• 27/04/2022
 • Quản lý kế toán
 • Kế toán doanh nghiệp là người vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, để trở thành một kế toán chuyên nghiệp bạn cần đáp ứng những yêu cầu nào, tại sao doanh nghiệp lại cần kế toán? 1BOSS sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản mà một người kế toán doanh nghiệp cần có.


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  1. Tổng quan về kế toán doanh nghiệp

   

  1.1. Khái niệm thuật ngữ kế toán doanh nghiệp

   

  Kế toán doanh nghiệp là người cực kỳ quan trọng với hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp dưới hình thức giá trị, hiện vật, thời gian lao động các thông tin về tài chính, kinh tế. Để thuận lợi cho công việc, kế toán doanh nghiệp thường được

  Các kế toán viên sẽ được cung cấp các công cụ hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể thoàn hành công việc hiệu quả, nhanh chóng. Có 2 mảng bộ phận chính của kế toán doanh nghiệp mà chúng ta thường gọi là kế toán nội bộ và kế toán thuế.

   

  Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

  Khái niệm về kế toán doanh nghiệp mà ai cũng nên biết

   

  1.2. Thành phần chính của nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

   

  Kế toán doanh nghiệp được phân thành các thành phần sau, theo quy định pháp luật hiện hành:
  Kế toán: Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm; Kế toán chi phí và hạch toán giá thành
  Giao dịch: Giao dịch tiền mặt và tiền gửi, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định hữu hình, giao dịch ngoại tệ
  Hạch toán: Hạch toán với đối tác (người bán, người mua); hạch toán tiền lương với người lao động; hạch toán với người nhận tạo ứng; hạch toán với ngân sách.

   

  2. Tổng hợp những kiến thức kế toán doanh nghiệp cần biết?

   

  2.1. Những lưu ý mà kế toán viên cần biết

   

  Sau khi hiểu rõ khái niệm kế toán doanh nghiệp là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số vấn đề lưu ý của vị trí này. Kế toán doanh nghiệp phải luôn nắm rõ tình hình của doanh nghiệp gồm các hoạt động thanh toán lương bổng, tài sản, mua bán, vay vốn, sản xuất, thế chấp… để khi có vấn đề liên quan đến chuyên môn sẽ giải quyết một cách ổn thỏa, chẳng hạn như cái gì là cần thiết cho hoạt động sản xuất, tài sản công ty có bao nhiêu.

  Kế toán là người tổng hợp, thu nhận những thông tin liên quan đến doanh nghiệp mình đang làm việc. Họ đảm nhiệm vai trò lập các bảng báo cáo số liệu về thu chi, sản xuất của doanh nghiệp. Việc làm này rất cần thiết để cấp trên có thể nắm chi tiết, từ đó, sẽ có cách xử lý kịp thời nếu có biến chuyển hay khó khăn.

  Có rất nhiều lĩnh vực cần phải quan tâm trong một doanh nghiệp. Các anh chị kế toán cần phải phân loại sắp xếp các dữ liệu rõ ràng, minh bạch vào sổ kế toán. Điều này rất thuận lợi khi nếu có ai đó cần kiểm tra hay đối chiếu, kế toán có thể tìm lại được dễ dàng.

  Kế toán doanh nghiệp cần đáp ứng nhiều điều kiện mới có thể hoàn thành tốt công việc

   

  2.2. Điều kiện để trở thành một kế toán doanh nghiệp

   

   

  3. Những điều cần biết trước khi làm nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

   

  3.1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

   

  Một trong những giấy tờ anh chị kế toán cần quan tâm đầu tiên là đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi lẽ, nó sẽ cung cấp cho anh chị biết được hiện tại công ty đang đăng ký kinh doanh gì, địa chỉ mã số thuế, người đại diện pháp luật cho công ty.

   

  3.2. Báo cáo sổ sách và báo cáo thuế của doanh nghiệp

   

   

  Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

  Kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ về sổ sách, hệ thống chứng từ, các loại thuế

   

  3.3. Quản lý và sử dụng các chứng từ kế toán

   

   

  3.4. Các loại Thuế doanh nghiệp cần đóng 

   

  Thuế môn bài (Nộp theo năm): Sau khi có đăng ký thuế, kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong vòng 10 ngày doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế môn, hoặc thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng kể từ thời điểm giấy đăng ký kinh doanh được cấp. Nơi nộp thuế môn bài là kho bạc nhà nước quận hoặc huyện. Với doanh nghiệp đang hoạt động, thời hạn kê khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 củ năm khai thuế.

  Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Phần kê khai thuế có hồ sơ bao gồm:

  Tờ khai thuế giá trị gia tăng cần nộp chậm nhất là ngày thứ 20 hàng tháng. Trong kỳ kê khai doanh nghiệp cần phải nộp số thuế đã dính vào trước ngày 22 của tháng kế tiếp của kỳ tính thuế nếu phát sinh nghĩa vụ thuế. Dựa theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước, doanh nghiệp sẽ tự viết giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước.

  Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp tự viết giấy nộp tiền theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước để nộp tiền vào Kho bạc nhà nước. Đồng thời, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 30 của quý kê khai.

  Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Sau khi kết thúc năm tài chính, hàng năm doanh nghiệp đều phải lập Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nộp kèm với báo cáo tài chính năm.

   

  3.5. Thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm

   

  Sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp cần phải lập báo cáo tài chính năm và phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán. Thời hạn nộp báo cáo tài chính là trong 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính. Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là nơi nhận báo cáo tài chính.

   

  4. Kế toán doanh nghiệp cần làm những gì?

   

   

  5. Hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp

   

  Để ghi chép, phản ánh tình hình hoạt động của các đối tượng trong doanh nghiệp một cách tốt nhất, kế toán doanh nghiệp thường sử dụng tập hợp các tài khoản gọi là hệ thống tài khoản kế toán. Các loại kế toán hiện hành được thống nhất phân thành:

   

  Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

  Kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ nhiều hệ thống hạch toán

   

  6. Phương pháp hạch toán theo pháp luật dành cho kế toán doanh nghiệp

   

  Để đạt hiệu quả quản lý tốt nhất, kế toán cần áp dụng phương pháp hạch toán là các công cụ, cách thức để thu thập, xử lý cũng như cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng về tình hình tài chính doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính có đặc điểm khoản mục khác nhau nên các phương pháp hạch toán được phân loại thành:

  Phương pháp tài khoản kế toán: Đây là phương pháp phân loại, theo dõi và kiểm soát chính xác, thường xuyên các tình hình biến động của vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, khoản mục tài sản. Từ đây, các thông tin về tình hình sử dụng vốn sẽ được kế toán doanh nghiệp cung cấp dễ dàng cho nhà quản lý để hiệu quả kinh doanh được nâng cao.

  Phương pháp chứng từ kế toán: Đây là phương pháp hình thành nên các chứng từ, nó thể hiện một cách đầy đủ nhất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, đây là cơ sở để các danh chị kế toán có thể thu nhập được đầy đủ thông tin nhanh chóng, chính xác từ đó ghi chép vào sổ sách. Các hoạt động bao gồm: Tổ chức sắp xếp các chứng từ, lập chứng từ gốc, luân chuyển các chứng từ đến các bộ phận liên quan…

  Phương pháp tính giá: Đây là cách mà kế toán viên thường dựa vào một số nguyên tắc nhất định để ghi nhận giá trị tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp này giúp kế toán thuế nắm được khoản chênh lệch giữa thuế và kế toán từ đó có cơ sở để hình thành nên tờ khai thuế. Ngoài ra, để phản ánh thực tế về các đối tượng đó, các khoản mục đánh giá sản phẩm dở dang hay phân bổ chi phí cũng được tính toán theo nguyên tắc luật định.

  Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Để nêu lên bức tranh tổng thể của doanh nghiệp về hiệu quả sử dụng vốn, tình hình tài sản… các anh chị kế toán sẽ dựa trên các số liệu sổ sách để tổng hợp theo các mối quan hệ, lập nên báo cáo tổng hợp.

   

  7. Tại sao trong mỗi doanh nghiệp đều cần kế toán chuyên nghiệp

   

  Để kiểm soát được nguồn tài chính doanh nghiệp cũng như lợi nhuận đang tạo ra, cần phải hiểu và nắm rõ thông tin tài chính. Để làm tốt điều này, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ hơn về kế toán, như vậy kế toán đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp:

  Lưu trữ tài liệu, chứng từ: Kế toán doanh nghiệp phải đảm bảo được rằng các hồ sơ tài chính được lưu giữ cẩn thận, bảo mật.

  Phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: Những thông tin trên báo cáo tài chính mà kế toán cung cấp sẽ cho các nhà quản trị cái nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định.

  Lập kế hoạch và kiểm soát tài chính: Kế toán doanh nghiệp sẽ tổ chức lập các bảng ngân sách và sự báo qua những thông tin từ các năm hoạt động kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát được nguồn tài chính cũng như chi phí.

   

  8. Làm sao để tìm kiếm một kế toán giỏi cho doanh nghiệp?

   

  Các doanh nghiệp luôn mong muốn có thể tìm được kế toán dày dặn kinh nghiệm, thành thạo nhiều kỹ năng. Tuy nhiên, nhiều nhà tuyển dụng phản hồi, hiện tại kế toán trên thị trường lao động đông nhưng chưa có trang bị tốt về mặt kiến thức ngành cũng như lý thuyết, hạn chế trong kỹ năng làm việc và xử lý tình huống. Chính vì vậy, để có thể tìm được môi trường làm việc phù hợp, mỗi kế toán cần phải học hỏi và chuẩn bị hành trang cực kỳ kỹ lưỡng.

  Hiểu rõ nhu cầu của thị trường và những khó khăn của doanh nghiệp cũng như kế toán viên, đã cho ra đời nền tảng phần mềm mới  để doanh nghiệp có thể tìm kiếm được dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng phù hợp theo tiêu chí cũng như yêu cầu. Ngoài ra, quý doanh nghiệp khi gia nhập nền tảng còn được hỗ trợ và hưởng nhiều ưu đãi khác.

   

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn