• 30/08/2023
 • Quản lý sản xuất
 • Trong quy trình sản xuất, 7 loại lãng phí đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu suất và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Nhận diện và loại bỏ lãng phí giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng cường khả năng cạnh tranh. Bài viết này sẽ điểm qua những loại lãng phí và tầm quan trọng của việc loại bỏ lãng phí trong sản xuất đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - gia công. 

  Xem thêm một số bài viết liên quan:

   

  Điểm mặt 7 loại lãng phí trong sản xuất

   

  Lãng phí trong sản xuất là các hoạt động, quá trình hoặc nguồn nguyên liệu không gây ra bất kỳ lợi ích nào đối với doanh nghiệp. Lãng phí trong sản xuất được xem là một trong những khái niệm cơ bản mà nhà quản lý sản xuất cần lưu ý nhằm nhanh chóng nhận diện, loại bỏ kịp thời đối với những hoạt động không hiệu quả đối với quy trình sản xuất. 

   

  Lãng phí sản phẩm không cần thiết (Over production)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí sản phẩm không cần thiết (Over production)

   

  Lãng phí sản phẩm không cần thiết, còn được gọi là "Overproduction" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ việc sản xuất nhiều hơn, hoặc sớm hơn, so với nhu cầu thực tế của thị trường hoặc khách hàng.

  Lãng phí Overproduction gây ra những hệ quả tiêu cực như tăng nguy cơ tồn kho dư thừa, tốn chi phí lưu trữ và quản lý kho, cản trở quy trình sản xuất hiệu quả, và làm mất đi khả năng tương thích linh hoạt với thay đổi nhanh chóng của thị trường. Nó cũng gây ra sự lãng phí về nguyên liệu, lao động, năng lượng và thời gian, khiến cho các tài nguyên quý báu bị lãng phí một cách không cần thiết.

  Để khắc phục lãng phí Overproduction, các doanh nghiệp cần áp dụng nguyên tắc quản lý Just-In-Time (JIT), đồng thời thúc đẩy sản xuất dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, để đảm bảo rằng chỉ có sản phẩm cần thiết được sản xuất, đáp ứng yêu cầu thực tế và tạo ra giá trị thực sự.

   

  Lãng phí chờ đợi (Waiting)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí chờ đợi (Waiting)

   

  Lãng phí chờ đợi, còn được gọi là "Waiting" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ việc thời gian bị lãng phí do các quá trình, công đoạn hoặc nguyên liệu không được duyệt hoặc chuẩn bị sẵn sàng.

  Lãng phí chờ đợi có thể dẫn đến tình trạng thiếu thời gian hoặc trễ hẹn trong quy trình sản xuất, làm giảm hiệu suất tổng thể. Nó cũng gây ra sự không hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và thiết bị, làm tăng thời gian sản xuất và gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đáp ứng nhanh chóng của doanh nghiệp với thay đổi trên thị trường.

  Để giảm thiểu lãng phí chờ đợi, các doanh nghiệp cần tối ưu hóa quy trình sản xuất, xác định và loại bỏ các bước không cần thiết hoặc làm chậm quy trình, áp dụng các nguyên tắc quản lý như Kanban để đảm bảo nguyên liệu và công việc luôn sẵn sàng khi cần.

   

  Lãng phí vận chuyển (Transportation)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí vận chuyển (Transportation)

   

  Lãng phí vận chuyển, còn được gọi là "Transportation" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ việc di chuyển nguyên liệu, sản phẩm hoặc thông tin trong quy trình sản xuất mà không đóng góp vào giá trị cuối cùng cho khách hàng.

  Lãng phí vận chuyển gây tốn thời gian, năng lượng và tài nguyên, cùng với tăng nguy cơ sai sót và thiếu chính xác trong quy trình. Nó cũng có thể gây ra sự không hiệu quả trong việc sử dụng không gian và thiết bị, khiến cho các tài nguyên không cần thiết bị lãng phí.

  Để giảm thiểu lãng phí vận chuyển, các doanh nghiệp cần tối ưu hóa bố trí vị trí, sắp xếp quy trình sản xuất để giảm thiểu khoảng cách di chuyển, và thiết kế các quy trình vận chuyển tối ưu để đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm. Các nguyên tắc của Lean Manufacturing và quản lý chuỗi cung ứng có thể được áp dụng để giảm bớt lãng phí vận chuyển và tăng cường giá trị cho khách hàng.

   

  Lãng phí trong quá trình gia công dư thừa (Processing)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí trong quá trình gia công dư thừa (Processing)

   

  Lãng phí trong quá trình gia công dư thừa, còn được gọi là "Processing" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ việc thực hiện các công đoạn xử lý hoặc gia công không cần thiết trong quy trình sản xuất.

  Lãng phí trong quá trình gia công dư thừa gây tốn nguyên liệu, năng lượng và thời gian mà không đóng góp vào tạo ra giá trị cuối cùng cho khách hàng. Điều này có thể gây ra việc dư thừa trong quy trình sản xuất và dẫn đến sự không hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên và thiết bị.

  Nhằm loại bỏ lãng phí trong quá trình gia công dư thừa, các doanh nghiệp cần phân tích kỹ càng các bước trong quy trình sản xuất để xác định những công đoạn không cần thiết hoặc lặp lại. Từ đó, họ có thể điều chỉnh và tối ưu hóa quy trình để loại bỏ những công đoạn không cần thiết này, giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu quả sản xuất. 

   

  Lãng phí tồn kho (Inventory)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí tồn kho (Inventory)

   

  Lãng phí tồn kho, còn được gọi là "Inventory" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ việc tích tụ một lượng lớn nguyên liệu, thành phẩm hoặc sản phẩm trung gian trong quy trình sản xuất hoặc trong kho hàng mà không phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường hoặc khách hàng.

  Lãng phí tồn kho gây tốn tiền cho việc lưu trữ, quản lý và bảo quản hàng tồn kho, cùng với việc rủi ro về thiếu hụt hàng hoặc lỗi tồn kho dư thừa. Nó cũng có thể làm chậm quy trình sản xuất và làm giảm khả năng linh hoạt trong việc đáp ứng thay đổi nhanh chóng của thị trường.

  Để giảm thiểu lãng phí tồn kho, các doanh nghiệp cần áp dụng nguyên tắc Just-In-Time (JIT), thiết lập hệ thống Kanban để đảm bảo nguyên liệu và sản phẩm chỉ được sản xuất khi cần, và tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu thời gian lưu trữ. Các phương pháp quản lý chuỗi cung ứng có thể được áp dụng để tạo ra sự cân đối tốt hơn giữa cung và cầu, giảm thiểu lãng phí tồn kho và tăng cường hiệu quả sản xuất.

   

  Lãng phí bởi thao tác sản xuất (Motion)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí bởi thao tác sản xuất (Motion)

   

  Lãng phí bởi thao tác sản xuất, còn được gọi là "Motion" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ các chuyển động không cần thiết của con người hoặc thiết bị trong quá trình sản xuất.

  Lãng phí bởi thao tác sản xuất gây tốn năng lượng, thời gian và tài nguyên. Những chuyển động không cần thiết này có thể dẫn đến sự mệt mỏi cho nhân viên, tăng nguy cơ sai sót và làm chậm quy trình sản xuất. Điều này có thể làm giảm hiệu quả toàn bộ quy trình.

  Các doanh nghiệp cần thiết lập bố trí và sắp xếp công việc sao cho hợp lý, giảm bớt các chuyển động không cần thiết và tối ưu hóa vị trí làm việc và thiết bị để có thể cắt giảm tối đa loại lãng phí này. Sử dụng nguyên tắc 5S và thực hiện đào tạo nhân viên về việc thực hiện các tác vụ hiệu quả có thể giúp giảm thiểu lãng phí chuyển đổi và tăng cường hiệu quả làm việc.

   

  Lãng phí sản phẩm hỏng hóc (Defects)

   

  7 loại lãng phí trong sản xuất mà doanh nghiệp cần lưu ý

  Lãng phí sản phẩm hỏng hóc (Defects)

   

  Lãng phí sản phẩm hỏng hóc, còn được gọi là "Defects" trong quản lý sản xuất, là một trong bảy loại lãng phí mà các doanh nghiệp cần tìm hiểu và loại bỏ để cải thiện hiệu suất và hiệu quả sản xuất. Lãng phí này xuất phát từ việc sản xuất ra các sản phẩm không đáp ứng được chất lượng hoặc tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng.

  Lãng phí sản phẩm hỏng hóc gây tốn tài nguyên, thời gian và nguyên liệu. Các sản phẩm bị lỗi phải được tái làm hoặc sửa chữa, tốn thời gian và nguồn lực. Điều này cũng ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  Cần tập trung vào việc kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất. Áp dụng các phương pháp kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân gốc rễ của các lỗi, và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng yêu cầu. Sự cam kết về việc cải thiện liên tục và hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức cũng có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và giảm thiểu lãng phí sản phẩm hỏng hóc.

   

  Tạm kết 

   

  Trong quản lý sản xuất, nhận thức về 7 loại lãng phí là điểm quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động. Qua việc xác định và loại bỏ lãng phí sản phẩm không cần thiết, chờ đợi, vận chuyển, xử lý, tồn kho, chuyển đổi và sản phẩm hỏng hóc, doanh nghiệp có cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất và tạo ra giá trị cho khách hàng.

  Loại bỏ lãng phí không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực mà còn tăng tính cạnh tranh, giảm thời gian sản xuất và tối ưu hóa quy trình. Để đạt được điều này, các phương pháp như áp dụng nguyên tắc 5S, sử dụng hệ thống Kanban, thực hiện giải pháp Just-In-Time và áp dụng Continuous Improvement (Kaizen) đều đóng vai trò quan trọng.

  Tuy loại bỏ hoàn toàn lãng phí có thể khó khăn, nhưng việc hướng tới mục tiêu này đồng nghĩa với việc nâng cao sự linh hoạt, hiệu suất và đáp ứng của doanh nghiệp trước thách thức thị trường ngày càng cạnh tranh. Điều quan trọng là duy trì tinh thần tập trung vào cải thiện liên tục và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong ngành sản xuất.

   

  Ban biên tập 1BOSS 

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Tin hot nhất Tin mới nhất Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Nền tảng quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp toàn diện Phần mềm nhân sự tiền lương Phần mềm quản lý công việc dự án Phần mềm quản lý dự án Phần mềm CRM Phần mềm kế toán Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý mua hàng Phần mềm quản lý kho Phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ Chuyển đổi số Hệ thống quản trị toàn diện doanh nghiệp Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 Phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm ERP
  Bài viết khác
  Quy trình quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất hiệu quả
  Quy trình quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất hiệu quả
  • 28/09/2023

  Quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự liên tục và suôn sẻ của hoạt động sản xuất, cũng như quy trình cung ứng riêng của doanh nghiệp. Hiệu quả trong việc quản lý cả số lượng và chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào có thể tạo ra sự cải thiện đáng kể về năng suất và chất lượng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

  MPS – Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất tổng thể
  MPS – Lập kế hoạch và lịch trình sản xuất tổng thể
  • 21/09/2023

  Ngày nay, MPS đã trở thành phần thiết yếu của hoặt động sản xuất, trong đó các nhà sản xuất chính là người làm việc trực tiếp với MPS. Lịch trình MPS cho phép các nhà sản xuất phát triển một kế hoạch cho các sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện và đặc thù ngành sản xuất 1BOSS.vn
  Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện và đặc thù ngành sản xuất 1BOSS.vn
  • 28/08/2023

  Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất đã trở thành trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý tài nguyên. Với tính năng đa dạng và hiệu quả, phần mềm này giúp các doanh nghiệp giảm thiểu sự mắc sai sót và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất 1BOSS.vn cung cấp các công cụ quản lý tổng thể từ việc lập kế hoạch sản xuất, theo dõi quy trình sản xuất đến việc quản lý nguồn lực như nguyên vật liệu, lao động và máy móc. Nhờ tích hợp dữ liệu thời gian thực và phân tích thông tin, doanh nghiệp có thể ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

   

  Ưu điểm và ứng dụng của hệ thống SCADA trong doanh nghiệp sản xuất hiện đại
  Ưu điểm và ứng dụng của hệ thống SCADA trong doanh nghiệp sản xuất hiện đại
  • 25/08/2023

  Trong bối cảnh sôi động của các ngành công nghiệp hiện đại, việc tích hợp công nghệ đã trở nên cấp thiết để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, đảm bảo an toàn và đạt được năng suất cao hơn. Một trong những công nghệ đã nhận được sự chú ý đáng kể là hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Hệ thống SCADA đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và điều khiển các quy trình công nghiệp, cung cấp thông tin thời gian thực và giúp đưa ra quyết định có căn cứ. Bài viết này sẽ khám phá thế giới của hệ thống SCADA, bao gồm các thành phần, lợi ích, ứng dụng và xu hướng tương lai.

  MES - Hệ thống điều hành sản xuất cho nhà máy
  MES - Hệ thống điều hành sản xuất cho nhà máy
  • 21/08/2023

  Hệ thống MES là một giải pháp cần thiết trong thời đại công nghiệp hiện đại, mang lại sự kết nối, quản lý thông tin, và tối ưu hóa quy trình sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng suất, và thích nghi với môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi. 

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn