• 30/06/2022
 • Quản lý kế toán
 • Để đảm bảo tính chuẩn xác trong các báo cáo về hoạt động mua hàng của doanh nghiệp, yêu cầu các kế toán mua hàng phải nắm vững các nghiệp vụ kinh tế liên quan. Bài viết sau đây, 1BOSS sẽ giải thích rõ về hoạt động mua hàng của doanh nghiệp và các kiến thức liên quan đến kế toán mua hàng.


  Xem thêm một số bài viết liên quan:​


   

  1. Mua hàng là gì? Đặc điểm của hoạt động mua hàng

   

  1.1. Mua hàng là gì?

   

  Để lưu chuyển được hàng hóa trong doanh nghiệp thì phải có giai đoạn đầu tiên chính là mua hàng. Đây là quá trình hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu từ người bán sang người mua (doanh nghiệp). Đồng thời, tiền mua hàng cũng được chuyển quyền sở hữu từ người mua sang người bán hay nói cách khác là doanh nghiệp phải thanh toán tiền hàng cho người bán.

   

  1.2. Đặc điểm

   

  Phải áp dụng một phương thức mua bán và thanh toán tiền hàng nhất định khi mua bán hàng hóa
  Khi đã sở hữu hàng hóa, doanh nghiệp sẽ mất quyền sở hữu tiền tệ hoặc 1 loại hàng hóa khác với hàng hóa vừa sở hữu
  Hàng hóa mua vào với mục đích bán ra hoặc gia công sản xuất rồi bán

   

  Nhiệm vụ của kế toán mua hàng và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

   

  2. Xác định thời điểm mua hàng

   

  Đây là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa, vì vậy còn là điểm phân chia rủi ro của hàng hóa giữa hai bên mua và bán. Do đó trách nhiệm liên quan đến những tổn thất về hàng hóa sẽ được chuyển giao ở thời điểm này. Tùy vào mỗi phương thức mua bán mà kế toán có thể xác định được thời điểm mua hàng của từng sản phẩm như sau:

   

  3. Xác định giá trị hàng mua

   

  Giá trị thực tế hàng hóa nhập kho = Giá trị ghi trên hóa đơn + Thuế không hoàn lại (nếu có) + Chi phí thu mua – Các khoản giảm trừ (giảm giá hàng mua, chiết khấu thương mại và hàng mua trả lại)

  Trong đó:

   

  Trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa có kèm theo sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng để thay thế khi hỏng hóc, kế toán cần xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Giá trị nhập kho của hàng hóa này là giá đã trừ giá trị sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế.

   

  4. 3 nhiệm vụ chính của kế toán mua hàng

   

  Kế toán mua hàng có rất nhiều công việc phải đảm đương, nhưng tóm gọn lại thì có 3 nhiệm vụ chính sau đây:

   

  Nhiệm vụ của kế toán mua hàng và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

   

  5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dành cho kế toán mua hàng

   

   

  Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

  Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

  Nợ TK 156 – Hàng hoá

  Có TK 331 – Phải trả người bán.

   

  Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

  Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

  Nợ TK 156 – Hàng hoá

  Có TK 111, 112, 141.

   

  Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

  Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

  Nợ TK 156 – Hàng hoá

  Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

  Có TK 111, 112.

   

  Nợ TK 64 1 – Chi phí bán hàng

  Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

  Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác

  Có TK 152 – Nguyên liệu vật liệu

  Có TK 153 – Công cụ dụng cụ

  Có TK 142 – Chi phí trả trước

  Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

  Có TK 331 – Phải trả người bán

  Có TK 111 – Tiền mặt

  Có TK 112 – Tiền gìn ngân hàng

  Có TK 335 – Chi phí phải trả.

   

  Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

  Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác

  Có TK 152 – Nguyên liệu vật liệu

  Có TK 153 – Công cụ dụng cụ

  Có TK 142 – Chi phí trả trước

  Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

  Có TK 331 – Phải trả người bán

  Có TK 111 – Tiền mặt

  Có TK 112 – Tiền gìn ngân hàng

  Có TK 335 – Chi phí phải trả.

   

  Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

  Có TK 156 – Hàng hoá.

   

  (1) Nợ TK 111 – Tiền mặt

  Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

  Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng.

  (2) Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

  Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

   

  (1) Nợ TK 111 – Tiền mặt

  Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

  Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

  Có TK 51 1 – Doanh thu bán hàng.

  (2) Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

  Có TK 156 – Hàng hoá.

   

  Nợ TK 111 – Tiền mặt

  Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

  Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

   

  Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán.

  Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

   

  (1) Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại

  Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

  (2) Nợ TK 156 – Hàng hoá

  Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

   

  Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

  Có TK 156 – Hàng hóa – phần chi phí thu mua:

   

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng

  Có TK 52 1 – Chiết khấu bán hàng

  Có TK 532 – Giảm giá hàng bán

  Có TK 531 – Hàng bán bị trả lại.

   

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng

  Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

   

  Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

   

  Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 641 – Chi phí bán hàng

  Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

   

  Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

   

  Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

  Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn