• 29/01/2024
 • Quản lý điều hành
 • Việc xây dựng một kế hoạch tài chính toàn diện là bước quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Đó không chỉ là việc tính toán số liệu và dự đoán, mà còn là việc tạo ra một hướng đi chi tiết để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá quy trình từ việc thu thập thông tin đầu vào quan trọng đến việc thiết lập kế hoạch tài chính, dự báo dòng tiền và nhu cầu vốn, và cuối cùng là phân tích độ nhạy và xem xét các giả định quan trọng. Hãy cùng bắt đầu hành trình đến kế hoạch tài chính hoàn hảo.

  Xem thêm một số bài viết liên quan:


  Quy trình xây dựng bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

  Các cấu phần cơ bản trong kế hoạch tài chính

   

  1. Thông số đầu vào

   

  Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Dưới đây là những thông số đầu vào quan trọng và các kế hoạch liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc lập bản kế hoạch tài chính của doanh nghiệp:

   

  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Đây là nền tảng cho kế hoạch tài chính. Nó xác định mục tiêu sản xuất, loại sản phẩm hoặc dịch vụ cần sản xuất và dự báo sản lượng cụ thể.

   

  - Kế hoạch kinh doanh: Bao gồm mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp thị, và dự báo doanh thu từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

   

  - Kế hoạch sản xuất và cung ứng: Đặc tả lịch trình sản xuất, quy trình sản xuất, và kế hoạch cung ứng để đảm bảo cung cấp đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu thị trường.

   

  - Kế hoạch nguồn nhân lực: Xác định số lượng và loại hình nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh.

   

  - Kế hoạch mua sắm, đầu tư TSCĐ: Bao gồm các kế hoạch mua sắm thiết bị, máy móc, công cụ cần thiết cho sản xuất cũng như các kế hoạch đầu tư vào tài sản cố định để phát triển doanh nghiệp.

   

  - Kế hoạch hoạt động khác: Bao gồm các thông tin quan trọng như giá bán/ mua, sản lượng bán/ mua, thời điểm thực hiện, chi phí liên quan, và các chiết khấu áp dụng. Đây là những yếu tố quan trọng để dự toán doanh thu và chi phí trong kế hoạch tài chính.

   

  Các kế hoạch này là cơ sở quan trọng cho quá trình lập kế hoạch tài chính, giúp xác định các tham số quan trọng như doanh thu dự kiến, chi phí, và lợi nhuận. Bằng cách tổng hợp và phân tích chúng, ta có thể tiến xa hơn vào việc trình bày bản kế hoạch tài chính chi tiết ở bước tiếp theo.

   

   2. Thiết lập bản Kế hoạch tài chính

   

  Kế hoạch tài chính là một yếu tố quan trọng không chỉ trong quản lý tài chính mà còn trong sự phát triển và tồn tại của mọi doanh nghiệp. Nó là một công cụ quản lý quan trọng giúp doanh nghiệp xác định và điều chỉnh chiến lược tài chính của mình để đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực để duy trì hoạt động và đáp ứng các cam kết tài chính.

   

  Ngân sách hoạt động

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   Ngân sách hoạt động

   

  Để xây dựng một kế hoạch tài chính chi tiết, trước hết, doanh nghiệp cần phải dự toán doanh thu theo từng sản phẩm, dịch vụ, dự án hoặc phân khúc khách hàng. Dự toán này giúp dự báo nguồn thu chính của doanh nghiệp và cơ sở để lập kế hoạch tài chính.

   

  Sau đó, doanh nghiệp cần dự toán chi phí theo từng yếu tố và từng hoạt động dự kiến. Điều này bao gồm chi phí sản xuất, quản lý, tiếp thị, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Dự toán chi phí giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng quản lý tốt nguồn lực của mình.

   

  Kế hoạch dòng tiền

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   Kế hoạch dòng tiền để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán các khoản nợ và duy trì hoạt động hàng ngày

   

  Kế hoạch dòng tiền là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính, giúp dự báo dòng tiền vào và ra từ các hoạt động khác nhau. Điều này bao gồm dự báo dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài chính.

  Việc theo dõi dòng tiền là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán các khoản nợ và duy trì hoạt động hàng ngày.

   

  Kế hoạch vốn

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   Kế hoạch vốn là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính

   

  Kế hoạch vốn là một phần quan trọng của kế hoạch tài chính, bao gồm dự báo nhu cầu về vốn lưu động, tức là số tiền cần để duy trì hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

  Ngoài ra, doanh nghiệp cần dự báo nhu cầu vốn dài hạn để phục vụ kế hoạch mua sắm và đầu tư vào tài sản cố định. Tổng nhu cầu vốn cần huy động bao gồm cả vốn lưu động và vốn dài hạn.

   

  Dự báo các chỉ số tài chính trọng yếu

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   Doanh nghiệp cần dự báo các chỉ số tài chính đảm bảo rằng họ có thể duy trì hoạt động và đáp ứng các cam kết tài chính

   

  Để đảm bảo sự ổn định và bền vững, doanh nghiệp cần dự báo các chỉ số tài chính trọng yếu như khả năng sinh lời, điểm hòa vốn, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh khoản, an toàn vốn và khả năng sinh lời cho chủ đầu tư. Các chỉ số này giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính của mình và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết để đảm bảo rằng họ có thể duy trì hoạt động và đáp ứng các cam kết tài chính.

   

  Dự phóng kết quả tài chính của doanh nghiệp

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   Dự phóng kết quả tài chính của doanh nghiệp

   

  Phần này của kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp dự phóng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dự phóng kết quả lưu chuyển tiền tệ và dự phóng bảng cân đối kế toán. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính trong tương lai và có thể điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết để đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

   

  Phân tích độ nhạy theo tối thiểu 03 kịch bản

   

  Cách để thiết lập bản kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

   Doanh nghiệp cần phải thực hiện phân tích độ nhạy theo ít nhất ba kịch bản khác nhau

   

  Để đối phó với sự không chắc chắn trong môi trường kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện phân tích độ nhạy theo ít nhất ba kịch bản khác nhau. Điều này giúp đánh giá tác động của các giả định đầu vào quan trọng đến các chỉ số tài chính trọng yếu.
  Phân tích độ nhạy này giúp doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch tài chính và chiến lược kinh doanh để đảm bảo tính linh hoạt và sẵn sàng đối phó với các biến đổi không mong muốn trong môi trường kinh doanh.

   

  3. Giải định khác

   

  Dưới đây là các giả định khác mà doanh nghiệp cần lưu: Cơ cấu vốn và phương án giải ngân vốn (thời điểm, tỉ lệ giải ngân), lãi vay, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, tỷ giá ngoại tệ và chênh lệch tỷ số ngày phải thu – phải trả - tồn kho, lệch tỷ giá, % biến động về giả định trọng yếu (ví dụ: doanh số, giá bán, lãi suất) để phân tích độ nhạy của kế hoạch tài chính…

   

  Kết luận

  Quá trình xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp là một quy trình tỷ mỉ và phức tạp. Nó bao gồm thu thập thông tin chi tiết về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, từ đó xác định các yếu tố quan trọng như doanh thu, chi phí, dòng tiền, và nhu cầu vốn. Điều này giúp doanh nghiệp dự đoán tình hình tài chính và phát triển chiến lược để đảm bảo sự ổn định và bền vững. Quá trình này cũng đòi hỏi việc theo dõi và điều chỉnh kế hoạch theo thời gian để thích nghi với biến đổi trong môi trường kinh doanh và đảm bảo tiến tới mục tiêu kinh doanh.

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  • 15/03/2024

  Mô hình Canvas luôn là lựa chọn ưu tiên của các nhà quản trị chiến lược, điển hình là các nhà khởi nghiệp trẻ và các doanh nghiệp lớn.

  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  • 27/02/2024

  Trên con đường tiến vào thời đại Cách mạng 4.0, dữ liệu không chỉ là một phần mềm của doanh nghiệp mà còn là tài sản vô cùng quan trọng, là nguồn lực dẫn dắt sự thành công và phát triển bền vững. Trong bối cảnh này, quản trị dữ liệu doanh nghiệp trở thành một yếu tố không thể phủ nhận, với vai trò quyết định trong việc đo lường hoạt động, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tuân thủ pháp lý. Hãy cùng khám phá sâu hơn về vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp
  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp
  • 21/02/2024

  Nhân sự là tài sản quý giá nhất của một tổ chức, và để phát triển và duy trì sức mạnh cạnh tranh, việc quản lý nhân sự hiệu quả là không thể thiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp. Từ việc đặt ra mục tiêu rõ ràng đến việc quản lý năng lực và đào tạo, mỗi khía cạnh đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức với văn hóa mạnh mẽ và nhân sự đầy tiềm năng.

  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  • 31/01/2024

  Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển. Vốn lưu động đại diện cho khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, tức là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc quản lý vốn lưu động đòi hỏi sự cân nhắc và điều tiết khéo léo giữa tiền, chi phí và hoạt động kinh doanh.

  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  • 31/01/2024

  Trong quá trình phát triển và vận hành, việc huy động vốn là một phần quan trọng của chiến lược tài chính của một doanh nghiệp. Sự lựa chọn đúng phương án huy động vốn có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và bền vững của doanh nghiệp. Dưới đây là khung các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quá trình lựa chọn phương án huy động vốn

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn