Bước 2: Quản lý chiến dịch Marketing

Người dùng chọn vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch Marketing.

Chiến dịch

Trong phần chi tiết có hiển thị trạng thái của chiến dịch. Người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái chiến dịch phù hợp với trạng thái thực tế đang diễn ra.

Chiến dịch

Các tính năng quản lý Chiến dịch Marketing:

Khi muốn sửa nội dung chiến dịch đã tạo, người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó chọn Hoạt động → Sửa

Chiến dịch

Khi muốn xóa chiến dịch đã tạo:

Cách 1: người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó chọn Hoạt động → Xóa

Chiến dịch

Cách 2: Người dùng chọn chiến dịch cần xóa ở Danh mục chiến dịch marketing (1), sau đó chọn biểu tượng xóaChiến dịch (2)

Chiến dịch

Khi muốn Ẩn/Hiện chiến dịch đã tạo, người dùng chọn chiến dịch (1), sau đó chọn biểu tượng Ẩn/Hiện Chiến dịchChiến dịch(2)

Chiến dịch

Khi muốn in Danh mục chiến dịch đã tạo, người dùng chọn biểu tượng Chiến dịch

Chiến dịch

Khi muốn tìm kiếm chiến dịch đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng Chiến dịch

Chiến dịch

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Lọc dữ liệu

Chiến dịch

Người dùng có thể chọn lọc thường/lọc nâng cao tùy theo điều kiện cần lọc tìm kiếm

Chiến dịch

Notes: Hệ thống mặc định để chế độ Lọc nâng cao khi người dùng chọn vào nút Tìm kiếm Chiến dịchđể có nhiều điều kiện lọc dữ liệu nhanh nhất

Khi muốn đính kèm file trong chiến dịch đã tạo, người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó chọn Hoạt động → Đính kèm → Chọn file cần đính kèm

Lúc này file đính kèm sẽ hiện chi tiết tại mục đính kèm.

Chiến dịch

Khi cần ghi chú nội dung cho chiến dịch người dùng vào phần Ghi chú tại Chi tiết chiến dịch để thao tác nhập nội dung.

Chiến dịch

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của chiến dịch.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó vào phần Hệ thống chọn biểu tượng Chiến dịch Danh sách người theo dõi

Chiến dịch

Tips: Ngoài việc ghi chú tại phần chi tiết của chiến dịch, người dùng có thể ghi chú nhanh ở biểu tượng ghi chú tại giao diện màn hình Danh mục chiến dịch

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, có các hoạt động gửi email thì người dùng có thể thao tác gửi mail trực tiếp tại phần Email ở chi tiết chiến dịch.

Chiến dịch

Người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó vào phần Sự kiện chọn biểu tượng Chiến dịch(1) Lúc này bảng biểu Sự kiện sẽ hiện ra, người dùng chọn sự kiện đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới Chiến dịch(2)

Chiến dịch

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật sự kiện hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin sự kiện của chiến dịch.

Chiến dịch

2. Chiến dịch Email/SMS

Chiến dịch email/sms là chiến dịch tiến hành gửi email/sms đến khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ bền vững với khách hàng, tạo lòng tin, tăng khả năng nhận diện thương hiệu của khách hàng, góp phần phát triển tăng doanh thu của doanh nghiệp.

Hệ thống cho phép người dùng lập lịch trình gửi email/sms và tự động gửi đến khách hàng theo đúng lịch trình đã được thiết lập sẵn.

Bước 1: Tạo mới chiến dịch email/sms

Người dùng có thể thêm một danh sách người nhận email/sms có thể là khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng mục tiêu. Nhờ đó, người dùng có thể đảm bảo gửi đúng đối tượng và đúng chiến dịch.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Danh mục → A. Chiến dịch Marketing → Nhóm nhận email → Chọn vào biểu tượng thêm Chiến dịch

Màn hình cho phép người dùng Thêm mới/Xóa/Ẩn/Hiện nhóm/In/Xuất Excel…

Đối với mỗi nhóm nhận email/sms sẽ gồm 3 tab thông tin:

-Thông tin nhóm nhận email/sms: người dùng xem lại các thông tin của nhóm nhận email/sms

-Người nhận: người dùng thêm danh sách người nhận email/sms

+ Chọn vào biểu tượng Chiến dịch để tải mẫu danh sách excel.

Chiến dịch

+ Điền đầy đủ các thông tin đặc biệt là những thông tin bắt buộc (in đỏ và được đánh dấu *)

Chiến dịch

+ Tải file Import danh sách người nhận email lên và chọn Đọc dữ liệu

Chiến dịch

Danh sách người nhận đã được Import sẽ hiển thị tương tự như hình dưới đây:

Chiến dịch

- Hệ thống: người dùng xem được thông tin người tạo, người cập nhật, lịch sử, nội dung chỉnh sửa và thêm người theo dõi mới. Người theo dõi được thêm này cũng có quyền xem, chỉnh sửa, thêm danh sách người nhận và xóa nhóm.

Xem chi tiết tại phần Thiết lập email templates

Cách 1: Thêm mới chiến dịch

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → A. Chiến dịch Marketing → Chiến dịch email → Chọn vào biểu tượng thêm Chiến dịch

Chiến dịch

Mã chiến dịch email: người dùng xem phần Thiết lập mã tăng chứng từ

Cách 2: Tạo từ chi tiết Chiến dịch Marketing

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → A. Chiến dịch Marketing → Chiến dịch marketing → Chọn mã chiến dịch Marketing → Ở phần xem chi tiết chọn mục Chiến dịch email → Chọn vào biểu tượng thêm Chiến dịch

Chiến dịch

Đối với chiến dịch email được tạo từ chiến dịch Marketing sẽ được cập nhật tự động thông tin về chiến dịch Marketing.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → A. Chiến dịch Marketing → Chiến dịch SMS → Chọn vào biểu tượng thêm Chiến dịch

Ở màn hình Cập nhật chiến dịch sms, người dùng lần lượt nhập vào các trường thông tin bắt buộc.

Chiến dịch

Màn hình thiết lập thời gian gửi sẽ xuất hiện ở màn hình Cập nhật chiến dịch email/sms. Màn hình này sẽ gồm thiết lập chung và thiết lập mở rộng.

-Thiết lập chung

+ Loại một lần

+ Loại ngày: Từ ngày bắt đầu gửi thì mail sẽ được gửi mỗi ngày hay gửi mỗi bao nhiêu ngày một lần.

Chiến dịch

+ Loại tuần: Từ ngày bắt đầu gửi sẽ gửi định kỳ vào thứ mấy của mỗi tuần.

Chiến dịch

+ Loại tháng: Từ ngày bắt đầu gửi thì mail sẽ được gửi định kỳ vào ngày mấy, cách bao nhiêu tháng gửi một lần hoặc gửi định kỳ vào thứ mấy thuộc tuần thứ bao nhiêu của tháng và cách mấy tháng gửi một lần.

Chiến dịch

+ Loại năm: Từ ngày bắt đầu gửi thì mail sẽ được gửi định kỳ vào ngày tháng nào, cách bao nhiêu năm gửi một lần hoặc gửi định kỳ vào thứ mấy, tuần thứ mấy của tháng nào và cách bao nhiêu năm gửi một lần.

Chiến dịch

-Thiết lập mở rộng

+ Áp dụng: Nếu chúng ta chọn vào ô áp dụng này, hệ thống sẽ ưu tiên phần thiết lập mở rộng này hơn phần thiết lập chung phía trên.

+ Kết thúc: Giả sử chiến dịch email/sms chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta sẽ chọn vào ô kết thúc và thiết lập ngày chiến dịch kết thúc. Nếu không thì chiến dịch sẽ được chạy mặc định theo phần thiết lập chung phía trên.

+ Lặp lại mỗi bao nhiêu phút/giờ trong thời gian bao nhiêu giờ/ngày/vĩnh viễn.

Chiến dịch

Bước 2: Quản lý chiến dịch email/sms

Người dùng chọn vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch email/sms.

Chiến dịch

Trong phần chi tiết có hiển thị trạng thái của chiến dịch. Người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái chiến dịch phù hợp với trạng thái thực tế đang diễn ra.

Chiến dịch

Các tính năng quản lý chiến dịch email/sms:

Khi muốn sửa nội dung chiến dịch đã tạo, người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó chọn Hoạt động → Sửa

Chiến dịch

Khi muốn xóa chiến dịch đã tạo:

-Cách 1: người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó chọn Hoạt động → Xóa

Chiến dịch

-Cách 2: Người dùng chọn chiến dịch cần xóa ở Danh mục chiến dịch Email/Sms (1), sau đó chọn biểu tượng xóa Chiến dịch (2)

Chiến dịch

Khi muốn tìm kiếm chiến dịch đã tạo trước đó, người dùng click vào biểu tượng Chiến dịch

Chiến dịch

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Lọc dữ liệu

Chiến dịch

Khi muốn đính kèm file trong chiến dịch đã tạo, người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó chọn Hoạt động → Đính kèm → Chọn file cần đính kèm

Lúc này file đính kèm sẽ hiện chi tiết tại mục đính kèm.

Chiến dịch

Khi cần ghi chú nội dung cho chiến dịch, người dùng vào phần Ghi chú tại chi tiết chiến dịch để thao tác nhập nội dung.

Chiến dịch

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của chiến dịch.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào Mã chiến dịch để mở chi tiết chiến dịch, sau đó vào phần Hệ thống chọn biểu tượng Chiến dịch Danh sách người theo dõi.

Chiến dịch

Tips: Ngoài việc ghi chú tại phần chi tiết của chiến dịch, người dùng có thể ghi chú nhanh ở biểu tượng tại giao diện màn hình Danh mục chiến dịch.

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
Đăng ký Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
.1boss.vn