2. Công việc phát sinh/định kỳ

Bước 1: Tạo mẫu công việc phát sinh/định kỳ

Mẫu công việc sử dụng cho các công việc thường xuyên lặp lại ở các nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian tạo lại công việc tương tự nhiều lần.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ →Danh mục →A. Công việc →Mẫu công việc →Chọn biểu tượng thêm Công việc phát sinh/định kỳ

Tại màn hình hiện ra, người dùng nhập đầy đủ các thông tin, đính kèm file (nếu có).

Công việc phát sinh/định kỳ

Ô Dùng chung: dành cho công ty có nhiều đơn vị khi dữ liệu cần sử dụng chung/riêng cho các đơn vị khác nhau.

Bước 2: Tạo trạng thái công việc

Tạo mặc định các loại trạng thái của từng phân loại, giúp người dùng dễ nắm bắt tiến độ cụ thể của công việc.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ → Danh mục → A. Công việc → Trạng thái → Chọn vào biểu tượng thêm Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Khi tạo trạng thái cho Công việc, người dùng chọn Phân loại Công việc.

Tips: Cùng 1 phân loại, không được tạo 2 trạng thái cùng tên. Nhưng 2 trạng thái cùng tên có thể xuất hiện ở 2 phân loại khác nhau.

Bước 3: Tạo công việc phát sinh/định kỳ

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS OFFICE+ →Nghiệp vụ →B. Công việc → Công việc → Chọn vào biểu tượng thêm Công việc phát sinh/định kỳ

Đối với công việc phát sinh/định kỳ, trường thông tin Dự án/Nhóm công việc, Quy trình, Bước => người dùng bỏ trống.

Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc định kỳ bắt buộc thiết lập lịch trình, cụ thể:

Công việc phát sinh/định kỳ

-Bắt đầu – kết thúc: thời gian áp dụng lịch trình sau khi thiết lập

-Tạo trước … Ngày/Tuần/Tháng/Quý/Năm: Công việc sẽ được tạo trước bao lâu

-Loại: loại lịch trình sẽ thiết lập chi tiết theo Ngày/Tuần/Tháng/Năm

+Loại Ngày: mỗi bao nhiêu ngày hay mỗi ngày

+Loại Tuần: Thứ mấy trong tuần (Thứ 2 - Chủ nhật)

+Loại Tháng: định kỳ Ngày nào của mỗi bao nhiêu Tháng hoặc định kỳ Thứ mấy Tuần mấy của mỗi bao nhiêu Tháng

+Loại Năm: định kỳ Ngày nào của Tháng nào mỗi bao nhiêu Năm hoặc định kỳ Thứ mấy Tuần mấy Tháng nào của mỗi bao nhiêu Năm

Tips: Công việc định kỳ bắt buộc thiết lập lịch trình cụ thể.

Bước 4: Quản lý công việc phát sinh/định kỳ

Người dùng chọn biểu tượng góc phải để thay đổi giao diện tùy ý. Giao diện danh mục công việc có 2 dạng:

Giao diện Kanban Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Giao diện lưới Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Sau khi tạo xong công việc phát sinh/ định kỳ, người dùng chọn vào Công việc đã tạo để xem chi tiết.

Công việc phát sinh/định kỳ

Người dùng tùy chỉnh trạng thái công việc: Vào chi tiết công việc → chọn Trạng thái chuyển

Công việc phát sinh/định kỳ

Tips:
-Trạng thái công việc “Chưa xử lý” phải chuyển sang “Đang làm” thì mới chuyển được sang các trạng thái còn lại (trừ trạng thái Hủy).
-Trạng thái công việc đã chuyển sang “Đang làm” thì không được chuyển về trạng thái “Chưa xử lý”.

Vào màn hình chi tiết công việc, chọn Hoạt động → Sửa

Công việc phát sinh/định kỳ

Cách 1: Vào màn hình chi tiết công việc, chọn Hoạt động → Xóa

Công việc phát sinh/định kỳ

Cách 2: Chọn Công việc cần xóa tại Danh mục công việc, sau đó chọn biểu tượng Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Ở màn hình Danh mục công việc, người dùng chọn biểu tượng Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Lọc dữ liệu để tìm kiếm

Công việc phát sinh/định kỳ

Vào màn hình chi tiết công việc, ở mục Ghi chú người dùng tiến hành nhập nội dung.

Công việc phát sinh/định kỳ

Ngoài ra, người dùng có thể nhập nhanh nội dung ghi chú ở biểu tượng Công việc phát sinh/định kỳ tại Danh mục công việc

Vào màn hình chi tiết công việc, chọn Hoạt động → Đính kèm → Chọn file cần đính kèm

Công việc phát sinh/định kỳ

Để liệt kê đầy đủ danh sách các nội dung cần hoàn thành, nhằm hướng đến đúng mục tiêu đã đề ra, đảm bảo không bị thiếu sót bất kỳ nội dung trong quá trình thực hiện công việc.

Ở màn hình chi tiết công việc, người dùng vào mục Thông tin checklist công việc → Chọn biểu tượng Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Nếu khi cập nhật, checklist đã được hoàn thành thì người dùng chọn vào ô Hoàn thành.

Công việc phát sinh/định kỳ

Quá trình thực hiện công việc khó tránh khỏi những vấn đề xảy ra phát sinh. Vì vậy người dùng phải tiến hành cập nhật vấn đề và quản lý những vấn đề để công việc hoàn thiện tốt nhất.

Ở màn hình chi tiết công việc, người dùng vào mục Quản lý vấn đề → Chọn biểu tượng Công việc phát sinh/định kỳ

Công việc phát sinh/định kỳ

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
Đăng ký Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
.1boss.vn