• 20/04/2022
 • Quản lý điều hành
 • Ngoài sản phẩm, bán hàng và dịch vụ… trong hoạt động kinh doanh, thì kết hợp tốt các loại đòn bẩy kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu doanh thu, nâng cao lợi nhuận. Vậy đòn bẩy kinh doanh là gì, có những loại đòn bẩy cơ bản nào doanh nghiệp có thể áp dụng?


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Khái niệm đòn bẩy kinh doanh

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

   

  Trong vật lý, đòn bẩy được hiểu là một công cụ để khuếch đại lực, từ một lực nhỏ thành một lực lớn hơn để tác động vào vật thể cần di chuyển nhờ vào cánh tay đòn và điểm tựa. Chính vì sức mạnh to lớn của đòn bẩy mà nhà vật lý Archimedes đã từng khẳng định: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trái đất lên”.

  Trong quản trị tài chính doanh nghiệp, thuật ngữ “đòn bẩy” được sử dụng để chỉ việc sử dụng các loại chi phí như chi phí cố định, chi phí biến đổi hoặc việc sử dụng vốn vay,…nhằm khuếch đại kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   

  Phân loại đòn bẩy kinh doanh trong doanh nghiệp

   

  Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì đòn bẩy được chia thành 3 loại chính bao gồm:

   

  Đòn bẩy hoạt động dựa trên mức chi phí (Operating Leverage – OL)

   

  Operating Leverage là gì?

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

  Đòn bẩy kinh doanh

   

  Đòn bẩy kinh doanh là mức độ sử dụng các chi phí cố định kinh doanh nhằm hi vọng gia tăng lợi nhuận trước lãi vay và thuế hay tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản.

  Chi phí cố định (hay định phí) là những khoản chi phí không thay đổi hoặc ít thay đổi khi sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ thay đổi như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hiểm; tiền thuê văn phòng, nhà xưởng; tiền lương trả cho cán bộ quản lý,…

  Chi phí biến đổi (hay biến phí) là những khoản chi phí thay đổi khi sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ thay đổi như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; tiền điện, nước, điện thoại,…

   

  Mức độ thay đổi của đòn bẩy kinh doanh (DOL)

   

  Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ thay đổi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế do sự thay đổi của doanh thu hoặc khối lượng hàng bán.

  Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh (DOL -Degree of Operating Leverage) được xác định theo công thức sau:

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

  DOL -Degree of Operating Leverage

   

  Trong đó:

  Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh cho chúng ta biết lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi bao nhiêu % khi sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ thay đổi 1%.

  Ví dụ minh họa:

  Phân tích tác động của đòn bẩy kinh doanh đến lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của 2 công ty A và B có tỷ số đòn bẩy hoạt động khác nhau (đơn vị: triệu đồng) như sau:

  Ví dụ minh họa

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

   

  Qua ví dụ trên có thể thấy một số nhận xét về 2 Công ty A và B như sau:

  Như vậy, khi xem xét đòn bẩy kinh doanh của doanh nghiệp có thể nhận thấy:

   

  Vai trò của đòn bẩy kinh doanh đối với doanh nghiệp

   

  Đòn bẩy kinh doanh giúp cho các nhà quản trị thấy được mối quan hệ giữa thị trường yếu tố đầu ra với quyết định về quy mô kinh doanh và quyết định đầu tư vào các loại tài sản.

  Từ đó, đưa ra quyết định đầu tư một cách hợp lý nhằm gia tăng trực tiếp lợi nhuận trước lãi vay và thuế để gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần, đồng thời phải tính đến rủi ro kinh doanh có thể gặp phải khi không tiêu thụ được sản phẩm.

   

  Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới rủi ro kinh doanh

   

  Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro kinh doanh của một doanh nghiệp, trong đó có:

  Như vậy, đòn bẩy kinh doanh là một bộ phận của rủi ro doanh nghiệp. Nó khuếch đại sự thay đổi của EBIT, do đó khuếch đại rủi ro kinh doanh khi doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi.

  Một doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh cao thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của doanh thu (hoặc sản lượng hàng hoá tiêu thụ), có thể dẫn đến sự thay đổi lớn hơn về lợi nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp.

  Điều đó có nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp rất nhạy cảm với mức độ sử dụng chi phí cố định kinh doanh trong mối quan hệ với chi phí biến đổi và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy kinh doanh như sử dụng con dao hai lưỡi.

  Doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh lớn có khả năng gia tăng nhanh lợi nhuận trước lãi vay và thuế, nhưng cũng ẩn chứa rủi ro kinh doanh lớn.

   

  Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage – FL)

   

  Financial Leverage là gì?

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

   

  Đòn bẩy tài chính là thể hiện mức độ sử dụng vốn vay trong nguồn vốn của doanh nghiệp với hy vọng gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần.

  Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính doanh nghiệp được thể hiện ở hệ số nợ. Doanh nghiệp có hệ số nợ cao thể hiện doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính ở mức độ cao và ngược lại.

  Ví dụ: Công ty A có tổng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm là 1 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 700 triệu đồng, vốn chủ sở hữu 300 triệu đồng. Công ty B có tổng nguồn vốn là 1.2 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 600 triệu đồng, vốn chủ sở hữu là 600 triệu. Ta nói, công ty A sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn công ty B.

   

  Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính (DFL)

   

  Để đánh giá ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ hữu (EPS) người ta sử dụng thước đo mức độ tác động của đòn bẩy tài chính (DFL -Degree of Financial Leverage).

  Mức độ tác động của đòn bẩy tài chính là tỷ lệ thay đổi của tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (EPS) do sự thay đổi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế và được xác định theo công thức:

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

  DFL -Degree of Financial Leverage

   

  Trong đó:

  Mức độ tác động của đòn bẩy tài chính phản ánh khi lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi 1% thì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi bao nhiêu phần trăm.

   

  Ví dụ cho DFL

   

  Công ty A chuyên sản xuất kinh doanh trái bóng chuyền, trong năm 2020 có các chỉ tiêu như sau:

  Yêu cầu: Xác định độ lớn đòn bẩy tài chính của công ty?

  Ta có:

  EBIT = Q x (p – v) – F = 30.000 x (100.000 – 84.000) – 280.000.000 = 200.000.000 VNĐ

  + Mức độ tác động của đòn bẩy tài chính lên doanh nghiệp là:

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

  Như vậy, với mức lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) = 200.000.000 VNĐ khi doanh nghiệp A tăng/giảm 1% số lợi nhuận này thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng/giảm 1,43%.

  Vậy, có thể thấy:

  + Tại các mức lợi nhuận trước lãi vay và thuế khác nhau thì mức độ tác động của đòn bẩy tài chính là khác nhau.

  + Mức độ tác động của đòn bẩy tài chính là một trong những thước đo đánh giá mức độ rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

   

  Lợi ích của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp

   

  Đòn bẩy tài chính được xem là công cụ tài chính ưa thích của các doanh nghiệp, hay các nhà đầu tư bởi nó:

   

  Tác động của đòn bẩy tài chính tới rủi ro tài chính

   

   

  Đòn bẩy tổng hợp (Total Leverage – TL)

   

  Total Leverage là gì?

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

   

  Đòn bẩy tổng hợp là sự phối hợp giữa đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

   

  Tác động của đòn bẩy kinh doanh tổng hợp tới doanh nghiệp (DTL)

   

  Khi ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh chấm dứt thì ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính sẽ thay thế để khuếch đại doanh lợi vốn chủ sở hữu khi doanh thu thay đổi. Sự ảnh hưởng này diễn ra qua hai bước:

  Bước thứ nhất: khi số lượng tiêu thụ thay đổi do tác động của đòn bẩy kinh doanh làm cho lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi.

  Bước thứ hai: khi lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi, do tác động của đòn bẩy tài chính làm cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu thay đổi.

  Mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp (DTL -Degree of Total Leverage) được tính theo công thức sau:

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

  DTL -Degree of Total Leverage

   

  Trong đó:

  Như vậy, mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp cho chúng ta biết % thay đổi của tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu khi doanh thu thay đổi 1%.

   

  Ví dụ cho DTL

   

  Một công ty chuyên sản xuất xe đạp có các chỉ tiêu trong năm 2020 như sau (đơn vị: nghìn đồng):

  Yêu cầu: Xác định độ lớn của đòn bẩy tổng hợp ở mức sản lượng 20.000 chiếc?

  Ta có:

  + Mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp lên doanh nghiệp là:

   

  3 Đòn bẩy kinh doanh giúp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

   

  Từ kết quả trên ta có nhận xét là: khi doanh thu tăng/giảm 1% thì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ tăng/giảm 1,13%. Nói cách khác, khi DTL càng lớn thì mức độ kì vọng ROE càng cao khi doanh số bán tăng.

  1BOSS hy vọng qua bài viết, các bạn đã hiểu rõ hơn về các loại đòn bẩy kinh doanh trong doanh nghiệp, từ đó có thể vận dụng linh hoạt các công cụ này để phục vụ cho việc phân tích, ra quyết định quản trị. Chúc Quý doanh nghiệp, quý anh chị và các bạn độc giả thành công!

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

   

   

  Bài viết khác
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  Hoạch định mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với mô hình Canvas
  • 15/03/2024

  Mô hình Canvas luôn là lựa chọn ưu tiên của các nhà quản trị chiến lược, điển hình là các nhà khởi nghiệp trẻ và các doanh nghiệp lớn.

  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  Vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0
  • 27/02/2024

  Trên con đường tiến vào thời đại Cách mạng 4.0, dữ liệu không chỉ là một phần mềm của doanh nghiệp mà còn là tài sản vô cùng quan trọng, là nguồn lực dẫn dắt sự thành công và phát triển bền vững. Trong bối cảnh này, quản trị dữ liệu doanh nghiệp trở thành một yếu tố không thể phủ nhận, với vai trò quyết định trong việc đo lường hoạt động, hỗ trợ ra quyết định, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tuân thủ pháp lý. Hãy cùng khám phá sâu hơn về vai trò của quản trị dữ liệu doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp
  Các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp
  • 21/02/2024

  Nhân sự là tài sản quý giá nhất của một tổ chức, và để phát triển và duy trì sức mạnh cạnh tranh, việc quản lý nhân sự hiệu quả là không thể thiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào các cấu phần trong khung quản trị nguồn lực tại doanh nghiệp. Từ việc đặt ra mục tiêu rõ ràng đến việc quản lý năng lực và đào tạo, mỗi khía cạnh đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức với văn hóa mạnh mẽ và nhân sự đầy tiềm năng.

  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  Các phương pháp quản lý vốn lưu động hiệu quả mà doanh nghiệp cần lưu ý
  • 31/01/2024

  Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển. Vốn lưu động đại diện cho khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, tức là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc quản lý vốn lưu động đòi hỏi sự cân nhắc và điều tiết khéo léo giữa tiền, chi phí và hoạt động kinh doanh.

  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn phương án huy động vốn của doanh nghiệp
  • 31/01/2024

  Trong quá trình phát triển và vận hành, việc huy động vốn là một phần quan trọng của chiến lược tài chính của một doanh nghiệp. Sự lựa chọn đúng phương án huy động vốn có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và bền vững của doanh nghiệp. Dưới đây là khung các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quá trình lựa chọn phương án huy động vốn

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn