• 05/07/2022
 • Xu hướng chuyển đổi số
 • Chữ ký số là gì? Loại chữ ký này giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các giao dịch, đặc biệt là những giao dịch điện tử. Trong thời đại 4.0, việc sở hữu chữ ký số riêng của mỗi doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Bài viết sau đây sẽ giúp các doanh nghiệp có thông tin đầy đủ hơn về loại chữ ký này.

   
  G
  M
  T
  Y
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
  Text-to-speech function is limited to 200 characters
   
   

   

  Options : History : Feedback : Close


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  1. Chữ ký số là gì?

   

  Chữ ký số là gì? Tổng hợp kiến thức về chữ ký số đầy đủ nhất

   

  Định nghĩa về chữ ký số theo quy định của pháp luật

   

  Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

   

  (Theo Khoản 6, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số)

   

  Định nghĩa chữ ký số là gì theo tính ứng dụng và cấu thành của chữ ký số

   

  Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra dựa trên công nghệ mã hóa công khai. Chữ ký số đóng vai trò như một chữ ký tay cá nhân hoặc con dấu của doanh nghiệp, được thừa nhận về mặt pháp lý khi giao dịch trên môi trường điện tử như: ký hợp đồng điện tử, ký kê khai thuế, ký phát hành hóa đơn điện tử, ký giao dịch tài chính… 

  Chữ ký số đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận, đảm bảo về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia ký kết văn bản hay giao dịch điện tử.

   

  2. Cấu tạo của chữ ký số

   

  RSA là một thuật toán mật mã hóa khóa công khai. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử đồng thời với việc mã hóa. Nó đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực mật mã học trong việc sử dụng khóa công cộng. RSA đang được sử dụng phổ biến trong thương mại điện tử và được cho là đảm bảo an toàn với điều kiện độ dài khóa đủ lớn.

  Dựa trên công nghệ RSA Chữ ký số gồm một cặp khóa được mã hóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng: một khóa công khai (Public Key) và một khóa bí mật (Private Key). Trong đó:

   

  Khóa bí mật: Dùng để tạo chữ ký số
  Khóa công khai: Dùng để thẩm định, kiểm tra chữ ký số và xác thực người dùng. Nó được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
  Người ký: Nghĩa là thuê bao dùng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu nào đó dưới tên mình.
  Người nhận: Là tổ chức hoặc cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, bằng việc sử dụng các chứng thư số của người ký để kiểm tra chữ ký số ở thông điệp dữ liệu nhận được và sau đó tiến hành các hoạt động, giao dịch liên quan.
  Ký số: Là việc đưa khóa bí mật vào một phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu nào đó.

   

  Chữ ký số là gì? Tổng hợp kiến thức về chữ ký số đầy đủ nhất

  Hình mẫu các loại chữ ký số

   

  Chữ ký số hợp lệ là khi bấm vào chữ ký số trên văn bản sẽ hiển thị thông tin chi tiết như sau:

   

  Chữ ký số là gì? Tổng hợp kiến thức về chữ ký số đầy đủ nhất

   

  Chữ ký số được nhận định là chữ ký điện tử an toàn khi nó được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và có thể kiểm tra được bằng khóa công khai. Doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân muốn tạo chữ ký số thì cần có chứng thư số trước tiên.

   

  3. Chữ ký số dành cho những đối tượng nào?

   

  3.1. Chữ ký số của tổ chức

   

  1. Mô tả 
  • Là con dấu của tổ chức
  • Là chữ ký số của người đại diện trước pháp luật của tổ chức (người sở hữu chứng thư)
  2. Quản lý/ sử dụng 
  • Người đại diện trước pháp luật của tổ chức
  • Có thể phân công người quản lý/sử dụng chữ ký số (như con dấu của tổ chức) (Ví dụ: nhân viên văn thư)
  3. Giá trị pháp lý  Pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì được ký bởi chữ ký số của cơ quan tổ chức
  4. Ngữ cảnh sử dụng Dùng trong các giao dịch của tổ chức theo phân công chức năng quyền hạn của tổ chức
  5. Cách sử dụng

  Hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng chữ ký số trong doanh nghiệp, đối với HCSN thì có quy định tại thông tư 41/2017/TT-BTTTT , Thông tư 01/2019/TT-BNV hướng dẫn thì:

  • Hồ sơ nào có yêu cầu ký tên và đóng dầu thì dùng 2 chữ ký số: 1 của cá nhân trong tổ chức, 1 của tổ chức
  • Hồ sơ nào yêu cầu ký tên thì dùng chữ ký số của cá nhân trong tổ chức

   

  Theo nghị định 130/2018/NĐ-CP thì quy định: Hồ sơ nào có yêu cầu đóng dấu thì dùng chữ ký số của tổ chức

   

  3.2. Chữ ký số của cá nhân trong tổ chức

   

   

  1. Mô tả 

  Là chữ ký số của cá nhân trong tổ chức, khi ký số thì trên chữ ký số có ghi rõ chức danh của cá nhân đó trong tổ chức

  2. Quản lý/ sử dụng 

  Cá nhân

  3. Giá trị pháp lý  Pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì ký bằng chữ ký số của cá nhân
  4. Ngữ cảnh sử dụng

  Dùng trong các giao dịch của tổ chức theo phân công chức năng quyền hạn của tổ chức

  Khuyến nghị: Đối với các giao dịch của tổ chức nên sử dụng chữ ký số của cá nhân trong tổ chức để đảm bảo tính chính xác/trung thực về chức danh của người ký

  5. Cách sử dụng

  Hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng chữ ký số trong doanh nghiệp, đối với HCSN thì có quy định tại thông tư 41/2017/TT-BTTTT , Thông tư 01/2019/TT-BNV hướng dẫn thì:

  • Hồ sơ nào có yêu cầu ký tên và đóng dầu thì dùng 2 chữ ký số: 1 của cá nhân trong tổ chức, 1 của tổ chức
  • Hồ sơ nào yêu cầu ký tên thì dùng chữ ký số của cá nhân trong tổ chức

   

  Theo nghị định 130/2018/NĐ-CP thì quy định: Hồ sơ nào có yêu cầu đóng dấu thì dùng chữ ký số của tổ chức

   

  3.3. Chữ ký số của cá nhân

   

  1. Mô tả  Là chữ ký số của cá nhân, khi ký số thì trên chữ ký số chỉ thể hiện tên của cá nhân
  2. Quản lý/ sử dụng  Cá nhân
  3. Giá trị pháp lý  Pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì ký bằng chữ ký số của cá nhân
  4. Ngữ cảnh sử dụng
  • Dùng trong giao dịch của cá nhân
  • Hoặc/và dùng trong các giao dịch của tổ chức theo phân công chức năng quyền hạn của tổ chứcKhuyến nghị: Đối với các giao dịch của tổ chức nên sử dụng chữ ký số của cá nhân trong tổ chức để đảm bảo tính chính xác/trung thực về chức danh của người ký
  5. Cách sử dụng  Các hồ sơ điện tử yêu cầu phải ký số

   

  4. Đặc trưng của chữ ký số là gì?

   

   

  5. Mối liên quan giữa chữ ký số và chứng thư số 

   

  Chứng thư số là gì?

   

  Chứng thư số là dạng chứng minh thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp, nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của cá nhân/ tổ chức, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

   

  Chữ ký số là gì? Tổng hợp kiến thức về chữ ký số đầy đủ nhất

   

  Chứng thư số đóng vai trò như một chứng minh thư hoặc hộ chiếu để xác nhận danh tính cá nhân/tổ chức thực hiện ký số. Nếu cá nhân hoặc tổ chức muốn sử dụng chữ ký số thì phải được chứng thực chứng thư số từ cơ quan nhà nước.

  Nội dung chứng thư trong chữ ký số của doanh nghiệp gồm các thông tin cơ bản sau:

   

  Tên thuê bao Tên chủ thể sở hữu chứng thư số
  Số seri Số seri trong chứng thư số
  Tên đơn vị chứng thực Tên đơn vị chứng thực chữ ký số cho DN
  Chữ ký số Chữ ký số được chứng thực của đơn vị chứng thực
  Mục đích và hạn chế Mục đích và hạn chế phạm vi sử dụng chứng thư số
  Trách nhiệm Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
  Thuật toán mật mã Thuật toán mật mã xác định chứng thư số
  Thông tin khác Các thông tin cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

   

  6. Mô hình hoạt động của chữ ký số

   

  Chữ ký số là gì? Tổng hợp kiến thức về chữ ký số đầy đủ nhất

   

  1. Thông tin của cá nhân, tổ chức được mã hóa và sử dụng khóa cá nhân để bảo mật, một mã khóa công khai để người dùng có thể đăng nhập vào thiết bị máy tính để ký số.
  2. Khi mã khóa công khai khớp với mã khóa cá nhân thì cá nhân, tổ chức đó sẽ có thể thực hiện ký số qua một thiết bị vật lý gọi là USB Token.
  3. Người dùng sử dụng USB Token thực hiện ký lên các văn bản khi đó chữ ký đó được gọi là chữ ký số.

   

  7. Các quy định về giá trị pháp lý của chữ ký số

   

  Nội dung tại Điều 8, Chương II  Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của chữ ký số như sau:

   

  8. Chữ ký số dùng để làm gì?

   

  Ứng dụng của chữ ký số

   

  Chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương như cho chữ ký tay của cá nhân hoặc con dấu của doanh nghiệp/tổ chức trong các giao dịch điện tử trực tuyến và thủ tục hành chính của doanh nghiệp như:

   

  ỨNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ
  Chữ ký số dùng cho cá nhân Chữ ký số trong doanh nghiệp/tổ chức Chữ ký số cho cá nhân thuộc tổ chức
  • Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin
  • Kê khai, quyết toán thuế TNCN
  • Giao dịch ngân hàng, tín dụng
  • Chứng khoán điện tử
  • Mua bán trực tuyến
  • Mua bán, thanh toán qua mạng
  • Ký hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế
  • Ký email, ký kết văn bản điện tử…
  • Kê khai thuế điện tử
  • Hóa đơn điện tử
  • Khai hồ sơ BHXH điện tử
  • Khai báo Thống kê điện tử
  • Nộp thuế điện tử
  • Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước
  • Hải quan điện tử
  • Giao dịch ngân hàng điện tử
  • Đăng ký doanh nghiệp
  • Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B
  • Ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, văn bản điện tử
  • Chứng từ trong giao dịch nội bộ như: Phiếu tạm ứng, Phiếu thu, Phiếu chi, báo cáo quản trị…

  Giao dịch nghiệp vụ trong nội bộ tổ chức hoặc đại diện tổ chức thực hiện giao dịch với bên ngoài khi được ủy quyền:

  • Nghiệp vụ nội bộ: Ký xác nhận văn bản điện tử, email, login hệ thống bảo mật công ty; Ký chứng từ trong giao dịch nội bộ như: thanh toán tạm ứng, phiếu thu, phiếu chi…
  • Giao dịch được tổ chức ủy quyền: Giao dịch/ thanh toán thương mại điện tử, ký kết văn bản điện tử, ngân hàng điện tử…

   

  Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số như một cam kết đồng ý về các điều khoản nội dung/thông điệp trên văn bản, hợp đồng, chứng từ hoặc các giao dịch điện tử. Chữ ký số đảm bảo tính chính xác, vẹn toàn và bảo mật dữ liệu cho các thông điệp nội dung trên văn bản đã ký.

  Sử dụng chữ ký số là yêu cầu bắt buộc trong một số giao dịch hành chính theo quy định của Cơ quan nhà nước như sau:

   

  Giao dịch hành chính Nội dung quy định Văn bản pháp luật
  Kê khai Thuế qua mạng
  • DN, tổ chức đóng trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bắt buộc phải giao dịch, kê khai, nộp thuế qua mạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
  • Để tiến hành các bước đăng ký kê khai thuế qua mạng, bắt buộc DN phải có CKS được cấp phép bởi đơn vị có thẩm quyền.
  Điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
  Sử dụng hóa đơn điện tử
  • Bắt buộc triển khai hóa điện tử từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 đối với các doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước phải triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022.
  • Hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán. 
  • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC
  • Điểm e, khoản 1 và khoản 2, Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC 
  Khai Bảo Hiểm Xã Hội điện tử
  • Bắt buộc doanh nghiệp/cá nhân phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp báo cáo bảo hiểm điện tử.
  • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH cần có chữ ký số.
  Quyết định 838/QĐ-BHXH

   

  Sử dụng chữ ký số giúp quá trình trao đổi dữ liệu giữa các tổ chức, cá nhân được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo pháp lý.

   

  Lợi ích của chữ ký số

   

  Tính cấp thiết trong việc sử dụng chữ ký số không chỉ được thể hiện thông qua những chức năng, công dụng của chữ ký số kể trên, mà còn do lợi ích thiết thực mà chữ ký số mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân:

  Rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm thời gian và công sức

  Thay vì phải mất thời gian, công sức để in tài liệu giấy, chờ đợi chuyển phát tài liệu, phải gặp gỡ trực tiếp đối tác hay phải đến các cơ quan nhà nước để làm thủ tục và ký tay các giao dịch… thì giờ đây chữ ký số đã giúp người dùng loại bỏ tất cả những bất cập đó.

  Chữ ký số giúp rút ngắn thời gian cho các thủ tục hành chính và các nghiệp vụ như: hợp đồng, chứng từ kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo quản trị…. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện ký và giao chuyển tài liệu qua internet mà không cần có mặt tại văn phòng hoặc gặp gỡ đối tác trực tiếp. Bên cạnh đó, với loại chữ ký số từ xa người dùng còn có thể thực hiện ký nhiều tài liệu cùng lúc ngay cả trên mobile, thiết lập luồng ký kết, phân quyền xem và ký kết cho các phòng ban, đối tượng cụ thể…

  Tiết kiệm chi phí hiệu quả

  Nhu cầu điện tử hóa việc ký và lưu trữ văn bản, tài liệu của các Tổ chức/doanh nghiệp ngày càng tăng theo xu hướng công nghệ mới. Theo đó, doanh nghiệp/tổ chức sẽ không còn phải tốn chi phí trong việc in ấn, chuyển phát, quản lý và lưu trữ hợp đồng, tài liệu giấy theo cách truyền thống nữa. Giờ đây mọi hoạt động ký kết và lưu trữ chứng từ, tài liệu, hợp đồng, báo cáo toán,… sẽ được điện tử hóa nhanh chóng với chữ ký số.

  Đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin tuyệt đối

  Chữ ký số sử dụng công nghệ mã hóa công nghệ cao giúp đảm bảo không bị rò rỉ thông tin của người dùng. Đồng thời đảm bảo thông tin của văn bản, hợp đồng đã ký khi chỉ có người nhận mới có thể mở văn bản, tài liệu có chữ ký số mà không bị tác động bởi bên thứ 3.

  Đảm bảo tính pháp lý trong các giao dịch điện tử

  Chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký tay của cá nhân hay con dấu của tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì thế trong các giao dịch trên môi trường điện tử, chữ ký số được coi là cơ sở để khẳng định về giá trị và tính minh bạch của các văn bản/tài liệu. Khi có tranh chấp xảy ra, các bên tham gia ký số đều phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với nội dung/thông điệp trong tài liệu đã ký bằng chữ ký số tương đương như tài liệu giấy được ký tay hay đóng dấu.

  Loại bỏ khả năng giả mạo chữ ký

  Trong khi chữ ký tay có khả năng bị giả mạo rất lớn (từ 55-70%) thì việc giả mạo chữ ký số gần như là bất khả thi.

  Giúp xác định tính toàn vẹn cũng như nguồn gốc của một tài liệu 

  Chữ ký số cho phép xác định danh tính của người ký, đồng thời đảm bảo tính nguyên vẹn của văn bản gốc. Văn bản/tài liệu sau khi ký số sẽ không thể thay đổi, chỉnh sửa. Trong trường hợp văn bản/tài liệu đã ký số nhưng bị tác động chỉnh sửa sẽ dẫn đến dữ liệu bị vô hiệu hóa, văn bản/tài liệu đó sẽ không còn giá trị giao dịch.

   

  9. 4 loại chữ ký số phổ biến hiện nay

   

  Hiện nay, đang có 4 loại chữ ký số sử dụng nhiều nhất trên thị trường đó là: Chữ ký số USB token, chữ ký số SmartCard, chữ ký số HSM và chữ ký số từ xa.

   

  Chữ ký số USB Token

   

  Chữ ký số USB Token là loại chữ ký số truyền thống và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó là loại chữ ký số cần dùng đến thiết bị phần cứng tích hợp – USB Token (dùng để lưu trữ dữ liệu mã hóa và thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân). Người dùng khi ký số bằng chữ ký số USB Token cần cắm USB vào máy tính để thực hiện ký tài liệu điện tử.

   

  Chữ ký số Smartcard

   

  Chữ ký số SmartCard là loại chữ ký số được thiết lập sẵn trên SIM do các nhà mạng nghiên cứu phát triển, có thể giúp người dùng sử dụng trên thiết bị di động nhanh chóng.

  Tuy nhiên loại chữ ký số này vẫn còn nhiều hạn chế và nhược điểm khi phải phụ thuộc vào  sim của các nhà mạng. Nếu người dùng có sim nằm ngoài vùng phủ sóng của nhà mạng hoặc có việc phải đi công tác nước ngoài thì việc ký số cũng không thể diễn ra được.

   

  Chữ ký số HSM

   

  Chữ ký số HSM là loại chữ ký số sử dụng công nghệ HSM để lưu trữ cặp khóa điện tử và sử dụng các giao thức mạng để truyền nhận, xử lý lệnh ký. T

  Trong đó HSM (Hardware Security Module) là một thiết bị vật lý được dùng để quản lý cũng như bảo vệ các cặp khóa chứng thư số cho các ứng dụng xử lý mật mã và có tính xác thực mạnh. HSM có hình thức dạng một card PCI cắm vào máy tính hoặc là một thiết bị phần cứng độc lập có kết nối mạng.

   

  Chữ ký số từ xa

   

  Chữ ký số từ xa (Remote Signature) hay còn được biết với một số cách gọi khác như: Chữ ký số không dùng USB Token, chữ ký số không cần USB, chữ ký số di động, chữ ký số online… là loại chữ ký số kiểu mới và được đánh giá là loại chữ ký số có công nghệ, tính năng và tính ứng dụng mạnh mẽ nhất.

  Chữ ký số từ xa sử dụng công nghệ đám mây (cloud-based) để ký số mà không cần sử dụng thêm bất kỳ thiết bị phần cứng nào.

  Chữ ký số từ xa khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của chữ ký số USB Token, khi cho phép người dùng ký số mọi lúc mọi nơi trên tất cả các thiết bị điện tử (mobile, PC, tablet…) mà không phụ thuộc vào các thiết bị phần cứng. 

   

  10. Thông tin về chữ ký số cá nhân và chữ ký số doanh nghiệp

   

  Chữ ký số doanh nghiệp

   

  Chữ ký số doanh nghiệp là một thiết bị chứa các dữ liệu mã hóa và thông tin của một doanh nghiệp, dùng để xác nhận thay cho chữ ký của doanh nghiệp đó trên các loại văn bản và tài liệu số được thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet.

  Về phần thông tin có trong chữ ký số dành cho doanh nghiệp sẽ bao gồm:

   

  Chữ ký số cá nhân

   

  Chữ ký số cá nhân là một loại chữ ký điện tử, có giá trị tương đương với chữ ký tay của mỗi cá nhân. Để được phép sử dụng chữ ký số cá nhân, người dùng phải đăng ký chứng thư số cá nhân với đơn vị cung cấp chữ ký số.

  Chứng thư số cá nhân có tác dụng xác thực danh tính của người ký, có giá trị tương đương với chứng minh thư/căn cước công dân của mỗi người để giải quyết các vấn đề giao dịch của cá nhân trong môi trường Internet.

  Chữ ký số cá nhân được dùng với mục đích xác thực danh tính của người ký trong trường hợp:

   

  Nội dung thể hiện trên chữ ký số cá nhân bao gồm:

   

  Hỏi đáp về chữ ký số

   

  Chữ ký số có bắt buộc phải sử dụng không?

  Ngay sau khi doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh phải tiến hành thủ tục khai báo thuế ban đầu và nộp thuế môn bài. BẮT BUỘC CÓ CHỮ KÝ SỐ, Doanh nghiệp mới thực hiện được các hoạt động đó. 

  Chữ ký số có giá trị pháp lý không?

