• 06/05/2022
 • Quản lý kho
 • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì? Tại sao kế toán cần phải biết khi nào có thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Các quy định Luật pháp về đề tài hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện nay như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp cho các kế toán viên, các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán giải đáp vấn đề này nhé!


  Tham khảo thêm các bài viết hay:


   

  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì?

   

  Tài khoản phản ánh hạng mục dự phòng giảm giá hàng tồn kho là tài khoản 2294 trong thông tư 200. Đây là hạng mục kế toán hàng tồn kho thường xuyên phân tích và cập nhật dữ liệu. Để hiểu chính xác khái niệm dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì, hãy cùng tiếp cận các thuật ngữ kế toán quan trọng sau đây:

   

  1.1. Dự phòng trong kế toán

   

  Các khoản dự tính trước nhằm đưa vào sản xuất kinh doanh được hiểu là khoản dự phòng. Những khoản mục này có giá trị bị giảm thấp hơn các trị số thực được nhập vào trong số sách kế toán hàng tồn kho. 

  Trong kế toán, anh chị có thể thường xuyên tiếp xúc với một thuật ngữ khác là quỹ dự phòng. Đây là các khoản tiền được trích ra từ phần lợi nhuận của công ty hay doanh nghiệp. Quỹ dự phòng được lập nhằm trang trải cho các khoản nợ và tổn thất mà tổ chức gặp phải trong hoạt động kinh doanh. 

   

  Dự phòng trong kế toán

  .

  1.2. Giảm giá là gì?

   

  Giảm giá thường liên quan trực tiếp đến giá bán một hàng hóa hoặc dịch vụ, sản phẩm nào đó. Đây là số tiền được trả bằng việc giảm hoặc hoàn lại một phần tiền khi thực hiện việc thanh toán. Cũng có thể hiểu giảm giá như một hình thức tiếp thị hiệu quả được sử dụng cho các chiến dịch ưu đãi. Từ đó nhằm tăng lượng bán và thúc đẩy doanh số tiêu thụ sản phẩm.

  Các ý nghĩa khác của giảm giá gồm có:

   

  1.3. Tìm hiểu về hàng tồn kho

   

  Quản lý hàng tồn kho là nghĩa vụ và trách nhiệm công việc của kế toán viên. Đặc biệt là vị trí kế toán kho hoặc quản lý kế toán hàng tồn kho. Các mặt hàng được lưu trữ trong kho để bán sau cùng chính là hàng tồn kho. Cụ thể hơn, chúng bao gồm các mặt hàng dự trữ và thành phần tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh. Căn cứ vào chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất sản phẩm mà lượng hàng tồn kho có sự biến động phù hợp.

  Hiện nay, hàng tồn kho được chia thành 3 loại chính:

   

  1.4. Định nghĩa dự phòng giảm giá hàng tồn kho

   

  Như vậy, hiểu một cách đơn giản, đây là hoạt động dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần. Thường là mức giá có thể thực hiện thấp hơn với giá trị ghi sổ của các loại hàng hóa tồn kho.

   

  2. Khi nào thực hiện dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

   

  Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được quy định theo Thông tư 228/2009/TT của Bộ Tài chính. Tổ chức tiến hành hoạt động trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (HTK) khi có những bằng chứng xác thực. Đây là các tài liệu liên quan đến việc suy giảm giá trị thuần so với mức giá gốc của HTK. 

  Kế toán viên lập báo cáo dự phòng về hàng hóa tồn kho cùng thời điểm lập báo cáo tài chính (BCTC). Trường hợp có các hoạt động phát sinh khác sẽ tiến hành thực hiện theo yêu cầu của ban giám đốc hoặc người trực tiếp quản lý.

   

  3. Đối tượng thực hiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

   

  Kế toán viên tiến hành hạch toán dự phòng giảm giá tất cả các tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu được quy định là hàng tồn kho (Xem chi tiết tại mục 1.3). Lúc này, anh chị lưu ý đến các nhóm đối tượng có giá gốc được ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần. Ngoài ra, hạch toán hàng hóa đảm bảo các yếu tố dưới đây:

   

  Dự phòng giảm giá hàng tồn các yếu tố xung quanh

  Đối tượng thực hiện dự phòng giảm giá HTK

   

  4. Những quy định mới về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

   

  Phần này cung cấp các kiến thức về mức trích lập dự phòng HTK cùng cách xử lý khoản dự phòng… Đây là một khía cạnh kế toán khá khó và được nhiều người quan tâm. Chúng quyết định đến kết quả quá trình hạch toán dự phòng giảm giá HTK. 

   

  4.1. Công thức tính mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

   

  Công thức kế toán giúp xác định giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là:

   

  Mức trích lập dự phòng giảm giá HTK = Lượng hàng tồn kho thực tế x Giá gốc HTK trên sổ kế toán Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK 

   

  Giải thích các thành phần trong công thức trên như sau:

   

  Lượng hàng tồn kho (HTK) thực tế 

   

  Kế toán viên cần xác định và kiểm kê số lượng dựa trên thời điểm lập báo cáo tài chính năm (BCTC). Giá trị của trị số này thường thay đổi và có sự chênh lệch tại các thời điểm khác nhau. Do đó, khi kế toán tiếp nhận số liệu của thủ kho hoặc quản lý kho cần có sự rõ ràng về thời gian hạch toán. 

   

  Giá gốc HTK trên sổ kế toán

   

  Giá gốc hàng tồn kho (HTK) được quy định rõ ràng trong chuẩn mực kế toán số 02 về hàng tồn kho. Đây là quyết định kế toán được ban hành mang số 149/2001/QĐ-BTC vào ngày 31/12/2012 của Bộ Tài Chính. 

  Theo chuẩn mực này, giá gốc của hàng tồn kho sẽ bao gồm nhiều hạng mục khác nhau như: Chi phí mua; Chi phí chế biến; Chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để sản xuất được HTK ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

   

  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (HTK)

   

  Đây là mức giá được doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hoạch định là giá bán ước tính trong kỳ sản xuất. Kế toán viên sử dụng mức giá tại thời điểm lập BCTC năm. 

   

  4.2. Xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho

   

  Xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho được quy định rõ ràng trong khoản 1 và khoản 2 điều 4 thông tư 48/2019/TT-BTC (năm 2019). Theo đó, doanh nghiệp tiến hành thực hiện hạch toán như sau:

  Trường hợp “số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (HTK) đã trích lập ở báo cáo năm trước có ghi trên sổ kế toán”. Khi đó, doanh nghiệp không được trích lập bổ sung các khoản dự phòng giảm giá HTK. 

  Trường hợp số dư dự phòng giải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá HTK Thì tiến hành trích lập thêm phần chênh lệch giá vốn hàng bán trong kỳ.

  Số dư dự phòng phải trích lập thấp hơn mức số dư khoản dự phòng giảm giá HTK Thì doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch.  Đồng thời ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.

  Chú ý rằng, mức lập dự phòng giảm giá HTK tính cho các mặt hàng cụ thể. Sau đó được tổng hợp trong bảng kê khai chi tiết.  

   

  Dự phòng giảm giá hàng tồn các yếu tố xung quanh

  Xử lý hàng tồn kho như thế nào

   

  4.3. Xử lý với những hàng tồn kho (HTK) đã trích lập dự phòng

   

  Quy định xử lý

  Thông tư 48/2019/TT-BCT quy định rõ ràng về thẩm quyền xử lý hàng tồn kho đã được trích lập dự phòng như sau:

   

  Hồ sơ hàng tồn kho gồm

   

  Cách thức tiến hành xử lý

   

  Như vậy, qua bài viết trên, ta đã phần nào nắm được khái niệm của dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng như các hoạt động cũng như quy định liên quan. Đây là thông tin mà hầu hết anh/chị kế toán cần phải nắm vững để phục vụ cho nhu cầu công việc.

   

  Ban biên tập 1BOSS

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Bài viết khác
  Các chi phí và dịch vụ khi lưu kho hàng hóa
  Các chi phí và dịch vụ khi lưu kho hàng hóa
  • 26/09/2023

  Dịch vụ lưu kho là một lựa chọn phổ biến đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. Nó được xem như một giải pháp hữu ích giúp tối ưu hóa việc quản lý và lưu trữ lượng lớn sản phẩm hoặc hàng tồn kho của họ.

  Layout kho hàng là gì? Lợi ích khi tối ưu Layout kho hàng
  Layout kho hàng là gì? Lợi ích khi tối ưu Layout kho hàng
  • 20/09/2023

  Sự thiếu hợp lý trong việc bố trí kho hàng có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý kho, gây ra tình trạng hàng hóa bị ứ đọng, hư hỏng, và thất thoát. Trái lại, việc thiết kế và bố trí layout kho hàng thông minh có thể giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, đẩy nhanh thời gian xử lý đơn hàng, cải thiện lưu trữ hàng hóa và đảm bảo an toàn trong việc đóng gói. Vậy layout kho hàng là gì và lợi ích khi tối ưu layout kho hàng? Hãy cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết dưới đây

  Phần mềm quản lý kho thông minh giúp gì cho doanh nghiệp thương mại - phân phối
  Phần mềm quản lý kho thông minh giúp gì cho doanh nghiệp thương mại - phân phối
  • 08/08/2023

  Phần mềm quản lý kho thông minh là một công cụ hiệu quả và không thể thiếu cho các doanh nghiệp thương mại phân phối. Với tính năng đa dạng và tiên tiến, phần mềm mang lại nhiều lợi ích vượt trội giúp cải thiện quy trình quản lý kho, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tăng cường năng suất hoạt động kho cho doanh nghiệp. 

  Các phương pháp quản lý hàng tồn kho với phần mềm quản lý kho
  Các phương pháp quản lý hàng tồn kho với phần mềm quản lý kho
  • 12/07/2023

  Hàng tồn kho là một trong những yếu tố quan trọng của quản lý cửa hàng, doanh nghiệp vì theo thống kê tồn kho chiến hơn 40% tổng tài sản của doanh nghiệp. Do vậy việc quản lý hàng tồn kho đòi hỏi những phương pháp và kỹ thuật hiện đại nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện và hiệu quả. Trong bài viết này, 1BOSS sẽ giới thiệu các phương pháp quản lý hàng tồn kho với phần mềm quản lý kho, để cải thiện quy trình quản lý hàng tồn kho cho doanh nghiệp.

   

  Phần mềm quản lý kho cho ngành thực phẩm
  Phần mềm quản lý kho cho ngành thực phẩm
  • 10/07/2023

  Với quy mô và độ phức tạp cao, chắc chắn nghiệp vụ quản lý kho trong ngành thực phẩm đã khiến các nhà quản lý đau đầu không ít. Hạn sử dụng ngắn, hàng hóa mùa vụ, bảo quản phức tạp, dễ hư hỏng là những thách thức trong kho thực phẩm. Vậy giải pháp phần mềm quản lý kho thông minh 1BOSS SWH có giúp doanh nghiệp lưu trữ và bảo quản kho thực phẩm hiệu quả, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn