• 23/01/2024
 • Quản lý điều hành
 • Để đảm bảo cho sự thành công và tăng trưởng bền vững, bên cạnh khả năng đưa ra phương hướng, chiến lược kinh doanh đúng đắn, doanh nghiệp cần thiết lập phương án tổ chức, vận hành và quản lý hoạt động tối ưu cũng như sắp xếp nguồn lực phù hợp để giúp cân bằng mối quan hệ và kỳ vọng của các thực thể liên quan trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp gồm khách hàng, chủ sở hữu, đối tác kinh doanh, cơ quản quản lý Nhà nước v.v. Các khía cạnh của một mô hình hoạt động hoàn thiện mà doanh nghiệp cần thiết lập bao gồm: Cơ cấu tổ chức, Quy trình hoạt động, Chính sách quản lý, Hệ thống quản lý, Giám sát hiệu quả hoạt động, Nguồn nhân lực, Dữ liệu và Hệ thống công nghệ thông tin.

  Xem thêm một số bài viết liên quan:


  Các cấu phần trong Mô hình hoạt động và mối liên hệ với các giá trị mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Các cấu phần trong Mô hình hoạt động và mối liên hệ với các giá trị mục tiêu cốt lỗi của đoanh nghiệp

  1. Cơ cấu tổ chức

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp xác định cách các bộ phận và cá nhân trong tổ chức được tổ chức

  Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp xác định cách các bộ phận và cá nhân trong tổ chức được tổ chức và liên kết với nhau. Cơ cấu tổ chức phù hợp giúp tạo sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với những biến đổi trong môi trường kinh doanh. Các công việc, trách nhiệm và quyền hạn cần phân chia rõ ràng để đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất.

  2. Quy trình hoạt động

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Quy trình hoạt động định rõ cách mà công việc được thực hiện trong doanh nghiệp

  Quy trình hoạt động định rõ cách mà công việc được thực hiện trong doanh nghiệp. Việc thiết lập và tối ưu hóa các quy trình này có thể giúp tăng hiệu suất, giảm lãng phí và đảm bảo tính nhất quán trong sản phẩm và dịch vụ. Quy trình hoạt động cần được liên tục đánh giá và cải thiện để đảm bảo sự hiệu quả.

  3. Chính sách quản lý

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Chính sách quản lý định ra các hướng dẫn và nguyên tắc quản lý trong tổ chức

  Chính sách quản lý định ra các hướng dẫn và nguyên tắc quản lý trong tổ chức. Chúng bao gồm chính sách về nhân sự, tài chính, an ninh thông tin và tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính đạo đức và tuân thủ trong hoạt động của doanh nghiệp. Chính sách này cần được công bố rõ ràng và áp dụng một cách nhất quán.

  4. Hệ thống quản lý

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Hệ thống quản lý bao gồm việc sử dụng công nghệ và phần mềm để quản lý thông tin và quy trình trong doanh nghiệp

  Hệ thống quản lý bao gồm việc sử dụng công nghệ và phần mềm để quản lý thông tin và quy trình trong doanh nghiệp. Điều này giúp theo dõi và tối ưu hóa hoạt động hàng ngày, từ quản lý kho hàng đến quản lý dự án và quan hệ khách hàng. Hệ thống quản lý đáng tin cậy giúp cải thiện quy trình làm việc và ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác.

  5. Giám sát hiệu quả hoạt động

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Việc giám sát là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra đúng đắn và hiệu quả

  Việc giám sát là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra đúng đắn và hiệu quả. Bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất và báo cáo định kỳ, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến trình và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng mục tiêu và KPIs (Key Performance Indicators) được theo dõi và đánh giá một cách chặt chẽ.

  6. Nguồn nhân lực

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Nhân lực là tài sản quý báu của một doanh nghiệp

  Nhân lực là tài sản quý báu của một doanh nghiệp. Đảm bảo có đủ nhân sự có kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc của họ là quan trọng. Đào tạo và phát triển nhân viên cũng là một phần quan trọng của việc xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và phát triển liên tục để duy trì và nâng cao năng lực làm việc.

  7. Dữ liệu và Hệ thống Công nghệ thông tin

  Xây dựng mô hình hoạt động hoàn thiện cho sự thành công và tăng trưởng bền vững trong kinh doanh

  Dữ liệu là một nguồn tài nguyên quan trọng để ra quyết định thông minh

  Dữ liệu là một nguồn tài nguyên quan trọng để ra quyết định thông minh. Sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, thị trường và cơ hội kinh doanh. Hệ thống này cần được bảo mật và duy trì để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
  Tất cả các khía cạnh này liên quan chặt chẽ và cần được đồng bộ hóa để tạo ra một bộ khung vận hành doanh nghiệp mạnh mẽ. Thay đổi một khía cạnh có thể yêu cầu điều chỉnh tương ứng trong các khía cạnh khác để duy trì sự cân đối. Sự linh hoạt và 

  Các khía cạnh liên quan và hỗ trợ nhau

  Sự tương tác và kết nối giữa các khía cạnh của mô hình hoạt động hoàn thiện là một yếu tố quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Các khía cạnh này không tồn tại độc lập mà thường liên quan chặt chẽ và có sự tương tác mạnh mẽ để tạo ra một hệ thống hoạt động hiệu quả và bền vững.
  Khi một khía cạnh trong mô hình hoạt động thay đổi hoặc được điều chỉnh, nó có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác và yêu cầu điều chỉnh tương ứng. Ví dụ, việc thay đổi cơ cấu tổ chức có thể đòi hỏi sự thay đổi trong quy trình hoạt động và phải đi kèm với việc đào tạo lại nhân viên để họ có khả năng làm việc hiệu quả trong cơ cấu mới.
  Sự kết nối giữa các khía cạnh này giúp đảm bảo tính toàn diện và nhất quán trong hoạt động của doanh nghiệp. Chẳng hạn, chính sách quản lý và hệ thống quản lý có thể tương tác để đảm bảo tuân thủ và giám sát hiệu quả hoạt động.
  Thay đổi trong một khía cạnh có thể tạo cơ hội hoặc thách thức cho các khía cạnh khác, và doanh nghiệp cần phải đảm bảo sự cân đối và hiệu quả trong quá trình điều chỉnh. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi là quan trọng để đảm bảo rằng mô hình hoạt động hoàn thiện luôn thích hợp với môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.

  Kết luận

  Xây dựng một mô hình hoạt động hoàn thiện là một quá trình phức tạp nhưng quan trọng đối với sự thành công và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Các khía cạnh này cần được xem xét một cách toàn diện và đồng bộ để tạo ra một bộ khung mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì tính linh hoạt mà còn đảm bảo họ có khả năng thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi liên tục. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc thực hiện và duy trì một mô hình hoạt động hoàn thiện là chìa khóa để đạt được sự thành công và tăng trưởng bền vững trong thế giới ngày càng cạnh tranh và biến đổi.

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

   

   

  Bài viết khác
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  • 15/03/2024

  Mô hình Canvas luôn là lựa chọn ưu tiên của các nhà quản trị chiến lược, điển hình là các nhà khởi nghiệp trẻ và các doanh nghiệp lớn.

  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  • 27/02/2024

  Trên con đường tiến vào thời đại Cách mạng 4.0, dữ liệu không chỉ là một phần mềm của doanh nghiệp mà còn là tài sản vô cùng quan trọng, là nguồn lực dẫn dắt sự thành công và phát triển bền vững. Trong bối cảnh này, quản trị dữ liệu doanh nghiệp trở thành một yếu tố không thể phủ nhận, với vai trò quyết định trong việc đo lường hoạt động, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tuân thủ pháp lý. Hãy cùng khám phá sâu hơn về vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp
  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp
  • 21/02/2024

  Nhân sự là tài sản quý giá nhất của một tổ chức, và để phát triển và duy trì sức mạnh cạnh tranh, việc quản lý nhân sự hiệu quả là không thể thiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp. Từ việc đặt ra mục tiêu rõ ràng đến việc quản lý năng lực và đào tạo, mỗi khía cạnh đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức với văn hóa mạnh mẽ và nhân sự đầy tiềm năng.

  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  • 31/01/2024

  Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển. Vốn lưu động đại diện cho khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, tức là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc quản lý vốn lưu động đòi hỏi sự cân nhắc và điều tiết khéo léo giữa tiền, chi phí và hoạt động kinh doanh.

  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  • 31/01/2024

  Trong quá trình phát triển và vận hành, việc huy động vốn là một phần quan trọng của chiến lược tài chính của một doanh nghiệp. Sự lựa chọn đúng phương án huy động vốn có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và bền vững của doanh nghiệp. Dưới đây là khung các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quá trình lựa chọn phương án huy động vốn

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn