• 22/06/2022
 • Quản lý kho
 • Kế toán kho là vị trí chủ chốt trong hoạt động quản lý các giá trị tài sản tại kho của doanh nghiệp. Kế toán kho yêu cầu cần có nghiệp vụ chuyên môn cao để kiểm soát mọi trường hợp xảy ra tại kho. Cùng 1BOSS tìm hiểu rõ hơn về vị trí này trong bài viết sau nhé!


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  1. Kế toán kho là gì? Kế toán kho và thủ kho khác nhau như thế nào?

   

  Thủ kho là người quản lý về mặt hiện vật, hay chính là quản lý số lượng hàng hóa, vật tư, trang thiết bị,… trong kho. Trong khi đó, kế toán kho là người quản lý về mặt giá trị trên sổ kế toán, liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ kho

  Kế toán kho (hay còn gọi là kế toán theo dõi hàng tồn kho) là một trong những vị trí kế toán viên thực hiện phần hành tương tự như kế toán doanh thu, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán,…chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát/đối chiếu hóa đơn chứng từ, theo dõi tình trạng xuất – nhập; đối chiếu số liệu trên sổ sách và thực tế tại kho; quản lý các phát sinh trong kho giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa thất thoát và rủi ro có thể xảy ra. 

  Kế toán kho và thủ kho thường có mối liên quan mật thiết do có sự ràng buộc nhất định với nhau về mặt công việc. Tuy nhiên, trên thực tế tại nhiều doanh nghiệp, một người có thể kiêm nhiệm cả hai vị trí vừa là kế toán kho vừa là thủ kho. Chỉ có một số doanh nghiệp với loại hình đặc thù, cần kiểm soát số lượng lớn các loại hàng hóa, vật tư, trang thiết bị,… thì mới có vị trí thủ kho, hay thậm chí nhiều vị trí thủ kho.

  Điển hình là các doanh nghiệp cần theo dõi đa dạng hàng hóa, nguyên vật liệu có chủng loại, đơn vị tính, quy cách,… khác nhau như các công ty kinh doanh/sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, văn phòng phẩm, bánh kẹo,… thủ kho và kế toán kho sẽ là hai chức vụ riêng biệt. 

   

  2. Mô tả công việc của kế toán kho và thủ kho

   

  Hiện nay, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và khoa học quản lý, có nhiều phần mềm thay thế các công việc truyền thống, thủ công trước đây của kế toán kho như việc nhập kho sản phẩm, xuất vật tư sản xuất, chuyển đổi công đoạn,… đều được chuẩn hóa dữ liệu và hạch toán tự động sang phân hệ kế toán. 

  Đồng thời sự ra đời của các giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), để tối ưu chi phí và tinh giản bộ máy, trong cơ cấu phòng kế toán của nhiều doanh nghiệp không còn vị trí kế toán kho, “chức năng kế toán kho” được gộp và xen lẫn vào các phần hành khác.

  Ví dụ của kế toán tổng hợp, kiểm soát nội bộ, kế toán bán hàng, kế toán mua hàng,…Phụ thuộc vào loại hình, quy mô và nhu cầu để doanh nghiệp phân tách riêng vai trò kế toán kho hoặc kiêm nhiệm trong các vị trí khác.

  Dù vậy, xét về chức năng, nhiệm vụ, kế toán kho thông thường sẽ chịu trách nhiệm cho các công việc như sau, trong đó tùy thuộc vào quy mô, loại hình và nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, kế toán kho sẽ có vai trò mở rộng hay thu hẹp thêm:

   

  Đối với những doanh nghiệp vừa có thủ kho vừa có kế toán kho, công việc ở hai vị trí này sẽ có những điểm khác nhau, về cơ bản có thể kể đến mô tả công việc kế toán kho như sau: 

   

  Nội dung Mô tả công việc Thủ kho Mô tả công việc Kế toán kho
  Xuất - nhập hàng hóa
  • Thực hiện xuất - nhập hàng hóa, tài sản, nguyên vật liệu,… khi có yêu cầu từ các bộ phận khác
  • Ghi nhận và luân chuyển đến các bộ phận liên quan các loại giấy tờ theo đúng quy định như phiếu xuất
  • Nhập kho, chứng từ giao hàng
  • Lập phiếu xuất - nhập,… kho
  • Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho
  • Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho
  Theo dõi hàng tồn kho
  • Lập thẻ kho theo dõi hàng tồn kho và báo cáo theo yêu cầu
  • Trực tiếp kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình xuất - nhập kho; theo dõi quá trình, báo cáo, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khi có sai lệch
  • Lập các phiếu mua hàng theo quy định của công ty
  • Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho
  • Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm kế toán
  • Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót, thiếu hụt,…
  Công việc khác
  • Chịu trách nhiệm sắp xếp kho hàng ngăn nắp, gọn gàng theo chủng loại, quy cách,… đảm bảo thuận tiện cho quá trình xuất - nhập - kiểm tra
  • Thực hiện công tác vệ sinh, bảo quản các loại hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho
  • Đảm bảo quy tắc phòng cháy chữa cháy và an toàn trong kho
  • Hạch toán việc xuất - nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí
  • Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất - nhập định kỳ theo quy định, phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh
  • Lập báo cáo xuất - nhập - tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu, quy định. 

