• 21/02/2024
 • Quản lý điều hành
 • Nhân sự là tài sản quý giá nhất của một tổ chức, và để phát triển và duy trì sức mạnh cạnh tranh, việc quản lý nhân sự hiệu quả là không thể thiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp. Từ việc đặt ra mục tiêu rõ ràng đến việc quản lý năng lực và đào tạo, mỗi khía cạnh đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức với văn hóa mạnh mẽ và nhân sự đầy tiềm năng.

  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp                                                       

  1. Quản lý mô hình tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

   

  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp

  Doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát và thiết lập phương án hiệu chỉnh kịp thời về cơ cấu tổ chức

   

  Đây là hoạt động cơ sở nhằm truyền tải mục tiêu chiến lược hoạt động của doanh nghiệp thành các yêu cầu cụ thể cho việc thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát và thiết lập phương án hiệu chỉnh kịp thời về cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ của phòng ban, vị trí tại doanh nghiệp cũng như hệ thống tiêu chuẩn năng lực yêu cầu để phù hợp với các thay đổi về mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra dự báo cụ thể về nhu cầu nguồn nhân lực trong ngắn, trung và dài hạn để doanh nghiệp triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra.

                                                        

  Doanh nghiệp cũng cần chủ động cập nhật và theo dõi xu hướng biến động đối với các chỉ số về tình hình nhân sự tại doanh nghiệp như tỷ lệ nhân sự nghỉ việc, năng suất lao động bình quân, chi phí nhân sự, mức độ hài lòng của nhân sự về môi trường làm việc và chính sách nhân sự v.v. để kịp thời nắm bắt diễn biến và đưa ra các phương án quản lý phù hợp. 

   

  2. Thu hút và tuyển dụng nhân sự

   

  A group of people sitting in chairsDescription automatically generated

  Doanh nghiệp cũng cần xem xét lựa chọn nguồn và các kênh tìm kiếm ứng viên

           

  Công tác này được nhận định là đòi hỏi nhiều nguồn lực vận hành nhất trong hệ thống quản trị nhân sự tại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này xuất phát từ thực trạng thiếu hụt nhân sự và biến động về bộ máy tổ chức xảy ra thường xuyên đặc biệt là tại các doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập. Đồng thời, những hạn chế về ngân sách cho các chế độ đãi ngộ, đào tạo cũng như sự kém hấp dẫn về thương hiệu tuyển dụng khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thu hút, tuyển dụng và giữ chân nhân tài.

                                                        

  Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp phải triển khai trên nguyên tắc đúng người, đúng việc và đúng thời điểm, phù hợp với kế hoạch nguồn nhân lực và các yêu cầu năng lực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần xem xét lựa chọn nguồn/ kênh tìm kiếm ứng viên (ví dụ qua đơn vị tuyển dụng chuyên nghiệp hoặc qua kênh trực tuyến như Facebook/ LinkedIn hoặc qua bạn bè, người quen giới thiệu) và áp dụng phương án xét tuyển phù hợp với đặc điểm công việc và yêu cầu về năng lực của vị trí cần tuyển.

                                                        

  Ngoài ra, để nhân sự mới sớm hòa nhập và gắn kết với tổ chức, doanh nghiệp cần tổ chức các buổi chia sẻ, đào tạo hội nhập để giúp nhân sự hiểu được sứ mệnh, mục tiêu hoạt động tổng thể của doanh nghiệp và kỳ vọng của doanh nghiệp đối với vai trò đóng góp của cá nhân họ.

                                                        

  3. Quản lý hiệu quả làm việc của nhân sự

   

  A person and person looking at papersDescription automatically generated

  Việc ghi nhận, theo dõi và đánh giá kết quả công việc cần được thực hiện minh bạch, khách quan giữa các nhân sự tại doanh nghiệp      

                                               

  Hệ thống quản lý hiệu quả làm việc của nhân sự cũng cần bắt đầu từ việc thiết lập các mục tiêu cá nhân, tập thể phòng ban, đội nhóm phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, xác định các chương trình hành động cụ thể từ đó theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để có những phương án hiệu chỉnh kịp thời. Do vậy, đây được xem như công cụ quan trọng giúp lãnh đạo doanh nghiệp gắn kết, khuyến khích nỗ lực của từng nhân sự tới các mục tiêu chung của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đặt ra các mục tiêu cụ thể và hướng nhân sự tới các trọng tâm công việc, kết quả cần thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu những công việc “dư thừa”, không mang lại hiệu quả.

                                                        

  Để hệ thống quản lý hiệu quả làm việc cấp cá nhân đạt được các kỳ vọng về quản trị, doanh nghiệp cần lưu ý về một số nội dung sau đây trong quá trình triển khai:                                                    

  - Việc phân bổ mục tiêu công việc, kế hoạch hành động và các kỳ vọng về kết quả phải trên cơ sở thống nhất giữa nhân sự và cấp quản lý và công bằng trong nội bộ doanh nghiệp.                                                      

  - Việc ghi nhận, theo dõi và đánh giá kết quả công việc cần được thực hiện minh bạch, khách quan giữa các nhân sự tại doanh nghiệp.                                                              

  - Cấp quản lý tại doanh nghiệp chủ động hướng dẫn, đào tạo trong quá trình làm việc và thường xuyên đưa ra góp ý để nhân sự có những cải thiện, điều chỉnh kịp thời trong quá trình làm việc thay vì đợi tới thời điểm đánh giá kết quả của nhân sự.                      

  - Kết quả hoàn thành công việc của nhân sự cần được liên kết chặt chẽ tới chính sách đãi ngộ (lương, thưởng, phúc lợi), chính sách đào tạo và phát triển nhân viên của doanh nghiệp, từ đó khuyến khích nhân sự cống hiến và gắn bó với tổ chức.          

  - Doanh nghiệp lựa chọn chu kỳ đánh giá hiệu quả công việc phù hợp nhằm đảm bảo kịp thời khích lệ những thành tích, nỗ lực của nhân sự cũng như tối ưu hóa nguồn lực (thời gian, tài chính) để triển khai. Thông thường, kỳ đánh giá kết quả hoàn thành công việc sẽ được thực hiện hàng quý hoặc 06 tháng/ lần.                       

                                                        

  4. Quản lý chế độ đãi ngộ cho nhân sự

   

  A person holding a piece of paperDescription automatically generated

  Chế độ đãi ngộ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng nhất tới sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp

   

  Chế độ đãi ngộ bao gồm chính sách lương cố định, thưởng, phúc lợi (bảo hiểm bắt buộc/ không bắt buộc, phúc lợi phi tài chính v.v.) là một trong những yếu tố có ảnh hưởng nhất tới sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp. Trong điều kiện hạn hẹp về ngân sách hoạt động nói chung cũng như ngân sách cho nhân sự nói riêng, để duy trì sự hài lòng của nhân sự, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được khuyến nghị áp dụng triết lý đãi ngộ tập trung vào sự công bằng nội bộ và chia sẻ. Trong đó:         

  - Sự công bằng nội bộ: thể hiện qua chế độ lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng, minh bạch trên cơ sở phù hợp mức độ phức tạp của công việc đảm nhận, kết quả công việc và mức độ đóng góp của nhân sự vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

  - Sự chia sẻ: thể hiện qua các cam kết của doanh nghiệp về chế độ thưởng, phúc lợi bổ sung cho người lao động trong trường hợp đạt kết quả kinh doanh khả quan.

  - Bên cạnh đó, để đảm bảo luôn duy trì một chính sách đãi ngộ hiệu quả, lãnh đạo doanh nghiệp cần thường xuyên lắng nghe nguyện vọng về đãi ngộ của người lao động để có những cập nhật, điều chỉnh giúp hài hòa lợi ích của các bên.

   

  5. Quản lý năng lực và đào tạo

   

  A person giving a presentation to a group of peopleDescription automatically generated    

  Doanh nghiệp cần quản lý được năng lực của nhân sự sao cho phù hợp với từng  vị trí được phân bổ

   

  Công tác quản lý năng lực là quá trình xác định và cập nhật các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng chuyên môn và hành vi cần thiết đối với từng vị trí công việc tại doanh nghiệp nhằm đáp ứng các định hướng, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp đồng thời tiến hành đánh giá mức độ thành thạo của đội ngũ nhân sự đối với từng yêu cầu năng lực. Việc đưa ra các yêu cầu cụ thể về năng lực đối với từng vị trí công việc sẽ giúp cải thiện hiệu quả và sự minh bạch hóa công tác tuyển dụng cũng như bổ nhiệm nhân sự tại doanh nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở để rà soát, phân loại nhân sự, từ đó thiết lập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và lộ trình phát triển sự nghiệp phù hợp đối với từng nhân sự.

   

  Để xác định cách thức triển khai các chương trình quản lý năng lực và đào tạo một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần nắm rõ đặc điểm về sự hình thành và phát triển của từng phân loại năng lực cũng như cấu trúc hệ thống năng lực thông thường tại doanh nghiệp.                                     

   

  6. Quản lý công tác quy hoạch đội ngũ kế cận và bổ nhiệm nhân sự quản  

  A person writing on a clipboardDescription automatically generated

  Đây là phương thức giúp thúc đẩy sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp

   

  Công tác quy hoạch đội ngũ kế cận là việc xác định các vị trí quản lý, điều hành then chốt có ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó lựa chọn các ứng viên tiềm năng trong hàng ngũ nhân sự hiện có tại doanh nghiệp để bồi dưỡng, phát triển nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực của vị trí dự kiến kế nhiệm. Đây là phương thức giúp thúc đẩy sự gắn bó của nhân sự với doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu nguy cơ chảy máu chất xám cũng như thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng tại doanh nghiệp.

                               

  Để đảm bảo hiệu quả công tác quy hoạch đội ngũ kế thừa và bổ nhiệm nhân sự, doanh nghiệp cần thiết lập lộ trình thăng tiến nội bộ rõ ràng trên nguyên tắc phù hợp với các tiêu chuẩn về năng lực hành vi, kiến thức và chuyên môn của từng vị trí quản lý. Ngoài ra, quy trình lựa chọn nhân sự vào đội ngũ kế thừa cũng như xem xét bổ nhiệm nhân sự quản lý cần phải đảm bảo minh bạch công bằng căn cứ kết quả rà soát, đánh giá năng lực và kết quả hoàn thành công việc của nhân sự trong quá trình làm việc.

                               

  7. Quản lý văn hóa doanh nghiệp và quan hệ với người lao động      

   

  A group of people holding wine glassesDescription automatically generated

  Văn hóa doanh nghiệp là giá trị vô hình, hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp

   

  Văn hóa doanh nghiệp là giá trị vô hình, hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm giá trị cốt lõi, các quy tắc, tôn chỉ hoạt động và hành vi, thái độ của mỗi thành viên tại doanh nghiệp trong quá trình tương tác nội bộ và với bên ngoài như khách hàng, đối tác v.v. Đây là một công cụ quản trị nhân sự quan trọng trong “việc chèo lái con thuyền” doanh nghiệp đi đúng hướng bởi nó giúp định hướng cách suy nghĩ, niềm tin và xu hướng hành vi của các nhân sự làm việc trong tổ chức, từ đó tạo ra tiếng nói chung giữa các cá nhân trong tổ chức. Một doanh nghiệp có nền tảng văn hóa tích cực trên cơ sở các giá trị cốt lõi và định hướng phát triển dài hạn vun đắp niềm tự hào của nhân viên về công việc của họ, niềm tin vào sự thành công của doanh nghiệp. Từ đó, họ sẽ không ngừng nỗ lực vì mục tiêu phát triển và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. 

   

  Kết luận   

  Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc xác định các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp của mình.

   

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  • 15/03/2024

  Mô hình Canvas luôn là lựa chọn ưu tiên của các nhà quản trị chiến lược, điển hình là các nhà khởi nghiệp trẻ và các doanh nghiệp lớn.

  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  • 27/02/2024

  Trên con đường tiến vào thời đại Cách mạng 4.0, dữ liệu không chỉ là một phần mềm của doanh nghiệp mà còn là tài sản vô cùng quan trọng, là nguồn lực dẫn dắt sự thành công và phát triển bền vững. Trong bối cảnh này, quản trị dữ liệu doanh nghiệp trở thành một yếu tố không thể phủ nhận, với vai trò quyết định trong việc đo lường hoạt động, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tuân thủ pháp lý. Hãy cùng khám phá sâu hơn về vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  • 31/01/2024

  Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển. Vốn lưu động đại diện cho khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, tức là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc quản lý vốn lưu động đòi hỏi sự cân nhắc và điều tiết khéo léo giữa tiền, chi phí và hoạt động kinh doanh.

  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  • 31/01/2024

  Trong quá trình phát triển và vận hành, việc huy động vốn là một phần quan trọng của chiến lược tài chính của một doanh nghiệp. Sự lựa chọn đúng phương án huy động vốn có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và bền vững của doanh nghiệp. Dưới đây là khung các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quá trình lựa chọn phương án huy động vốn

  Tầm quan trọng của nguồn vốn và các phương án tổ chức quản lý vốn
  Tầm quan trọng của nguồn vốn và các phương án tổ chức quản lý vốn
  • 31/01/2024

  Nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Không chỉ đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh liên tục mà còn đóng vai trò quyết định trong việc cạnh tranh, đổi mới công nghệ và tạo lợi thế cạnh tranh. Bài viết này sẽ trình bày tầm quan trọng của nguồn vốn và công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu về các phương án tổ chức, quản lý nguồn vốn.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn