Trải nghiệm ngay 0

Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị

Xem thêm các sản phẩm khác

Quy định giao nhận và Cài đặt


1. Giao nhận


Tất cả các sản phẩm của 1BOSS tồn tại dưới dạng tệp trên máy tính hoặc dịch vụ chạy trên máy chủ của 1BOSS, vì vậy có 2 hình thức giao nhận chính:
 - Đối với sản phẩm cài đặt: cung cấp tệp cài đặt trên máy tính thông qua hình thức gửi link download từ máy chủ của 1BOSS.
 - Đối với sản phẩm hoạt động trên máy chủ 1BOSS: cung cấp tài khoản trực tuyến để khách hàng đăng nhập sử dụng.

2. Cài đặt

Tất cả các sản phẩm của 1BOSS tồn tại dưới dạng tệp trên máy tính hoặc dịch vụ chạy trên máy chủ của 1BOSS, vì vậy có 2 hình thức cài đặt:

 - Đối với sản phẩm cài đặt: nhân viên 1BOSS hỗ trợ cài đặt cho khách hàng, hoặc khách hàng xem hướng dẫn tự cài đặt.
 - Đối với sản phẩm hoạt động trên máy chủ 1BOSS: không cần cài đặt.
 

3. Gõ bỏ cài đặt 

- Đối với khách hàng cài đặt phiên bản trên máy tính: vào mục Start chọn và mục Phần mềm 1BOSS đã được cài đặt để chọn Uninstall. Hoặc chọn gỡ bỏ chương trình từ Control Panel/Programs and Features và chuột phải vào chương trình Phần mềm 1BOSS để thực hiện gỡ bỏ phần mềm. Nếu bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ phần mềm 1BOSS khỏi máy tính chọn vào nút Yes để thực hiện. Chờ trong giây lát để chương trình được gỡ bỏ khỏi máy tính. Sau khi thực hiện sau ấn nút OK để hoàn tất thao tác gỡ bỏ chương trình. Sau khi gỡ bỏ phần mềm, biểu tượng chạy chương trình ngoài màn hình (desktop) và menu Start của window sẽ được xóa bỏ.

- Đối với khách hàng thuê phần mềm hoặc cài đặt trên máy chủ: liên hệ tổng đại 19006123 để 1BOSS hỗ trợ hủy bỏ phần mềm.

 

4. Điều khoản sử dụng

 

Quý khách hàng kiểm tra các thiết bị và máy tính, các phần mềm được cài đặt trên máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.

 

1BOSS không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm; sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng; kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.

 

1BOSS không đảm bảo hay cam kết rằng Dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi, tuy nhiên 1BOSS sẽ thực hiện việc bảo trì Phần Mềm để đảm bảo hoạt động của Phần Mềm đáp ứng mục đích sử dụng của nó.

 

1BOSS cam kết rằng 1BOSS có quyền sử dụng Phần Mềm như là một dịch vụ để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

 

Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, 1BOSS đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với Phần Mềm, tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp nêu trên, không có quy định nào được hiểu hoặc được coi là cấp, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của Phần Mềm cho Khách hàng, trừ khi được thể hiện rõ ràng bằng văn bản được phê duyệt bởi đại diện hợp pháp của Khách Hàng và 1BOSS.

 

One system - One team - One dream
Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Hotline tư vấn và hỗ trợ: 0345913913
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Chọn sản phẩm / giải pháp
Giải pháp
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Hotline tư vấn và hỗ trợ: 0345913913
  • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn sản phẩm / giải pháp
Giải pháp
.1boss.vn