   

  Xuất phát từ yêu cầu thích nghi với thời đại kỹ thuật số, người làm kế toán nói chung và kế toán kho nói riêng ngoài việc có chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về chế độ kế toán, đòi hỏi cần được trang bị những tiêu chuẩn kỹ năng nhất định.

  Đối với kế toán kho, mô tả công việc kế toán kho nhiều công việc truyền thống trước đây như theo dõi, kiểm soát, lưu trữ hóa đơn chứng từ xuất – nhập hàng hóa,… đều được thay thế xử lý bằng phần mềm.

  Do đó, yêu cầu về việc sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán trở thành một trong số những tiêu chí bắt buộc của nhiều doanh nghiệp khi thực hiện công tác tuyển dụng kế toán. 

   

  3. Tổng hợp các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

   

  Về nguyên lý chung, đối với các doanh nghiệp có kho hàng thông thường sẽ có ba hoạt động chính, bao gồm: Quản lý mã hàng (tạo mới, thay đổi, hủy bỏ), quản lý nhập kho (mua hàng) và quản lý xuất kho (bán hàng, sản xuất, lắp ráp hoặc chuyển kho).

  Theo đó, tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp các hoạt động sẽ có sự thu hẹp ít nhiều để phù hợp, đồng thời với mỗi hoạt động sẽ có quy trình với các bước cụ thể khác nhau. 

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Các hoạt động chính trong quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp

   

  Quy trình quản lý mã hàng

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ quy trình quản lý mã hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho

   

  Quy trình quản lý hoạt động nhập kho

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Quy trình quản lý hoạt động nhập kho theo luồng luân chuyển chứng từ thực tế​

   

  Quy trình quản lý hoạt động xuất kho

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ quản lý hoạt động xuất kho theo luồng luân chuyển chứng từ thực tế

   

  Quản lý hoạt động chuyển kho nội bộ

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ quản lý hoạt động chuyển kho theo luồng luân chuyển chứng từ thực tế

   

  Quy trình kiểm kê kho

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ kiểm kê kho thực tế theo luồng luân chuyển chứng từ

   

  4. Một số tài khoản mà kế toán kho cần nắm

   

  Nhóm tài khoản hàng tồn kho thuộc loại tài khoản tài sản ngắn hạn.Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định chi tiết như sau:

   

  Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

   

   

  Bên nợ Bên có
  • Trị giá hàng hóa đã mua, đang đi đường
  • Kết chuyển giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (Đối với doanh nghiệp kiểm kê hàng tồn kho định kỳ)
  • Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách hàng;
  • Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp)  

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Hạch toán tài khoản 151 theo phương pháp kê khai thường xuyên. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Hạch toán tài khoản 151 theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

   

   

  Bên nợ Bên có
  • Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê;
  • Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  • – Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;
  • Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua;
  • Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng;
  • Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê;
  • Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.  

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ hạch toán chữ T tài khoản 152. Nguồn: tác giả tổng hợp

   

  Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

   

   

  Bên nợ Bên nợ
  • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;
  • Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho;
  • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê;
  • Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  • Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn;
  • Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng;
  • Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá;
  • Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê;
  • Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho  

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 153. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

   

   

  Bên nợ Bên có
  • Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm và chi phí thực hiện dịch vụ;
  • Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ;
  • Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  • Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho, chuyển đi bán, tiêu dùng nội bộ ngay hoặc sử dụng ngay vào hoạt động XDCB;
  • Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ;
  • Chi phí thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng;
  • Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được;
  • Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho;
  • Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ: Chi phí sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ  

   

  Lưu ý: 

  - Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định, không phân bổ thì không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. 

  - Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng hoặc doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài mà hằng kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào TK 154, đến khi sản phẩm hoàn thành mới xác định được chi phí sản xuất chung cố định thì không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632)

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 154. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Tài khoản 155 – Thành phẩm

   

   

  Bên nợ Bên có
  • Trị giá của thành phẩm nhập kho;
  • Trị giá của thành phẩm thừa khi kiểm kê;
  • Kết chuyển giá trị của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  • Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho;
  • Trị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê;
  • Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ  

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Hạch toán tài khoản 155 theo phương pháp kê khai thường xuyên. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Hạch toán tài khoản 155 theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Tài khoản 156 – Hàng hóa

   

   

  Bên nợ Bên có
  • Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế không được hoàn lại);
  • Chi phí thu mua hàng hóa;
  • Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và chi phí gia công);
  • Trị giá hàng hóa đã bán bị người mua trả lại;
  • Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê;
  • Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
  • Trị giá hàng hoá bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu tư.
  • Trị giá của hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho doanh nghiệp phụ thuộc; thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh;
  • Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ;
  • Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng;
  • Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng;
  • Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán;
  • Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê;
  • Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
  • Trị giá hàng hoá bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản đầu tư, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản cố định.

  Số dư bên Nợ:

  • Trị giá mua vào của hàng hóa tồn kho;
  • Chi phí thu mua của hàng hóa tồn kho. Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ
   

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 156. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

   

   

  Bên nợ Bên có
  • Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc;
  • Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, nhưng chưa được xác định là đã bán;
  • Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
  • Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã bán;
  • Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lại;
  • Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
  Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán trong kỳ  

   

  Lưu ý: Chi phí chế biển, bảo quản sau khi sản phẩm, hàng hóa đã hoàn thành gửi đi bán phải tính ngay vào chi phí bán hàng, không được ghi nhận vào giá trị hàng gửi đi bán hoặc giá vốn. 

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

   

  Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế

   

  Lưu ý: Kho bảo thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, được áp dụng chế độ quản lý hải quan đặc biệt

   

  Bên nợ Bên có
  Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá nhập Kho bảo thuế trong kỳ Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá xuất Kho bảo thuế trong kỳ
  Số dư bên Nợ: Trị giá nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, hàng hoá còn lại cuối kỳ tại Kho bảo thuế  

   

   

  Kế toán kho là gì? Các quy trình kế toán kho trong doanh nghiệp

  Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 158. Nguồn: Tác giả tổng hợp

   

  Kết luận

   

  Trên đây là mô tả công việc và toàn bộ những thông tin cơ bản cần biết về kế toán kho. Với khối lượng công việc nhiều đòi hỏi kế toán cần thực hiện đúng và đầy đủ những yêu cầu trong mô tả công việc kế toán kho một cách chính xác.

   

  Ban biên tập 1BOSS

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Bài viết khác
  Các chi phí và dịch vụ khi lưu kho hàng hóa
  Các chi phí và dịch vụ khi lưu kho hàng hóa
  • 26/09/2023

  Dịch vụ lưu kho là một lựa chọn phổ biến đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. Nó được xem như một giải pháp hữu ích giúp tối ưu hóa việc quản lý và lưu trữ lượng lớn sản phẩm hoặc hàng tồn kho của họ.

  Layout kho hàng là gì? Lợi ích khi tối ưu Layout kho hàng
  Layout kho hàng là gì? Lợi ích khi tối ưu Layout kho hàng
  • 20/09/2023

  Sự thiếu hợp lý trong việc bố trí kho hàng có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý kho, gây ra tình trạng hàng hóa bị ứ đọng, hư hỏng, và thất thoát. Trái lại, việc thiết kế và bố trí layout kho hàng thông minh có thể giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, đẩy nhanh thời gian xử lý đơn hàng, cải thiện lưu trữ hàng hóa và đảm bảo an toàn trong việc đóng gói. Vậy layout kho hàng là gì và lợi ích khi tối ưu layout kho hàng? Hãy cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết dưới đây

  Phần mềm quản lý kho thông minh giúp gì cho doanh nghiệp thương mại - phân phối
  Phần mềm quản lý kho thông minh giúp gì cho doanh nghiệp thương mại - phân phối
  • 08/08/2023

  Phần mềm quản lý kho thông minh là một công cụ hiệu quả và không thể thiếu cho các doanh nghiệp thương mại phân phối. Với tính năng đa dạng và tiên tiến, phần mềm mang lại nhiều lợi ích vượt trội giúp cải thiện quy trình quản lý kho, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tăng cường năng suất hoạt động kho cho doanh nghiệp. 

  Các phương pháp quản lý hàng tồn kho với phần mềm quản lý kho
  Các phương pháp quản lý hàng tồn kho với phần mềm quản lý kho
  • 12/07/2023

  Hàng tồn kho là một trong những yếu tố quan trọng của quản lý cửa hàng, doanh nghiệp vì theo thống kê tồn kho chiến hơn 40% tổng tài sản của doanh nghiệp. Do vậy việc quản lý hàng tồn kho đòi hỏi những phương pháp và kỹ thuật hiện đại nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện và hiệu quả. Trong bài viết này, 1BOSS sẽ giới thiệu các phương pháp quản lý hàng tồn kho với phần mềm quản lý kho, để cải thiện quy trình quản lý hàng tồn kho cho doanh nghiệp.

   

  Phần mềm quản lý kho cho ngành thực phẩm
  Phần mềm quản lý kho cho ngành thực phẩm
  • 10/07/2023

  Với quy mô và độ phức tạp cao, chắc chắn nghiệp vụ quản lý kho trong ngành thực phẩm đã khiến các nhà quản lý đau đầu không ít. Hạn sử dụng ngắn, hàng hóa mùa vụ, bảo quản phức tạp, dễ hư hỏng là những thách thức trong kho thực phẩm. Vậy giải pháp phần mềm quản lý kho thông minh 1BOSS SWH có giúp doanh nghiệp lưu trữ và bảo quản kho thực phẩm hiệu quả, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn