• 08/06/2022
 • Quản lý kế toán
 • Công thức tính thuế được áp dụng dựa trên các thông tin thu được và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy trình, thủ tục. Nộp thuế được xem là quyền và nghĩa vụ của tất cả công dân. Vì thuế là nguồn thu quan trọng để nhà nước bảo vệ tài chính cho phúc lợi xã hội của nhân dân nên hiểu biết đầy đủ về thuế là tiền đề để mọi người thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình. Tính thuế thu nhập cá nhân là điều ai cũng cần biết. Việc nắm rõ những quy định này giúp mọi người bảo vệ quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Dưới đây, 1BOSS tổng hợp các công thức tính thuế mà cá nhân và tổ chức doanh nghiệp cần nắm rõ.


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Các lưu ý cần biết về thuế thu nhập cá nhân 

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

  Các lưu ý cần biết về thuế thu nhập cá nhân 

   

  Đối tượng tính thuế thu nhập cá nhân

   

  Tùy thuộc từng đói tượng sẽ có công thức tính thuế khác nhau. Người phải nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú vì mức độ quy định rất khác nhau: đối tượng cư trú là người lưu trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm hoặc 12 tháng liên tục. Ngoài ra, người cư trú có nơi cư trú cố định tại Việt Nam, kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nhà ở thuê theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn. Đối với cá nhân không cư trú là những người không đáp ứng các điều kiện trên.

   

  Đối tượng miễn tính thuế thu nhập

   

  Theo quy định tính thuế thu nhập cá nhân, đối tượng lao động có một phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ cao hơn mức tiền lương làm việc vào ban ngày, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, đối tượng không cần tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm những trường hợp sau: 

   

  Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

  Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

   

  Sau khi đã xác định được đối tượng nộp thuế, việc tiếp theo cần tìm hiểu là cách tính thuế thu nhập cho từng đối tượng và dựa trên công thức tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay.

   

  Công thức tính thuế cho cá nhân cư trú

   

  Tính thuế thu nhập khi ký hợp đồng lao động

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

  Tính thuế thu nhập khi ký hợp đồng lao động

   

  Đối với người có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

  Công thức tính thuế thu nhập cá nhân= thu nhập tính thuế × thuế suất.

  Lưu ý rằng thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ.

  Trong công thức trên, khoản khấu trừ gồm:

   

  Tính thuế thu nhập khi không ký hợp đồng lao động

   

  Trường hợp cá nhân chưa ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng thì theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013 /TT-BTC, người lao động sẽ khấu trừ 10% thu nhập chịu thuế tại thuế suất.

  Công thức tính thuế thu nhập cá nhân= 10% x tổng thu nhập trước khi đóng góp

  Trong khi đó, đối với cá nhân không cư trú, công thức tính thuế TNCN theo Điều 18 Khoản 1 Thông tư số 111/2013 / TT-BTC như sau:

  Tính thuế thu nhập cá nhân= 20% x thu nhập chịu thuế

  Thu nhập chịu thuế bằng tổng số tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác được tính là tiền lương, tiền công mà người lao động có được trong kỳ tính thuế.

  Ngoài ra, nếu người lao động ký hợp đồng thử việc và tổng thu nhập đạt từ 2 triệu đồng/buổi trở lên sẽ phải khấu trừ thuế là 10%.

   

  Công thức tính thuế của cá nhân không cư trú

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

  Công thức tính thuế của cá nhân không cư trú

   

  Cá nhân không cư trú là cá nhân không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, cụ thể là đối tượng cá nhân:  Có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam nhưng ở Việt Nam dưới 183 ngày/năm và chứng minh được là đang sinh sống ở nước ngoài.

  Công thức tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân không cư trú, khi tiến hành tính thuế thu nhập tại Việt Nam. Thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú chỉ tính trên thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  Có công thức tính cụ thể:

  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = thu nhập chịu thuế X thuế suất 20%

  Thu nhập chịu thuế đối với tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập của cá nhân cư trú, tức là toàn bộ tiền lương, tiền công đã được trừ phụ cấp ăn trưa, ăn ca theo quy định; phụ cấp quần áo; thu nhập làm ca đêm, làm thêm giờ theo quy định,…

  Trường hợp cá nhân không cư trú làm việc ở cả Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách bạch được thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì xác định theo công thức sau:

  Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = Số ngày làm việc tại Việt Nam x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)+ Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam

   

  Công thức tính thuế khi làm thêm giờ 

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

  Công thức tính thuế khi làm thêm giờ

   

  Theo quy định tính thuế thu nhập cá nhân tại Điều 3 Khoản 1 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ tiền lương, tiền công làm ca đêm, tiền làm thêm giờ. 

  Lương làm thêm giờ cao hơn lương. Theo đó, làm thêm giờ được miễn một phần thuế thu nhập cá nhân nhưng không phải toàn bộ mà công thức tính thuế chỉ tính phần thu nhập được trả cao hơn tiền lương theo giờ, tiền công theo quy định của pháp luật lao động.

  Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và phần tiền lương cao hơn tính theo ngày làm việc bình thường thì tiền lương, tiền công làm thêm giờ thực trả cho việc làm ban đêm trừ cho tiền lương, tiền công được miễn tính thuế thu nhập cá nhân.

  Chẳng hạn: Tiền lương ngày làm việc bình thường nhân sự A là 60.000 đồng / giờ. Công ty quy định người lao động làm thêm giờ các ngày trong tuần được trả lương 80.000 đồng/giờ. . Vì vậy, mức thu nhập nhân sự được miễn thuế là:

  80.000 VND – 60.000 VND = 20.000 VND / giờ

  Tổ chức, doanh nghiệp quy định người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ được trả 100.000 đồng/giờ. Vì vậy, mức thu nhập nhân sự được miễn thuế là:

  100.000đ – 60.000đ = 40.000đ/giờ

   

  Các bậc thuế trên hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

  Các bậc thuế trên hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân

   

  Theo Phụ lục số 01 / PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, bao gồm 7 mức tính thuế thu nhập cá nhân (tính theo thu nhập hàng tháng).

  Cụ thể bao gồm:

   

  1BOSS Tax & Insurance | Phần mềm tự động khấu trừ thuế khi tính lương

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

   

   

  Tạm kết

   

  Các quy định tính thuế thu nhập cá nhân là nền tảng để người lao động bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với người lao động, việc hiểu biết rõ công thức tính thuế sẽ kiểm soát được lương của mình. Đối với doanh nghiệp sẽ thuận tiện trong quá trình tính chi phí thuế trên app tính thuế thu nhập cá nhân và minh bạch trong quá trình tính lương nhân sự.

   

  Các công thức tính thuế cần nắm rõ khi sử dụng phần mềm tính lương

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn