1. Workspace

Khi người dùng đăng nhập vào phần mềm 1BOSS sẽ bắt gặp được màn hình Workspace – nơi người dùng xem được các biểu đồ từ tổng quan đến chi tiết của các phân hệ theo thiết lập hiển thị biểu đồ.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Nghiệp vụ → A. Mạng nội bộ doanh nghiệp → Workspace

Màn hình Workspace khi người dùng chưa tiến hành thiết lập:

Mạng truyền thông nội bộ

Sau khi người dùng đã tiến hành thiết lập các biểu đồ (xem hướng dẫn Thiết lập Workspace), màn hình Workspace sẽ hiển thị:

Mạng truyền thông nội bộ

Mạng truyền thông nội bộ

Mạng truyền thông nội bộ

Mạng truyền thông nội bộ

Tại các biểu đồ này người dùng có thể tiến hành lọc dữ liệu theo các trường điều kiện lọc bên góc phải biểu đồ (kỳ, nghiệp vụ, trạng thái, giai đoạn, nhân viên…)

2. Thông báo

Để tạo thông báo mới, người dùng truy cập theo đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Nghiệp vụ → A. Mạng nội bộ doanh nghiệp → Thông báo → Chọn vào biểu tượng thêm Mạng truyền thông nội bộ

Mạng truyền thông nội bộ

-Ngày hiệu lực: ngày thông báo sẽ hiển thị cho những người dùng có liên quan, trước khi đến ngày hiệu lực chỉ có người tạo mới có thể thấy được thông báo.

-Ngày hết hạn: nếu người thông báo chọn vào checkbox và đặt ngày hết hạn, thì sau ngày hết hạn này, thông báo sẽ bị xóa khỏi phần mềm. Ngược lại, thông báo sẽ vẫn hiển thị ở Dashboard và Danh mục thông báo

-Thông báo chung: hiển thị trên newsfeed của tất cả nhân viên

-Thông báo nội bộ: hiển thị trên newsfeed của các nhân viên thuộc phòng ban chọn

-Thông báo nhân viên: hiển thị trên newsfeed của các nhân viên được chọn

-Phòng ban: chỉ chọn được nếu là thông báo nội bộ

-Nhân viên: chỉ chọn được nếu là thông báo nhân viên

Các thông báo đã tạo có trên Danh mục thông báo, sẽ hiển thị trên Newsfeed và chuông cũng bật chế độ nhắc có thông báo mới, như hình:

Mạng truyền thông nội bộ

3. Hộp thư

Người dùng thường sử dụng gmail để gửi hoặc nhận thư, giờ đây người dùng có thể sử dụng chính phần mềm 1BOSS để quản lý mail công việc, thay thế cho gmail. Trước tiên, người dùng cần thiết lập email sử dụng để trao đổi công việc trong phần Thiết lập thông tin cá nhân (tham khảo tài liệu Thiết lập email)

Bước 1: Nhận thông báo khi có thư đến

Khi có thư gửi đến, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tại biểu tượng Mạng truyền thông nội bộ , người dùng bấm chọn vào sẽ đọc được thông báo “Bạn vừa nhận 1 email mới”.

Mạng truyền thông nội bộ

Bước 2: Quản lý hộp thư đến

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Nghiệp vụ → A. Mạng nội bộ doanh nghiệp → Thư đến

Trạng thái: Email nhận sẽ gồm 2 trạng thái: Chưa xem và Đã xem

-Chưa xem: người dùng vừa nhận được thông báo email gửi đến và chưa thao tác bấm vào xem thư thì thư vẫn luôn ở trạng thái Chưa xem

-Đã xem: bất kỳ thao tác bấm vào xem thư nào thì trạng thái trên hệ thống đều tự động cập nhật thành đã xem

Tìm kiếm email: Người dùng chọn vào biểu tượng Mạng truyền thông nội bộ để hiển thị các điều kiện lọc. Hệ thống mặc định danh mục email nhận chỉ hiển thị những email người dùng chưa xem. Để tìm lại email đã xem, người dùng thao tác thay đổi trạng thái tại trường Trạng thái.

Mạng truyền thông nội bộ

Bước 3: Trả lời mail

Tại màn hình Danh mục email nhận, người dùng chọn vào mail cần trả lời (1) và chọn vào biểu tượng reply Mạng truyền thông nội bộ (2).

Mạng truyền thông nội bộ

Lúc này màn hình gửi email hiển thị sẽ tự động điền các thông tin như:

-Người gửi: mail của người phản hồi

-Người nhận: mail của người nhận phản hồi

-Chủ đề: có cú pháp RE: tiêu đề của email nhận

-Nội dung: gồm khu vực để nhập nội dung và khu vực thông tin của email nhận

Mạng truyền thông nội bộ

Bước 4: Chuyển tiếp email

Tại màn hình Danh mục email nhận, người dùng chọn vào mail cần trả lời (1) và chọn vào biểu tượng forward Mạng truyền thông nội bộ (2).

Mạng truyền thông nội bộ

Lúc này màn hình gửi email hiển thị sẽ tự động điền các thông tin như:

-Người gửi: mail của người chuyển tiếp

-Chủ đề: có cú pháp FW: tiêu đề của email nhận

-Nội dung: gồm khu vực để nhập nội dung và khu vực thông tin của email nhận

Mạng truyền thông nội bộ

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Nghiệp vụ → A. Mạng nội bộ doanh nghiệp → Thư đi → chọn biểu tượng Gửi mail Mạng truyền thông nội bộ

Mạng truyền thông nội bộ

-Chọn mail template: đối với các email marketing, email tuyển dụng, … người dùng có thể tạo sẵn một mẫu email để sử dụng trong nhiều trường hợp (tham khảo tài liệu Thiết lập email )

-CC: gửi thư hàng loạt và các người nhận có thể thấy nhau

-BCC: gửi thư hàng loạt và các người nhận không thấy nhau

4. Quản lý thư mục/file

Là nơi lưu trữ thư mục/file cần dùng, quan trọng của công ty và cá nhân hoặc các file nghiệp vụ đã xóa cần khôi phục lại.

Bước 1: Tạo thư mục

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Nghiệp vụ → A. Mạng nội bộ doanh nghiệp → Công ty

Mạng truyền thông nội bộ

Bước 2: Thêm file vào thư mục

Người dùng chọn vào đường dẫn tên Thư mục để mở màn hình Danh mục file (Publish).

Mạng truyền thông nội bộ

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ →Nghiệp vụ →A. Mạng nội bộ doanh nghiệp →Cá nhân

Mạng truyền thông nội bộ

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Nghiệp vụ → A. Mạng nội bộ doanh nghiệp → Thùng rác

Mạng truyền thông nội bộ

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
Đăng ký Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
.1boss.vn