  Theo điều 24 Luật giao dịch điện tử, giá trị pháp lý của chữ ký số được quy định thì chữ ký số có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, để một chữ ký số được coi là hợp pháp thì chữ ký số đó phải đảm bảo đầy đủ an toàn theo các điều kiện cụ thể.

  Sử dụng chữ ký số với mục đích chính là gì?

  Không phải ai cũng tận dụng được hết những công dụng của chữ ký số. Thông thường các doanh nghiệp thường sử dụng chữ ký số cho những mục đích cụ thể sau: Kê khai thuế, hải quan, BHXH, DVC,… điện tử, Phát hành hóa đơn điện tử, Đấu thầu qua mạng, Ký văn bản, hợp đồng điện tử, Phục vụ chứng khoán, ngân hàng điện tử. 

  Chữ ký số sử dụng có an toàn không?

  Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chữ ký số. Bởi đây là thiết bị đảm bảo an toàn và chính xác, có tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu cao, là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cá nhân/cơ quan/tổ chức yên tâm hơn với giao dịch điện tử của mình.

  Mua chữ ký số ở đâu?

  Doanh nghiệp có thể mua chữ ký số từ đại lý chữ ký số của MISA, Viettel, VNPT, BKAV, FPT…Các nhà cung cấp này được phép cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   

  Ban biên tập 1BOSS

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  CDN là gì? Ưu nhược điểm và một số lưu ý khi sử dụng CDN
  CDN là gì? Ưu nhược điểm và một số lưu ý khi sử dụng CDN
  • 03/10/2023

  Hầu hết chúng ta đã trải qua trường hợp khi truy cập trang web bị chậm hoặc gặp sự cố. Đây là lúc mà CDN trở nên vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CDN là gì và tại sao nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và tốc độ của trang web.

  Các doanh nghiệp SME sợ nhất điều gì khi triển khai phần mềm ERP
  Các doanh nghiệp SME sợ nhất điều gì khi triển khai phần mềm ERP
  • 18/07/2023

  Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là một giải pháp quản lý tài nguyên doanh nghiệp toàn diện, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất kinh doanh, cải thiện hiệu quả và nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, việc triển khai phần mềm ERP cũng đem lại nhiều thách thức mà các doanh nghiệp SME phải đối mặt, đặc biệt là những doanh nghiệp mới triển khai lần đầu.

   

  Làm sao để quản trị doanh nghiệp toàn diện ?
  Làm sao để quản trị doanh nghiệp toàn diện ?
  • 11/07/2023

  Với sự thay đổi không ngừng trong môi trường kinh doanh hiện đại, việc áp dụng quản trị doanh nghiệp toàn diện trở thành một yếu tố quan trọng để đạt được sự cân đối và tăng cường hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp. Hãy cùng 1BOSS tìm hiểu các giải pháp quan trọng để quản trị doanh nghiệp toàn diện.

   

  Ngành thực phẩm tăng trưởng tốt liệu có cần ứng dụng phần mềm ERP ?
  Ngành thực phẩm tăng trưởng tốt liệu có cần ứng dụng phần mềm ERP ?
  • 05/07/2023

  Ngành công nghiệp thực phẩm ngày càng phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với sự gia tăng của dân số và nhu cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm đang đối mặt với những thách thức mới trong việc quản lý sản xuất, phân phối và quản lý nguồn lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá vai trò của phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) trong ngành công nghiệp thực phẩm và xem liệu nó có cần thiết để áp dụng vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hay không.

   

  Quản trị doanh nghiệp tự động sẽ gây ra rủi ro về việc làm ?
  Quản trị doanh nghiệp tự động sẽ gây ra rủi ro về việc làm ?
  • 14/06/2023

  Bạn đã bao giờ tự hỏi những tiến bộ công nghệ hiện đại có thể ảnh hưởng đến tương lai của công việc? Với sự phát triển nhanh chóng của quản trị doanh nghiệp tự động, một loạt các quy trình kinh doanh đang được tự động hóa để tăng cường năng suất và hiệu quả. Tuy nhiên, liệu điều này có tạo ra rủi ro về việc làm? Liệu công nghệ có thể thay thế người lao động ? Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quản trị doanh nghiệp tự động và những rủi ro về việc làm khi ứng dụng nó vào doanh nghiệp.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn