3. Thiết lập Workspace

Màn hình Workspace là nơi thể hiện trình bày các biểu đồ, số liệu thống kê từ tổng quan đến chi tiết của các nghiệp vụ từng phân hệ.

Tại màn hình thiết lập Workspace này, người dùng sẽ tiến hành thiết lập ẩn hiện, thứ tự các biểu đồ tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân.

Thiết lập thông tin cá nhân

Người dùng lọc biểu đồ từ mục Danh sách Dashboard và thao tác kéo thả các biểu đồ từ lưới Danh sách biểu đồ (bên trái) sang lưới Danh sách biểu đồ hiển thị Dashboard (bên phải).

Thiết lập thông tin cá nhân

Đồng thời, người dùng có thể kéo di chuyển vị trí tại Danh sách biểu đồ hiển thị Dashboard (bên phải) để sắp xếp thứ tự hiển thị biểu đồ trên màn hình Workspace.

Lưu ý: Tên biểu đồ trong Dashboard Quan hệ khách hàng, Dịch vụ khách hàng, Dự án, Công việc được note thêm tên viết tắt, giúp người dùng nhận diện dễ dàng biểu đồ thuộc menu nào trên hệ thống. Cụ thể:

- Menu Quan hệ khách hàng – tên viết tắt CR (Customer Relationship)

- Menu Dịch vụ khách hàng – tên viết tắt CS (Customer Service)

- Menu Dự án – tên viết tắt PR (Project)

- Menu Công việc – tên viết tắt WO (Works)

Sau khi thiết lập xong người dùng chọn Lưu.

Notes: Khi người dùng thiết lập hiện trên 10 biểu đồ, hệ thống sẽ cảnh báo tốc độ loading dữ liệu trên màn hình Workspace có thể chậm hơn. Người dùng cân nhắc trong quá trình thiết lập.

Thiết lập thông tin cá nhân

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
Đăng ký Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
.1boss.vn