối quan hệ giữa các quy trình, phương thức và hướng dẫn

   

  Việc thiết lập văn bản Hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp là một phương pháp hữu ích nhằm xác định rõ ràng và ngắn gọn các quy trình, phương thức và hướng dẫn quy trình công việc. Hệ thống văn bản đó sẽ đưa ra giải thích và kiểm soát cách thức doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu quy trình ISO 9001: 20215. Điều này được thể hiện với các kiến thức cơ bản của các thuật ngữ trong quy trình công việc, cách phân loại hiệu quả các hoạt động quản lý trong đó được thể hiện qua:

  Một quy trình công việc được xem như là một phương pháp kiểm soát chiến lược cấp cao. Trên thực tế, đó là một bản tóm tắt các mục tiêu, đặc điểm kỹ thuật và các nguồn lực cần thiết có trong tiêu chuẩn quy trình ISO.

  Cuối cùng, các hướng dẫn sẽ đưa ra cụ thể từng bước để thực hiện quy trình và thủ tục. Những chỉ dẫn này được phân loại theo nhiều cách để tập trung vào những hoạt động công việc trong thực tế. 

   

  Quy trình ISO 9001: Cách xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

  Quy trình ISO 9001:2015

   

  Quy trình, phương thức và hướng dẫn trong ISO 9001:2015

   

  Một số hướng dẫn cơ bản dưới đây sẽ đưa ra sự khác biệt giữa các thuật ngữ khi thiết lập hồ sơ Hệ thống quản lý chất lượng.

  1. Bắt đầu với các quy trình ISO 9001 mà doanh nghiệp bắt buộc phải thiết lập thành hệ thống văn bản. Số lượng quy trình sẽ xác định số lượng thủ tục. Mặc dù thực tế sẽ quyết định chính xác các thủ tục cần thiết để kiểm soát kết quả đầy đủ như mong muốn. Song một phương pháp tổ chức tốt đó là không đưa ra quá nhiều thủ tục hơn so với thực tế cần phải có.
  2. Trong hầu hết các trường hợp, doanh nghiệp sẽ tạo một quy trình ISO 9001 cho mọi quy trình. Nhiều doanh nghiệp đưa ra quá nhiều thủ tục trong khi trên thực tế, những điều này có thể gói gọn như là một hướng dẫn công việc cụ thể hơn là một quy trình. 
  3. Tạo hướng dẫn công việc ISO 9001 chi tiết cho từng nhiệm vụ khi cần thiết để hỗ trợ cho từng quy trình doanh nghiệp. Nguyên tắc chung được đưa ra là: Nếu một quy trình không đưa ra đủ các hướng dẫn để có thể hoàn công việc đó, hãy xây dựng một bản hướng dẫn công việc. 

   

  Quy trình ISO 9001: Cách xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

  Hệ thống phân cấp quy trình ISO 9001

   

  Quy trình:

   

  Quy trình là bất kỳ một hoạt động hay tập hợp các hoạt động sử dụng nguồn lực để biến đầu vào thành đầu ra. Tiêu chuẩn quy trình ISO 9001 dựa trên phương pháp tiếp cận quá trình. Đó là thiết lập các quy trình hiệu quả được tuân thủ và cải tiến một cách đồng bộ, là cơ sở hầu hết cho các tiêu chuẩn quản lý. 

  Một quá trình cần phải có các mục tiêu, đầu vào, đầu ra, các hoạt động và nguồn lực được xác định và có thể đo lường. Các yếu tố chính cần có khi xác định một quy trình ISO gồm:

  Đầu vào (Tài nguyên): Gồm các yêu cầu cụ thể như

   

  Các hoạt động:

   

  Đầu ra

   

  Một trong những mục đích chính của việc sử dụng các quy trình được xây dựng đó là thống nhất hoạt động của doanh nghiệp theo chức năng dọc (hay còn gọi là silo). Những điều này có thể không phải lúc nào cũng lấy mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng. Mà thông qua cách thể hiện và ghi nhận tương tác quy trình cụ thể có thể đạt được kết quả cao hơn nhờ kỹ thuật quản lý phù hợp (bằng cách đào tạo, khích lệ bằng phần thưởng,…)

   

  Quy trình ISO 9001: Cách xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

  Tiêu chuẩn ISO

   

   Cách thực hiện:

   

  Thủ tục thường bao gồm các yếu tố sau:

  Trong khi các yêu cầu và quy trình hỗ trợ thường được trích dẫn trong tiêu chuẩn quy trình ISO 9001:2015, nhiệm vụ tạo ra các quy trình cụ thể đã bị loại bỏ và thay thế bằng thuật ngữ “Thông tin dạng văn bản”. Tuy nhiên, việc này không làm giảm nhu cầu và hiệu quả của các thủ tục được chính thức cụ thể hóa. Các thủ tục được sử dụng khi có một hoạt động xác định cần được tuân thủ trên cơ sở đồng nhất. 

  Nói tóm lại, phương thức thực hiện được đưa ra để mô tả chung về cách thức một doanh nghiệp đáp ứng quy trình ISO, không bao gồm các hướng dẫn chi tiết cụ thể để thực hiện. Những hướng dẫn cụ thể trong từng bước sẽ được đưa ra trong mục Hướng dẫn quy trình sau.

   

  Hướng dẫn quy trình

   

  Hướng dẫn quy trình công việc được hiểu như là bản mô tả cách thức thực hiện một nhiệm vụ trong một quy trình, cụ thể hơn là phần chi tiết của một quy trình. Những hướng dẫn này mang tính tổ chức và giải thích, cụ thể:

  Một hướng dẫn quy trình công việc thường sẽ lặp lại nhiều yếu tố của phương thức thực hiện để giúp mô tả cụ thể:

   

  Quy trình ISO 9001: Cách xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

  Hướng dẫn quy trình ISO

   

  Như đã nói ở trên, quy trình ISO 9001: 2015 không có nhiệm vụ thiết lập hướng dẫn công việc. Tuy nhiên thực tế thực hành tài liệu quản lý chất lượng cho thấy việc kết hợp các tài liệu này trong hệ thống phân cấp tài liệu có thể giúp việc kiểm soát rõ ràng và hiệu quả hơn các kết quả quản lý chất lượng. 

  Thông qua các thông tin trên về quy trình ISO, phương thức thực hiện và hướng dẫn công việc theo tiêu chuẩn ISO doanh nghiệp đã nắm được các yêu cầu đối với tài liệu quản lý chất lượng. Do đó có thể dễ dàng thiết lập kế hoạch và tài liệu cho hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp mình.

  Để đạt hiệu quả trong hoạt động Quản lý quy vận hành trong doanh nghiệp, các nhà quản trị có thể tham khảo thêm quản lý công việc https://1boss.vn/1boss-work-351 từ 1BOSS. 

  Chúc doanh nghiệp thành công !

   

  Ban Biên Tập 1BOSS

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Bài viết khác
  Quy trình quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất hiệu quả
  Quy trình quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất hiệu quả
  • 28/09/2023

  Quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự liên tục và suôn sẻ của hoạt động sản xuất, cũng như quy trình cung ứng riêng của doanh nghiệp. Hiệu quả trong việc quản lý cả số lượng và chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào có thể tạo ra sự cải thiện đáng kể về năng suất và chất lượng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

  MPS – Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất tổng thể
  MPS – Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất tổng thể
  • 21/09/2023

  Ngày nay, MPS đã trở thành phần thiết yếu của hoặt động sản xuất, trong đó các nhà sản xuất chính là người làm việc trực tiếp với MPS. Lịch trình MPS cho phép các nhà sản xuất phát triển một kế hoạch cho các sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý
  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý
  • 30/08/2023

  Trong quy trình sản xuất, 7 loại lãng phí đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu suất và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Nhận diện và loại bỏ lãng phí giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng cường khả năng cạnh tranh. Bài viết này sẽ điểm qua những loại lãng phí và tầm quan trọng của việc loại bỏ lãng phí trong sản xuất đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - gia công. 

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện và đặc thù ngành sản xuất 1BOSS.vn
  Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện và đặc thù ngành sản xuất 1BOSS.vn
  • 28/08/2023

  Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất đã trở thành trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý tài nguyên. Với tính năng đa dạng và hiệu quả, phần mềm này giúp các doanh nghiệp giảm thiểu sự mắc sai sót và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất 1BOSS.vn cung cấp các công cụ quản lý tổng thể từ việc lập kế hoạch sản xuất, theo dõi quy trình sản xuất đến việc quản lý nguồn lực như nguyên vật liệu, lao động và máy móc. Nhờ tích hợp dữ liệu thời gian thực và phân tích thông tin, doanh nghiệp có thể ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

   

  Ưu điểm và ứng dụng của hệ thống SCADA trong doanh nghiệp sản xuất hiện đại
  Ưu điểm và ứng dụng của hệ thống SCADA trong doanh nghiệp sản xuất hiện đại
  • 25/08/2023

  Trong bối cảnh sôi động của các ngành công nghiệp hiện đại, việc tích hợp công nghệ đã trở nên cấp thiết để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, đảm bảo an toàn và đạt được năng suất cao hơn. Một trong những công nghệ đã nhận được sự chú ý đáng kể là hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Hệ thống SCADA đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và điều khiển các quy trình công nghiệp, cung cấp thông tin thời gian thực và giúp đưa ra quyết định có căn cứ. Bài viết này sẽ khám phá thế giới của hệ thống SCADA, bao gồm các thành phần, lợi ích, ứng dụng và xu hướng tương lai.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn