• 26/06/2022
 • Quản lý công việc & dự án
 • Quản lý rủi ro dự án là quá trình rất quan trọng để phân tích và xác định trước các mối đe dọa và nguy hiểm có thể xảy ra trong doanh nghiệp. Từ đó, có thể đưa ra các biện pháp khắc phục và giảm thiểu tác hại của các rủi ro kịp thời, đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh, bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi những biến động kinh tế.

   


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Xác định loại rủi ro dự án 

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Xác định loại rủi ro dự án 

   

  Bước đầu tiên trong quá trình quản lý rủi ro dự án trên phần mềm là cần xác định loại rủi ro. Phần mềm quản lý dự án hỗ trợ nhà quản trị có đủ cơ sở xác định và mô tả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án của doanh nghiệp. Nhân sự có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tìm ra rủi ro của dự án. Trong quá trình quản lý rủi ro dự án giai đoạn thực hiện các loại rủi ro và có thể được chia thành bốn nhóm:

   

  Rủi ro chiến lược

   

  Loại rủi ro này liên quan đến quản trị, môi trường kinh doanh và các bên liên quan (ví dụ: khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà đầu tư. Rủi ro trong quá trình lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực, sáp nhập, mua lại, thoái vốn, môi trường kinh doanh, truyền thông và quan hệ với các bên liên quan,… dẫn đến rủi ro phát sinh từ các vấn đề trên. 

   

  Rủi ro hoạt động

   

  Đây là loại rủi ro liên quan đến việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong các hoạt động hàng ngày, từ các quy trình, hệ thống, con người và văn hóa hoặc do ảnh hưởng của các sự kiện bên ngoài. Ví dụ: tính liên tục trong kinh doanh, quy trình kinh doanh hàng ngày, quản lý thông tin, an toàn lao động

   

  Rủi ro tài chính

   

  Rủi ro tài chính là rủi ro phát sinh từ các giao dịch có tính chất tài chính, bao gồm mua và bán, đầu tư và cho vay hoặc các hoạt động kinh doanh khác như rủi ro lãi suất, rủi ro lãi suất, rủi ro lãi suất, v.v.) về giá cả, giá hàng hóa, thuế, vốn cơ cấu, khả năng thanh khoản, tín dụng,…

   

  Rủi ro tuân thủ

   

  Rủi ro liên quan đến tuân thủ các quy định và nguyên tắc của công ty; luật pháp và các văn bản pháp luật quốc gia khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng/cam kết (môi trường kiểm soát, đạo đức, gian lận, điều khoản hợp đồng)...

  Việc phân loại rủi ro trên phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp tập trung sự chú ý và giải quyết các vấn đề tồn tại một cách hiệu quả hơn.

   

  Phân tích rủi ro dự án giai đoạn thực hiện

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Phân tích rủi ro dự án giai đoạn thực hiện

   

  Khi các rủi ro được xác định, sử dụng phần mềm quản lý rủi ro dự án có thể xác định khả năng xảy ra và hậu quả của từng rủi ro. Hỗ trợ doanh nghiệp hiểu bản chất của rủi ro và khả năng ảnh hưởng đến các mục tiêu và kết quả của dự án.

   

  Phân loại những rủi ro thường gặp trong quản lý dự án

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Phân loại những rủi ro thường gặp trong quản lý dự án

   

  Phần mềm sẽ tiến hành đánh giá hoặc xếp hạng rủi ro bằng cách xác định mức độ rủi ro (kết hợp giữa khả năng xảy ra và hậu quả). Doanh nghiệp có thể quyết định xem rủi ro có thể chấp nhận được hay không hoặc nếu nó đủ nghiêm trọng để thay đổi.

   

  Xử lý và quản lý rủi ro dự án có nguy cơ lớn  

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Xử lý và quản lý dự án 

   

  Bước này được hiểu là kế hoạch ứng phó rủi ro. Trong bước này, doanh nghiệp có thể dựa trên phân tích quản lý rủi ro dự án của phần mềm. Từ đó đánh giá rủi ro cao nhất của doanh nghiệp và phát triển một kế hoạch để giải quyết hoặc sửa đổi chúng để đạt được mức rủi ro có thể chấp nhận được. 

  Vậy làm thế nào để có thể giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro tiêu cực và tăng cơ hội? Trong bước này, phần mềm sẽ hỗ trợ tạo ra các chiến lược giảm thiểu rủi ro, kế hoạch phòng ngừa và kế hoạch dự phòng. Ưu tiên xử lý những rủi ro thường gặp trong quản lý dự án mà rủi ro cao, tổn thất lớn thực hiện các biện pháp sau:

   

  Chuyển đổi rủi ro

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Chuyển đổi rủi ro

   

  Theo phương thức này, rủi ro được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần rủi ro cho một cá nhân hoặc tổ chức khác (thường là đơn vị bảo hiểm hoặc công ty phái sinh tài chính). Cách tiếp cận này giảm thiểu trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất của doanh nghiệp.

   

  Tránh rủi ro khi quản lý rủi ro dự án

   

  Đây là một biện pháp thụ động và có xu hướng tiêu cực. Biện pháp này có nghĩa là doanh nghiệp bỏ qua, dừng và loại bỏ hoàn toàn tất cả các dự án có vấn đề, tiềm ẩn rủi ro trong quá trình quản lý rủi ro dự án.

  Phương pháp này rất an toàn, nhưng nó đồng nghĩa với việc bạn loại bỏ cơ hội và lợi nhuận của mình. Mọi hoạt động kinh doanh đều có rủi ro, và nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp này, sẽ mất tất cả các cơ hội kinh doanh. Biện pháp này chỉ phù hợp với những trường hợp có nguy cơ thiệt hại cao và khả năng xảy ra cao..

   

  Chấp nhận rủi ro dự án giai đoạn thực hiện

   

  Có nghĩa là, doanh nghiệp chắc chắn rằng dự án hoặc doanh nghiệp sẽ bị tổn hại. Nếu rủi ro là không đáng kể và xác suất thấp, chấp nhận chúng để có lợi nhuận và lợi nhuận cao hơn. Một số rủi ro kinh doanh, không còn cách nào khác là phải chấp nhận chúng.

   

  Kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Kiểm soát dự án tránh rủi ro với 1BOSS Project

   

  Với cách tiếp cận này, ban lãnh đạo phải liên tục đánh giá và đưa ra các biện pháp đối phó để giải quyết và hạn chế thiệt hại và rủi ro một cách kịp thời. Phần mềm quản lý dự án sẽ hỗ trợ doanh nghiệp với phương pháp này.

   

  Tiến hành thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro là dự án

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Tiến hành thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro là dự án

   

  Bằng cách hệ thống hóa tất cả các bước trên, doanh nghiệp có một nền tảng vững chắc để phát triển và thực hiện một kế hoạch quản lý rủi ro dự án hoàn chỉnh, với mỗi rủi ro được xác định cần phải có một kế hoạch xử lý thích hợp. Kế hoạch cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, trước hết là vai trò của các nhà quản lý. Để một kế hoạch có hiệu quả, cần có các giải pháp kiểm soát đầy đủ và những người chịu trách nhiệm về các giải pháp và các hoạt động thực hiện chúng. Khi xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro, mức độ chi tiết của kế hoạch phải phù hợp với tầm quan trọng của từng rủi ro.

  Có phương án dự phòng trong trường hợp không mong muốn xảy ra, để giải quyết hậu quả của chúng. Trong trường hợp quản lý rủi ro dự án giai đoạn thực hiện, người lập kế hoạch cần lập bản đồ quy trình làm việc theo các bước sau:

   

  Đánh giá quá trình quản lý rủi ro là dự án

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Đánh giá quá trình quản lý rủi ro là dự án

   

  Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro dự án và hành động để giải quyết vấn đề, nhằm đảm bảo hoặc tăng thêm tính linh hoạt cho kế hoạch cần giám sát các yếu tố rủi ro. Trong và sau khi thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro, người phụ trách phải theo dõi tình hình thường xuyên, báo cáo tiến độ và hiệu quả, kịp thời tìm hiểu những vấn đề phát hiện và điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết. Việc kiểm soát và đánh giá cũng là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp hình thành các bước tiếp theo của kế hoạch quản lý rủi ro một cách hoàn thiện hơn.

   

  Giải pháp 1BOSS Project quản lý rủi ro là dự án toàn diện cho doanh nghiệp

   

  Case-study: cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Giải pháp 1BOSS Project cập nhật vấn đề dự án nhanh chóng

   

  Giải pháp 1BOSS Project thiết lập dự án tự động và phân bổ nguồn lực hợp lý để đảm bảo hiệu quả của dự án. Đảm bảo phân bổ nhân lực, ngân sách và chi phí theo từng dự án để đảm bảo công bằng, minh bạch và giảm rủi ro liên quan đến hoạt động nhân sự.

  1BOSS Project theo dõi chi tiết từng quy trình, công việc và các vấn đề liên quan. Quản lý và giám sát linh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau như Kanban, Gantt chart, WBS,… nhằm quản lý rủi ro dự án đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, thông qua quá trình kiểm soát tiến độ dự án, các dự án 1BOSS hỗ trợ cảnh báo công việc, cảnh báo rủi ro tự động

   

  Tạm kết

   

  Quản lý rủi ro dự án là thiết lập một quy trình khoa học và có hệ thống nhằm phát hiện, ngăn ngừa và tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, mang lại những hoạt động bất lợi và hạn chế cho doanh nghiệp. Thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro với những lưu ý 1BOSS đã đề cập phía trên không chỉ giúp duy trì hoạt động bình thường của hoạt động kinh doanh. Đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển để doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

  Ban biên tập 1BOSS

   


  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Case-study: Cách quản lý rủi ro khi sử dụng phần mềm quản lý dự án

  Bài viết khác
  Tham khảo phần mềm quản lý dự án tốt nhất 2023
  Tham khảo phần mềm quản lý dự án tốt nhất 2023
  • 12/08/2023

  Quản lý dự án với những phương pháp truyền thống hiện đã không mang lại hiệu quả cao, mà còn gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn và sai sót trong quá trình xử lý công việc. Phần mềm quản lý dự án được xây dựng dựa trên các đặc điểm và yêu cầu của từng ban quản lý dự án.

  Các mô hình quản lý dự án phổ biến nhất hiện nay
  Các mô hình quản lý dự án phổ biến nhất hiện nay
  • 21/07/2023

  Quy trình quản lý dự án là rất quan trọng để đảm bảo thành công của dự án. Chính vì thế, việc thực hiện các quy trình cần phải được thực hiện đầy đủ, khoa học và chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu một số mô hình quản lý dự án phổ biến và cách để quản lý dự án hiệu quả với phần mềm quản lý dự án 1BOSS PROJECT.

   

  App quản lý công việc được ưa chuộng nhất hiện nay
  App quản lý công việc được ưa chuộng nhất hiện nay
  • 22/06/2023

  Trong thời đại công nghệ hiện đại, việc quản lý công việc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với sự phát triển của ứng dụng di động, các ứng dụng quản lý công việc đã trở thành một công cụ cần thiết để tăng cường hiệu suất làm việc và tổ chức công việc một cách hiệu quả. Trong số đó, có một ứng dụng được ưa chuộng nhất hiện nay - đó là phần mềm quản lý công việc.

   

  Top 5 phần mềm quản lý dự án tốt nhất hiện nay
  Top 5 phần mềm quản lý dự án tốt nhất hiện nay
  • 21/06/2023

  Quản lý dự án là một khâu quan trọng trong quy trình làm việc của mỗi doanh nghiệp. Một phần mềm quản lý dự án tốt sẽ giúp doanh nghiệp có thể sát sao chặt chẽ quy trình của dự án từ lúc khởi tạo cho đến khi thực hiện và hoàn thiện dự án. Nếu doanh nghiệp vẫn đang còn lăn tăn trước vô vàn sự lựa chọn trên thị trường, hãy để 1BOSS liệt kê cho doanh nghiệp top 5 phần mềm quản lý dự án tốt nhất hiện nay.

   

  Quản lý công việc bằng Excel: Lợi ích đi đôi với khó khăn
  Quản lý công việc bằng Excel: Lợi ích đi đôi với khó khăn
  • 20/06/2023

  Quản lý công việc bằng Excel là việc phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp. Bởi lẽ đây là công cụ miễn phí và khá dễ sử dụng. Tuy nhiên, đi đôi với lợi ích cũng có nhiều “lợi bất cập hại” do Excel mang lại, nhất là khi doanh nghiệp ngày càng phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh thì Excel ngày càng để lộ nhược điểm của nó. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng 1BOSS tìm hiểu quản lý công việc bằng Excel như thế nào và cách quản lý công việc hiệu quả với phần mềm quản lý công việc 1BOSS WORKS nhé.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn